Advanced

Sköterskornas innovationsroll i Lean Healthcare på USiL

Grahl, Cristopher; Nyman, Fredrik; Palm, Marc and Nyman, Josefin (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som möjliggör och hindrar innovation bland sköterskor inom Lean Healthcare på Ortopeden 12, USiL. Metod: Studien genomförs i form av en kvalitativ fallstudie med iterativ ansats. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av vanligt förekommande teorier kopplade till innovation. Cultural Web används för att analysera avdelningens paradigm som jämförs med förutsättningarna för innovation. Teorier som tar upp olika aspekter som kan påverka innovation tas också upp. Exempel är styrningsteori, ledarskapsteori och teori om team. Empiri: Studien genomfördes på Ortopeden 12 på Universitetssjukhuset i Lund. Intervjuobjekten bestod av avdelningschefen, sjuksköterskan som var... (More)
Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som möjliggör och hindrar innovation bland sköterskor inom Lean Healthcare på Ortopeden 12, USiL. Metod: Studien genomförs i form av en kvalitativ fallstudie med iterativ ansats. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av vanligt förekommande teorier kopplade till innovation. Cultural Web används för att analysera avdelningens paradigm som jämförs med förutsättningarna för innovation. Teorier som tar upp olika aspekter som kan påverka innovation tas också upp. Exempel är styrningsteori, ledarskapsteori och teori om team. Empiri: Studien genomfördes på Ortopeden 12 på Universitetssjukhuset i Lund. Intervjuobjekten bestod av avdelningschefen, sjuksköterskan som var projektansvarig för Lean på avdelningen samt ytterligare två sjuksköterskor och tre undersköterskor. Resultat: Lean Healthcare har visat sig fungera som en katalysator för innovationsarbetet på avdelningen. Det har även varit ett ramverk för arbetet på avdelningen och gett cheferna ett verktyg för att bedriva förbättringsarbete och ändra inställningen bland personalen. Avdelningschefen har varit mycket drivande i förbättringsarbetet på avdelningen som påbörjades med Lean. Att förändra läkarnas syn på avdelningens arbete skulle kunna ge en ökad möjlighet till innovation bland medarbetarna. Att utveckla målsättningsarbetet skulle också kunna ge ytterligare förbättringar på avdelningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grahl, Cristopher; Nyman, Fredrik; Palm, Marc and Nyman, Josefin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Innovation, Förbättringsarbete, Sköterskor, Lean Healthcare, USiL., Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351357
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:08:59
@misc{1351357,
 abstract   = {Syfte: Syftet med uppsatsen är att analysera vilka faktorer som möjliggör och hindrar innovation bland sköterskor inom Lean Healthcare på Ortopeden 12, USiL. Metod: Studien genomförs i form av en kvalitativ fallstudie med iterativ ansats. Teoretiska perspektiv: Studien använder sig av vanligt förekommande teorier kopplade till innovation. Cultural Web används för att analysera avdelningens paradigm som jämförs med förutsättningarna för innovation. Teorier som tar upp olika aspekter som kan påverka innovation tas också upp. Exempel är styrningsteori, ledarskapsteori och teori om team. Empiri: Studien genomfördes på Ortopeden 12 på Universitetssjukhuset i Lund. Intervjuobjekten bestod av avdelningschefen, sjuksköterskan som var projektansvarig för Lean på avdelningen samt ytterligare två sjuksköterskor och tre undersköterskor. Resultat: Lean Healthcare har visat sig fungera som en katalysator för innovationsarbetet på avdelningen. Det har även varit ett ramverk för arbetet på avdelningen och gett cheferna ett verktyg för att bedriva förbättringsarbete och ändra inställningen bland personalen. Avdelningschefen har varit mycket drivande i förbättringsarbetet på avdelningen som påbörjades med Lean. Att förändra läkarnas syn på avdelningens arbete skulle kunna ge en ökad möjlighet till innovation bland medarbetarna. Att utveckla målsättningsarbetet skulle också kunna ge ytterligare förbättringar på avdelningen.},
 author    = {Grahl, Cristopher and Nyman, Fredrik and Palm, Marc and Nyman, Josefin},
 keyword   = {Innovation,Förbättringsarbete,Sköterskor,Lean Healthcare,USiL.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sköterskornas innovationsroll i Lean Healthcare på USiL},
 year     = {2008},
}