Advanced

Arbetsmiljöns betydelse för kreativt tänkande och utveckling av kunskap

Henningsson-Jönsson, Maria; Bartholdson, Marie and Österling, Linda (2004)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Problemformulering: Hur kan arbetsmiljön i dess fysiska och sociala form stödja och stimulera kunskapsarbetaren till kreativt tänkande, samt till att skapa och sprida ny kunskap i ett värdeskapande syfte? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida arbetsmiljön i en fysisk och social bemärkelse kan leda till att humankapitalet utvecklas och undgår att eroderas. På så sätt ser vi hur arbetsmiljön, som en del av det strukturella kapitalet, bidrar till att humankapitalet kan befrämjas till en värdeskapande process. Metod: Inom ramarna för det abduktiva angreppssättet och den kvalitativa undersökningsmetoden bygger vi upp den empiriska undersökningen utifrån två fallstudier av verksamheterna Växthuset och Designcentrum.... (More)
Problemformulering: Hur kan arbetsmiljön i dess fysiska och sociala form stödja och stimulera kunskapsarbetaren till kreativt tänkande, samt till att skapa och sprida ny kunskap i ett värdeskapande syfte? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida arbetsmiljön i en fysisk och social bemärkelse kan leda till att humankapitalet utvecklas och undgår att eroderas. På så sätt ser vi hur arbetsmiljön, som en del av det strukturella kapitalet, bidrar till att humankapitalet kan befrämjas till en värdeskapande process. Metod: Inom ramarna för det abduktiva angreppssättet och den kvalitativa undersökningsmetoden bygger vi upp den empiriska undersökningen utifrån två fallstudier av verksamheterna Växthuset och Designcentrum. Slutsatser: Vår slutsats beträffande den fysiska miljön är att rekvisit som ljus och ljussättning, ljud samt luft och temperatur har en direkt påverkan på välbefinnandet och kreativt tänkande, medan naturinslag och färg påverkar indirekt och är mer beroende av individuella förutsättningar. Hur interaktioner befrämjas på arbetsplatsen är en huvudaspekt som bör beaktas genom olika miljöföreteelser. Vad som avgör om arbetsplatsen bör tillämpa personliga kontor eller öppna landskap i detta avseende beror på specifika verksamhetsförutsättningar. Dock ser vi hur personliga utrymmen, en social och trygg mentalitet, samt operationell support är generella väsentligheter för ett befrämjande av kreativt tänkande och utveckling av kunskap. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henningsson-Jönsson, Maria; Bartholdson, Marie and Österling, Linda
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Arbetsmiljö, fysisk miljö, social miljö, human kapital, struktur kapital, kreativitet, kunskap, värdeskapande, ba, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351364
date added to LUP
2004-01-23 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:54:21
@misc{1351364,
 abstract   = {Problemformulering: Hur kan arbetsmiljön i dess fysiska och sociala form stödja och stimulera kunskapsarbetaren till kreativt tänkande, samt till att skapa och sprida ny kunskap i ett värdeskapande syfte? Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida arbetsmiljön i en fysisk och social bemärkelse kan leda till att humankapitalet utvecklas och undgår att eroderas. På så sätt ser vi hur arbetsmiljön, som en del av det strukturella kapitalet, bidrar till att humankapitalet kan befrämjas till en värdeskapande process. Metod: Inom ramarna för det abduktiva angreppssättet och den kvalitativa undersökningsmetoden bygger vi upp den empiriska undersökningen utifrån två fallstudier av verksamheterna Växthuset och Designcentrum. Slutsatser: Vår slutsats beträffande den fysiska miljön är att rekvisit som ljus och ljussättning, ljud samt luft och temperatur har en direkt påverkan på välbefinnandet och kreativt tänkande, medan naturinslag och färg påverkar indirekt och är mer beroende av individuella förutsättningar. Hur interaktioner befrämjas på arbetsplatsen är en huvudaspekt som bör beaktas genom olika miljöföreteelser. Vad som avgör om arbetsplatsen bör tillämpa personliga kontor eller öppna landskap i detta avseende beror på specifika verksamhetsförutsättningar. Dock ser vi hur personliga utrymmen, en social och trygg mentalitet, samt operationell support är generella väsentligheter för ett befrämjande av kreativt tänkande och utveckling av kunskap.},
 author    = {Henningsson-Jönsson, Maria and Bartholdson, Marie and Österling, Linda},
 keyword   = {Arbetsmiljö,fysisk miljö,social miljö,human kapital,struktur kapital,kreativitet,kunskap,värdeskapande,ba,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsmiljöns betydelse för kreativt tänkande och utveckling av kunskap},
 year     = {2004},
}