Advanced

Nyckeltalens jämförbarhet - Faktorer i hållbarhetsredovisningens ständiga utveckling

Leijonhufvud, Christer and Melander, Kristoffer (2008)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att återge och diskutera hållbarhetsredovisning med fokus på jämförbarhet och nyckeltal i åtta företag. Metod: Uppsatsen är i kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studien av hållbarhetsredovisningar har genomförts med hjälp av kvantitativ data. Teoriteska perspektiv: Teoretiska referensramen består av intressentmodellen, Global Reporting Initiative (GRI) och Media Agenda Setting Theory (MAST). Empiri: Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer av åtta företag, två revisionsbyråer samt två experter. Därutöver har företagens hållbarhetsredovisningar studerats och analyserats. Slutsatser: Nyckeltalens jämförbarhet skiljer sig åt mellan olika företag. Hur media sätter agendan och påverkar företags agenda... (More)
Syfte: Syftet är att återge och diskutera hållbarhetsredovisning med fokus på jämförbarhet och nyckeltal i åtta företag. Metod: Uppsatsen är i kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studien av hållbarhetsredovisningar har genomförts med hjälp av kvantitativ data. Teoriteska perspektiv: Teoretiska referensramen består av intressentmodellen, Global Reporting Initiative (GRI) och Media Agenda Setting Theory (MAST). Empiri: Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer av åtta företag, två revisionsbyråer samt två experter. Därutöver har företagens hållbarhetsredovisningar studerats och analyserats. Slutsatser: Nyckeltalens jämförbarhet skiljer sig åt mellan olika företag. Hur media sätter agendan och påverkar företags agenda samt extern granskning har en stark påverkan på jämförbarheten. Med hjälp av extern granskning påverkar GRI utvecklingen av jämförbarhet. En optimal början är att formulera distinkta strategier och mål, mäta miljönyckeltal både i absoluta och relativa tal och jämförbara över tid samt uttrycka sociala nyckeltal som är jämförbara inom bolag. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leijonhufvud, Christer and Melander, Kristoffer
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hållbarhetsredovisning, jämförbarhet, nyckeltal, utveckling, sammansättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351695
date added to LUP
2008-06-05
date last changed
2012-04-02 17:12:09
@misc{1351695,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att återge och diskutera hållbarhetsredovisning med fokus på jämförbarhet och nyckeltal i åtta företag. Metod: Uppsatsen är i kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer. Studien av hållbarhetsredovisningar har genomförts med hjälp av kvantitativ data. Teoriteska perspektiv: Teoretiska referensramen består av intressentmodellen, Global Reporting Initiative (GRI) och Media Agenda Setting Theory (MAST). Empiri: Det empiriska materialet grundar sig på intervjuer av åtta företag, två revisionsbyråer samt två experter. Därutöver har företagens hållbarhetsredovisningar studerats och analyserats. Slutsatser: Nyckeltalens jämförbarhet skiljer sig åt mellan olika företag. Hur media sätter agendan och påverkar företags agenda samt extern granskning har en stark påverkan på jämförbarheten. Med hjälp av extern granskning påverkar GRI utvecklingen av jämförbarhet. En optimal början är att formulera distinkta strategier och mål, mäta miljönyckeltal både i absoluta och relativa tal och jämförbara över tid samt uttrycka sociala nyckeltal som är jämförbara inom bolag.},
 author    = {Leijonhufvud, Christer and Melander, Kristoffer},
 keyword   = {Hållbarhetsredovisning,jämförbarhet,nyckeltal,utveckling,sammansättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nyckeltalens jämförbarhet - Faktorer i hållbarhetsredovisningens ständiga utveckling},
 year     = {2008},
}