Advanced

Förväntningsgapet - Hur väl lever revisionen upp till de institutionella kreditgivarnas förväntningar?

Gustafsson, Maria; Mårtensson, Lena and Falk, Tobias (2007)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med undersökning är att spegla de förväntningar som kreditgivarna har på revisionen samt jämföra dessa med revisorernas egna föreställningar om sin roll, för att på så vis kunna identifiera ett eventuellt förväntningsgap. Vi ämnar också skapa en uppfattning om hur väl kreditgivarnas förväntningar stämmer överens med gällande lagstiftning och praxis på området. Genom en jämförelse mellan de olika parternas perspektiv på revisionen och en analys av den insamlade informationen med hjälp av relevanta teorier, avser vi beskriva hur förväntningsgapet tar sig uttryck och vilka åtgärder som måste anammas för att minska dess omfattning. Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Undersökningen genomförs främst genom intervjuer av... (More)
Syftet med undersökning är att spegla de förväntningar som kreditgivarna har på revisionen samt jämföra dessa med revisorernas egna föreställningar om sin roll, för att på så vis kunna identifiera ett eventuellt förväntningsgap. Vi ämnar också skapa en uppfattning om hur väl kreditgivarnas förväntningar stämmer överens med gällande lagstiftning och praxis på området. Genom en jämförelse mellan de olika parternas perspektiv på revisionen och en analys av den insamlade informationen med hjälp av relevanta teorier, avser vi beskriva hur förväntningsgapet tar sig uttryck och vilka åtgärder som måste anammas för att minska dess omfattning. Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Undersökningen genomförs främst genom intervjuer av semistrukturerad karaktär med revisorer och kreditgivare. I vår undersökning använder vi teorier som finns kring förväntningar, tidigare forskning om förväntningsgapet, gällande lagar och standards. Vårt empiriska underlag består av nio intervjuer. Vi har i vår undersökning kommit fram till att det finns ett visst förväntningsgap mellan institutionella kreditgivare förväntningar på vad en revisor ska göra, och vad revisionen i själva verket innebär. Till exempel finns en förväntan hos kreditgivare att revisorn är ansvarig i större utsträckning än vad denne i själva verket är. De tror även att revisorn är mer aktiv i sökandet efter oegentligheter än som i realiteten sker i samband med revisionen. Att förväntningsgapet är relativt litet tror vi beror på att bankerna i egenskap av att vara aktiva på kapitalmarknaden besitter god kunskap i ämnet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gustafsson, Maria; Mårtensson, Lena and Falk, Tobias
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förväntningsgap, förväntningar, kreditgivare, revision, revisorer, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351832
date added to LUP
2007-06-04 00:00:00
date last changed
2012-04-02 16:32:37
@misc{1351832,
 abstract   = {Syftet med undersökning är att spegla de förväntningar som kreditgivarna har på revisionen samt jämföra dessa med revisorernas egna föreställningar om sin roll, för att på så vis kunna identifiera ett eventuellt förväntningsgap. Vi ämnar också skapa en uppfattning om hur väl kreditgivarnas förväntningar stämmer överens med gällande lagstiftning och praxis på området. Genom en jämförelse mellan de olika parternas perspektiv på revisionen och en analys av den insamlade informationen med hjälp av relevanta teorier, avser vi beskriva hur förväntningsgapet tar sig uttryck och vilka åtgärder som måste anammas för att minska dess omfattning. Vi har gjort en kvalitativ undersökning. Undersökningen genomförs främst genom intervjuer av semistrukturerad karaktär med revisorer och kreditgivare. I vår undersökning använder vi teorier som finns kring förväntningar, tidigare forskning om förväntningsgapet, gällande lagar och standards. Vårt empiriska underlag består av nio intervjuer. Vi har i vår undersökning kommit fram till att det finns ett visst förväntningsgap mellan institutionella kreditgivare förväntningar på vad en revisor ska göra, och vad revisionen i själva verket innebär. Till exempel finns en förväntan hos kreditgivare att revisorn är ansvarig i större utsträckning än vad denne i själva verket är. De tror även att revisorn är mer aktiv i sökandet efter oegentligheter än som i realiteten sker i samband med revisionen. Att förväntningsgapet är relativt litet tror vi beror på att bankerna i egenskap av att vara aktiva på kapitalmarknaden besitter god kunskap i ämnet.},
 author    = {Gustafsson, Maria and Mårtensson, Lena and Falk, Tobias},
 keyword   = {Förväntningsgap,förväntningar,kreditgivare,revision,revisorer,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förväntningsgapet - Hur väl lever revisionen upp till de institutionella kreditgivarnas förväntningar?},
 year     = {2007},
}