Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Går Sverige mot en dotterbolagsekonomi?

Svensson, Olof ; Jälmby, Henrik and Fransson, Johan (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi har granskat svenska företag som blivit uppköpta av utländska företag för att undersöka hur sysselsättningen i den svenska verksamheten påverkats efter uppköpet. Vi undersökte om centrala svenska huvudkontorsfunktioner flyttas utomlands efter förvärvet. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en induktiv metod. Vår undersökning baseras på en kvalitativ studie med kvantitativa inslag i form av en jämförelsestudie. Vi undersökte åtta utländska företagsuppköp av svenska företag. Vidare studerades Svenskt Näringslivs, arbetstagarorganisationers samt politikers åsikter för att öka förståelsen av uppköpens effekter. Vi konstaterar i vår undersökning att utländska förvärv av svenskägda företag leder till en minskad... (More)
Vi har granskat svenska företag som blivit uppköpta av utländska företag för att undersöka hur sysselsättningen i den svenska verksamheten påverkats efter uppköpet. Vi undersökte om centrala svenska huvudkontorsfunktioner flyttas utomlands efter förvärvet. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en induktiv metod. Vår undersökning baseras på en kvalitativ studie med kvantitativa inslag i form av en jämförelsestudie. Vi undersökte åtta utländska företagsuppköp av svenska företag. Vidare studerades Svenskt Näringslivs, arbetstagarorganisationers samt politikers åsikter för att öka förståelsen av uppköpens effekter. Vi konstaterar i vår undersökning att utländska förvärv av svenskägda företag leder till en minskad sysselsättning i den svenska verksamheten. Den genomsnittliga förändringen är -15,8 %. I vår jämförelsestudie har vi under samma tidsperiod kunnat urskilja en förändring på +12,4 % i de svenskägda företagen. Det sker en omfattande omstrukturering av det svenska huvudkontoret efter ett utländskt uppköp. Centrala svenska huvudkontorsfunktioner som ekonomi, juridik, FoU integreras med den utländska koncernens befintliga enheter. De viktigaste företagsbesluten fattas efter uppköpen från utlandet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Olof ; Jälmby, Henrik and Fransson, Johan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Direktinvesteringar, Huvudkontor, Spetskompetens, Utländska uppköp, Svensk sysselsättning, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1351996
date added to LUP
2003-01-17 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:27:51
@misc{1351996,
 abstract   = {Vi har granskat svenska företag som blivit uppköpta av utländska företag för att undersöka hur sysselsättningen i den svenska verksamheten påverkats efter uppköpet. Vi undersökte om centrala svenska huvudkontorsfunktioner flyttas utomlands efter förvärvet. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att använda oss av en induktiv metod. Vår undersökning baseras på en kvalitativ studie med kvantitativa inslag i form av en jämförelsestudie. Vi undersökte åtta utländska företagsuppköp av svenska företag. Vidare studerades Svenskt Näringslivs, arbetstagarorganisationers samt politikers åsikter för att öka förståelsen av uppköpens effekter. Vi konstaterar i vår undersökning att utländska förvärv av svenskägda företag leder till en minskad sysselsättning i den svenska verksamheten. Den genomsnittliga förändringen är -15,8 %. I vår jämförelsestudie har vi under samma tidsperiod kunnat urskilja en förändring på +12,4 % i de svenskägda företagen. Det sker en omfattande omstrukturering av det svenska huvudkontoret efter ett utländskt uppköp. Centrala svenska huvudkontorsfunktioner som ekonomi, juridik, FoU integreras med den utländska koncernens befintliga enheter. De viktigaste företagsbesluten fattas efter uppköpen från utlandet.},
 author    = {Svensson, Olof and Jälmby, Henrik and Fransson, Johan},
 keyword   = {Direktinvesteringar,Huvudkontor,Spetskompetens,Utländska uppköp,Svensk sysselsättning,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Går Sverige mot en dotterbolagsekonomi?},
 year     = {2003},
}