Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Strategins inverkan på chefers upplevda informationsbehov

Rosén, Lars ; Nilsson, Niklas ; Wedenlid, Pontus and Bäckman, John (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Vi vill undersöka kopplingen mellan företagens strategi och chefernas informationsbehov. Vi gör detta för att se hur chefernas informationsbehov ter sig utifrån vår tolkning av Porters teorier. För att uppfylla vårt syfte och för att besvara vår problemformulering har vi använt oss av en deduktiv, kvalitativ metod som bygger på personliga intervjuer med fyra verkställande direktörer. Våra slutsatser är:
Företagens strategi påverkar informationsbehovet.
De differentierade företag vi undersökt tillskriver information om hot och möjligheter lika värde och går därmed inte miste om information om hot från sina konkurrenter. Ej i enlighet med en tidigare studie av Jennings & Lumpkin. Filtrering av information är ett större problem än mängden... (More)
Vi vill undersöka kopplingen mellan företagens strategi och chefernas informationsbehov. Vi gör detta för att se hur chefernas informationsbehov ter sig utifrån vår tolkning av Porters teorier. För att uppfylla vårt syfte och för att besvara vår problemformulering har vi använt oss av en deduktiv, kvalitativ metod som bygger på personliga intervjuer med fyra verkställande direktörer. Våra slutsatser är:
Företagens strategi påverkar informationsbehovet.
De differentierade företag vi undersökt tillskriver information om hot och möjligheter lika värde och går därmed inte miste om information om hot från sina konkurrenter. Ej i enlighet med en tidigare studie av Jennings & Lumpkin. Filtrering av information är ett större problem än mängden information. Informationskällorna övergår till att bli mer informella i sin karaktär (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rosén, Lars ; Nilsson, Niklas ; Wedenlid, Pontus and Bäckman, John
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Generiska strategier, informationsbehov, chefer, Porter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352059
date added to LUP
2003-01-15 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:30:49
@misc{1352059,
 abstract   = {Vi vill undersöka kopplingen mellan företagens strategi och chefernas informationsbehov. Vi gör detta för att se hur chefernas informationsbehov ter sig utifrån vår tolkning av Porters teorier. För att uppfylla vårt syfte och för att besvara vår problemformulering har vi använt oss av en deduktiv, kvalitativ metod som bygger på personliga intervjuer med fyra verkställande direktörer. Våra slutsatser är:
Företagens strategi påverkar informationsbehovet.
De differentierade företag vi undersökt tillskriver information om hot och möjligheter lika värde och går därmed inte miste om information om hot från sina konkurrenter. Ej i enlighet med en tidigare studie av Jennings & Lumpkin. Filtrering av information är ett större problem än mängden information. Informationskällorna övergår till att bli mer informella i sin karaktär},
 author    = {Rosén, Lars and Nilsson, Niklas and Wedenlid, Pontus and Bäckman, John},
 keyword   = {Generiska strategier,informationsbehov,chefer,Porter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Strategins inverkan på chefers upplevda informationsbehov},
 year     = {2003},
}