Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Att effekmäta eller inte effektmäta reklam - En dragkamp mellan förnuft och känsla?

Hofmann, Eva ; Almer, Johan and Isaksson, Ylva (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är en undersökning utförd av Annonsörföreningen i samarbete med MarketWatch, där det framkommer att cirka 40 miljarder SEK av de i runda tal 45 miljarder SEK som årligen spenderas på reklam i Sverige spenderas utan att annonsörer riktigt vet vad de får för sina pengar. Problem: Hur kommer det sig att effektmätning av reklam och en policy därför, förekommer i så begränsad utsträckning? Om ett företag skall satsa ekonomiska resurser på reklam bör det finnas bevis för att kampanjen resulterar i någon form av vinst. Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga fenomenet effektmätningar utifrån tre olika perspektiv; kund, reklambyrå samt undersökningsföretag och analysera varför få företag använder... (More)
Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är en undersökning utförd av Annonsörföreningen i samarbete med MarketWatch, där det framkommer att cirka 40 miljarder SEK av de i runda tal 45 miljarder SEK som årligen spenderas på reklam i Sverige spenderas utan att annonsörer riktigt vet vad de får för sina pengar. Problem: Hur kommer det sig att effektmätning av reklam och en policy därför, förekommer i så begränsad utsträckning? Om ett företag skall satsa ekonomiska resurser på reklam bör det finnas bevis för att kampanjen resulterar i någon form av vinst. Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga fenomenet effektmätningar utifrån tre olika perspektiv; kund, reklambyrå samt undersökningsföretag och analysera varför få företag använder olika typer av effektmätningar samt öka förståelsen för användandet av reklamtester. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genom personliga intervjuer samt telefonintervjuer samlat in vårt material inför en komparativ studie av marknadsföringsmarknaden. Vi har även sökt i litteratur för att få stöd av olika teorier i vår analys och på så sätt kunnat dra paralleller mellan empiri och teori. Slutsatser: Det som framkommit av vår analys är att det sannolikt finns en relation mellan företags reklammål och deras inställning till reklam. Kostnaden för effektmätningens utförande, den ökade tid detta medför för reklamprocessen och hur företaget värderar den information som genereras är andra bidragande faktorer. Det är tydligt att effektmätningar inte har en självklar plats i marknadsföringsprocessen, ett förhållande som kan förklaras av att undersökningsföretagen, annonsörerna och reklambyråerna inte talar samma språk. Många av de fördelar som påtalas i teoretiska resonemang tycks mindre självklara i praktiken. En ytterligare anledning verkar vara reklambyråernas svala intresse för att rekommendera effektmätningar till kundföretagen. Detta kan förklaras genom att reklambyråerna tycks uppleva effektmätningar som ett hot, såväl kreativt som ekonomiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hofmann, Eva ; Almer, Johan and Isaksson, Ylva
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
marknadskommunikation, effektmätningar, förtester, eftertester, reklamtester, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352122
date added to LUP
2003-01-16 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:28:15
@misc{1352122,
 abstract   = {Bakgrund: Utgångspunkten för denna uppsats är en undersökning utförd av Annonsörföreningen i samarbete med MarketWatch, där det framkommer att cirka 40 miljarder SEK av de i runda tal 45 miljarder SEK som årligen spenderas på reklam i Sverige spenderas utan att annonsörer riktigt vet vad de får för sina pengar. Problem: Hur kommer det sig att effektmätning av reklam och en policy därför, förekommer i så begränsad utsträckning? Om ett företag skall satsa ekonomiska resurser på reklam bör det finnas bevis för att kampanjen resulterar i någon form av vinst. Syfte: Syftet med denna uppsats är att kartlägga fenomenet effektmätningar utifrån tre olika perspektiv; kund, reklambyrå samt undersökningsföretag och analysera varför få företag använder olika typer av effektmätningar samt öka förståelsen för användandet av reklamtester. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vi genom personliga intervjuer samt telefonintervjuer samlat in vårt material inför en komparativ studie av marknadsföringsmarknaden. Vi har även sökt i litteratur för att få stöd av olika teorier i vår analys och på så sätt kunnat dra paralleller mellan empiri och teori. Slutsatser: Det som framkommit av vår analys är att det sannolikt finns en relation mellan företags reklammål och deras inställning till reklam. Kostnaden för effektmätningens utförande, den ökade tid detta medför för reklamprocessen och hur företaget värderar den information som genereras är andra bidragande faktorer. Det är tydligt att effektmätningar inte har en självklar plats i marknadsföringsprocessen, ett förhållande som kan förklaras av att undersökningsföretagen, annonsörerna och reklambyråerna inte talar samma språk. Många av de fördelar som påtalas i teoretiska resonemang tycks mindre självklara i praktiken. En ytterligare anledning verkar vara reklambyråernas svala intresse för att rekommendera effektmätningar till kundföretagen. Detta kan förklaras genom att reklambyråerna tycks uppleva effektmätningar som ett hot, såväl kreativt som ekonomiskt.},
 author    = {Hofmann, Eva and Almer, Johan and Isaksson, Ylva},
 keyword   = {marknadskommunikation,effektmätningar,förtester,eftertester,reklamtester,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att effekmäta eller inte effektmäta reklam - En dragkamp mellan förnuft och känsla?},
 year     = {2003},
}