Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Varumärket ur ett strategiskt perspektiv - en fallstudie av varumärket Felix

Johansson, Anna ; Vinslott, Angelica ; Khalil, Rania and Neitov, Helis (2003)
Department of Business Administration
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att analysera Procordia Food AB:s övergripande strategiprocess för att se hur rationella de är i sitt tänkande när det formulerar strategier för varumärket Felix. Vi ämnar även beskriva och analysera hur varumärket Felix, som omfattar ett stort produktsortiment, byggs upp för att identifiera styrkor och svagheter och eventuella problem. Vi har för avsikt, att om möjligt, efter att ha identifierat problemen, komma med förslag till lösning. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av olika källor, såsom intervjuer, artiklar, vetenskaplig litteratur etc. för att kunna analysera Procordia Food AB:s strategi kring varumärket Felix. Vår slutsats är att Procordia Food AB i stort är rationella i sitt... (More)
Syftet med denna uppsats är att analysera Procordia Food AB:s övergripande strategiprocess för att se hur rationella de är i sitt tänkande när det formulerar strategier för varumärket Felix. Vi ämnar även beskriva och analysera hur varumärket Felix, som omfattar ett stort produktsortiment, byggs upp för att identifiera styrkor och svagheter och eventuella problem. Vi har för avsikt, att om möjligt, efter att ha identifierat problemen, komma med förslag till lösning. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av olika källor, såsom intervjuer, artiklar, vetenskaplig litteratur etc. för att kunna analysera Procordia Food AB:s strategi kring varumärket Felix. Vår slutsats är att Procordia Food AB i stort är rationella i sitt strategiska tänkande. Vi har även funnit inslag av flexibilitet, främst vid förändringar i företagets omvärld. Varumärket Felix, som har ett brett produktsortiment, bör sträva efter kongruens mellan image och identitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Anna ; Vinslott, Angelica ; Khalil, Rania and Neitov, Helis
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategi, Varumärke, Felix, Procordia Food AB, Rationellt synsätt, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1352223
date added to LUP
2003-01-14 00:00:00
date last changed
2012-04-02 14:26:56
@misc{1352223,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att analysera Procordia Food AB:s övergripande strategiprocess för att se hur rationella de är i sitt tänkande när det formulerar strategier för varumärket Felix. Vi ämnar även beskriva och analysera hur varumärket Felix, som omfattar ett stort produktsortiment, byggs upp för att identifiera styrkor och svagheter och eventuella problem. Vi har för avsikt, att om möjligt, efter att ha identifierat problemen, komma med förslag till lösning. Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie. Vi har använt oss av olika källor, såsom intervjuer, artiklar, vetenskaplig litteratur etc. för att kunna analysera Procordia Food AB:s strategi kring varumärket Felix. Vår slutsats är att Procordia Food AB i stort är rationella i sitt strategiska tänkande. Vi har även funnit inslag av flexibilitet, främst vid förändringar i företagets omvärld. Varumärket Felix, som har ett brett produktsortiment, bör sträva efter kongruens mellan image och identitet.},
 author    = {Johansson, Anna and Vinslott, Angelica and Khalil, Rania and Neitov, Helis},
 keyword   = {Strategi,Varumärke,Felix,Procordia Food AB,Rationellt synsätt,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Varumärket ur ett strategiskt perspektiv - en fallstudie av varumärket Felix},
 year     = {2003},
}