Advanced

Vad ska prioriteras? En studie av intranätets tänkbara användningsområden inom hälso- och sjukvården.

Persdotter, Sofia; Karlsson, Sofie and Karlsson, Jenny (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Uppsatsens syfte är att undersöka intranätets tänkbara användningsområden för sjuksköterskor inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intranät har blivit en viktig kommunikationskanal för många organisationer. Inom hälso- och sjukvården där mötet med patienter är verksamhetens syfte, är datorn och därmed intranätet enbart ett komplement till medarbetarnas arbetsuppgifter. Är det möjligt att använda intranätet som den centrala kommunikationskanalen inom en verksamhet som denna? Intranätet på Helsingborgs lasarett är inte tillräckligt anpassat för verksamheten då många sjuksköterskor berättar att de ofta använder sig av andra kanaler för att hitta det de söker. Användandet har inte med tillgängligheten av datorer att göra utan det handlar... (More)
Uppsatsens syfte är att undersöka intranätets tänkbara användningsområden för sjuksköterskor inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intranät har blivit en viktig kommunikationskanal för många organisationer. Inom hälso- och sjukvården där mötet med patienter är verksamhetens syfte, är datorn och därmed intranätet enbart ett komplement till medarbetarnas arbetsuppgifter. Är det möjligt att använda intranätet som den centrala kommunikationskanalen inom en verksamhet som denna? Intranätet på Helsingborgs lasarett är inte tillräckligt anpassat för verksamheten då många sjuksköterskor berättar att de ofta använder sig av andra kanaler för att hitta det de söker. Användandet har inte med tillgängligheten av datorer att göra utan det handlar snarare om verksamhetens syfte samt brist på utbildning och socialisering. Samarbetet mellan redaktörer och chefer brister ofta när det gäller arbetet med intranätet. Webbredaktörerna kan förmedla allmän information till medarbetarna men det är i de olika nätverken det uppstår betydelsefull information och kunskapsutbyte. En sammanfattande slutsats är att det finns många olika användningsområden men att det krävs förbättringar för att intranätet ska fungera som ett processtöd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352495,
 abstract   = {Uppsatsens syfte är att undersöka intranätets tänkbara användningsområden för sjuksköterskor inom den offentliga hälso- och sjukvården. Intranät har blivit en viktig kommunikationskanal för många organisationer. Inom hälso- och sjukvården där mötet med patienter är verksamhetens syfte, är datorn och därmed intranätet enbart ett komplement till medarbetarnas arbetsuppgifter. Är det möjligt att använda intranätet som den centrala kommunikationskanalen inom en verksamhet som denna? Intranätet på Helsingborgs lasarett är inte tillräckligt anpassat för verksamheten då många sjuksköterskor berättar att de ofta använder sig av andra kanaler för att hitta det de söker. Användandet har inte med tillgängligheten av datorer att göra utan det handlar snarare om verksamhetens syfte samt brist på utbildning och socialisering. Samarbetet mellan redaktörer och chefer brister ofta när det gäller arbetet med intranätet. Webbredaktörerna kan förmedla allmän information till medarbetarna men det är i de olika nätverken det uppstår betydelsefull information och kunskapsutbyte. En sammanfattande slutsats är att det finns många olika användningsområden men att det krävs förbättringar för att intranätet ska fungera som ett processtöd.},
 author    = {Persdotter, Sofia and Karlsson, Sofie and Karlsson, Jenny},
 keyword   = {intranät,arbetsredskap,informationsmängd,gatekeeper,explicit och implicit kunskap,nätverk,Hospital science and management,Sjukhusforskning, sjukhusförvaltning,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad ska prioriteras? En studie av intranätets tänkbara användningsområden inom hälso- och sjukvården.},
 year     = {2009},
}