Advanced

Hur möts mötesaktörer inom kongressindustrin? En studie av samarbete mellan privat och offentlig aktör i utvecklingen av kongressindustrin.

Berntsson, Caroline and Thulin, Hanna (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Kongressindustrin är en miljardindustri i världen och utvecklingen av kongressindustrin ser olika ut i Sveriges städer. Med en jämförelse mellan Göteborg, Malmö och Lund var syftet att med frågeställningarna; hur samarbetar privat och offentlig sektor vid utveckling av kongressindustrin i en region?, vilka intressenter kan utgöra kärnan i ett sådant samarbete? och vilka resurser kan ses som primära i ett sådant samarbete? undersöka hur privat och offentlig sektor samarbetar för att utveckla kongressindustrin i en region. Med hjälp av ett omfattande empiriskt material och ett fåtal väl valda teorier genomfördes en analys. Analysen resulterade i ett konstaterande om att det existerande samarbetet i Göteborg verkar vara i nätverksform. I... (More)
Kongressindustrin är en miljardindustri i världen och utvecklingen av kongressindustrin ser olika ut i Sveriges städer. Med en jämförelse mellan Göteborg, Malmö och Lund var syftet att med frågeställningarna; hur samarbetar privat och offentlig sektor vid utveckling av kongressindustrin i en region?, vilka intressenter kan utgöra kärnan i ett sådant samarbete? och vilka resurser kan ses som primära i ett sådant samarbete? undersöka hur privat och offentlig sektor samarbetar för att utveckla kongressindustrin i en region. Med hjälp av ett omfattande empiriskt material och ett fåtal väl valda teorier genomfördes en analys. Analysen resulterade i ett konstaterande om att det existerande samarbetet i Göteborg verkar vara i nätverksform. I nätverket framstår det som att det finns en strukturell centralitet där kommunen har intagit den centrala positionen och är omgiven av ett nätverk av intressenter från näringslivet. Nätverket har skapats utifrån stadens och de olika intressenternas resurser och verkar ha resulterat i framgång. Den viktigaste resursen vid starten verkar ha utgjorts av samarbetsvilja. Vid jämförelse mellan Göteborg, Malmö och Lunds respektive kongressaktiviteter kunde det konstateras att det i Malmö och Lund kan krävas samverkan och kunskap om kongresser för att kunna utveckla kongressindustrin. Med gemensamma resurser framstår det som att Malmö och Lund tillsammans har goda förutsättningar att utveckla kongressindustrin i regionen. Vissa maktförhållanden i relationen mellan privat och offentlig sektor i de tre städerna har noterats vilka kan antas ha påverkat processen med att utveckla kongressindustrin i respektive stad. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352660,
 abstract   = {Kongressindustrin är en miljardindustri i världen och utvecklingen av kongressindustrin ser olika ut i Sveriges städer. Med en jämförelse mellan Göteborg, Malmö och Lund var syftet att med frågeställningarna; hur samarbetar privat och offentlig sektor vid utveckling av kongressindustrin i en region?, vilka intressenter kan utgöra kärnan i ett sådant samarbete? och vilka resurser kan ses som primära i ett sådant samarbete? undersöka hur privat och offentlig sektor samarbetar för att utveckla kongressindustrin i en region. Med hjälp av ett omfattande empiriskt material och ett fåtal väl valda teorier genomfördes en analys. Analysen resulterade i ett konstaterande om att det existerande samarbetet i Göteborg verkar vara i nätverksform. I nätverket framstår det som att det finns en strukturell centralitet där kommunen har intagit den centrala positionen och är omgiven av ett nätverk av intressenter från näringslivet. Nätverket har skapats utifrån stadens och de olika intressenternas resurser och verkar ha resulterat i framgång. Den viktigaste resursen vid starten verkar ha utgjorts av samarbetsvilja. Vid jämförelse mellan Göteborg, Malmö och Lunds respektive kongressaktiviteter kunde det konstateras att det i Malmö och Lund kan krävas samverkan och kunskap om kongresser för att kunna utveckla kongressindustrin. Med gemensamma resurser framstår det som att Malmö och Lund tillsammans har goda förutsättningar att utveckla kongressindustrin i regionen. Vissa maktförhållanden i relationen mellan privat och offentlig sektor i de tre städerna har noterats vilka kan antas ha påverkat processen med att utveckla kongressindustrin i respektive stad.},
 author    = {Berntsson, Caroline and Thulin, Hanna},
 keyword   = {malmö,lund,göteborg,samarbete,nätverk,intressenter,resurser och makt.,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur möts mötesaktörer inom kongressindustrin? En studie av samarbete mellan privat och offentlig aktör i utvecklingen av kongressindustrin.},
 year     = {2006},
}