Advanced

Att förtära ett kulturarv

Christoffersen, Marie; Schier, Jenny and Paulsson, Katja (2007)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Denna uppsats behandlar hur bevarandeaspekten av ett kulturarv kan beaktas i kommersialiseringsprocessen av detsamma, i turismsammanhang. Vi har i uppsatsen granskat hur aktörer med olika intresseområden inom turismbranschen resonerar kring bevarandeaspekten av ett kulturarv, för att på så vis kunna utläsa om och isåfall hur deras resonemang skiljer sig åt. Vi hoppas att med denna uppsats kunna bidra med nya idéer kring kulturarvsbevarande och dess relevans i turismsammanhang. I kommersialiseringen av ett kulturarv har vi sett att olika aktörer agerar utifrån sina egna intresseområden och att kulturarv främst brukas i ekonomiskt syfte. För att kunna skapa en balans mellan bevarandet och det kommersiella bruket av ett kulturarv, hävdar vi... (More)
Denna uppsats behandlar hur bevarandeaspekten av ett kulturarv kan beaktas i kommersialiseringsprocessen av detsamma, i turismsammanhang. Vi har i uppsatsen granskat hur aktörer med olika intresseområden inom turismbranschen resonerar kring bevarandeaspekten av ett kulturarv, för att på så vis kunna utläsa om och isåfall hur deras resonemang skiljer sig åt. Vi hoppas att med denna uppsats kunna bidra med nya idéer kring kulturarvsbevarande och dess relevans i turismsammanhang. I kommersialiseringen av ett kulturarv har vi sett att olika aktörer agerar utifrån sina egna intresseområden och att kulturarv främst brukas i ekonomiskt syfte. För att kunna skapa en balans mellan bevarandet och det kommersiella bruket av ett kulturarv, hävdar vi att de bevarande aspekterna måste lyftas fram, genom att se till de värden som är orsaken till att kulturarv kommersialiseras i första skedet. Detta menar vi kan göras genom att öka kunskapen för samtliga aktörer vilka brukar kulturarv, om vikten av att bevara kulturarvs essentiella värden. Ett sätt att göra detta på är att skapa ett samarbetsorgan, som arbetar över både nationella och internationella gränser. Ett sådant samarbete menar vi skulle främja bevarandet av kulturarv, genom bland annat ett gemensamt regelverk. En annan viktig aspekt i kommersialiseringen är enligt oss, att småskalighet genererar äkthet, varpå de kommersiella aktörerna även bör ha detta i åtanke, när de utvecklar sina koncept. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Christoffersen, Marie; Schier, Jenny and Paulsson, Katja
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kulturarv, kommersialisering, hållbar turism, upplevelser, äkthet, agroturism, Tourism, Turism
language
Swedish
id
1352852
date added to LUP
2007-08-23 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:55:20
@misc{1352852,
 abstract   = {Denna uppsats behandlar hur bevarandeaspekten av ett kulturarv kan beaktas i kommersialiseringsprocessen av detsamma, i turismsammanhang. Vi har i uppsatsen granskat hur aktörer med olika intresseområden inom turismbranschen resonerar kring bevarandeaspekten av ett kulturarv, för att på så vis kunna utläsa om och isåfall hur deras resonemang skiljer sig åt. Vi hoppas att med denna uppsats kunna bidra med nya idéer kring kulturarvsbevarande och dess relevans i turismsammanhang. I kommersialiseringen av ett kulturarv har vi sett att olika aktörer agerar utifrån sina egna intresseområden och att kulturarv främst brukas i ekonomiskt syfte. För att kunna skapa en balans mellan bevarandet och det kommersiella bruket av ett kulturarv, hävdar vi att de bevarande aspekterna måste lyftas fram, genom att se till de värden som är orsaken till att kulturarv kommersialiseras i första skedet. Detta menar vi kan göras genom att öka kunskapen för samtliga aktörer vilka brukar kulturarv, om vikten av att bevara kulturarvs essentiella värden. Ett sätt att göra detta på är att skapa ett samarbetsorgan, som arbetar över både nationella och internationella gränser. Ett sådant samarbete menar vi skulle främja bevarandet av kulturarv, genom bland annat ett gemensamt regelverk. En annan viktig aspekt i kommersialiseringen är enligt oss, att småskalighet genererar äkthet, varpå de kommersiella aktörerna även bör ha detta i åtanke, när de utvecklar sina koncept.},
 author    = {Christoffersen, Marie and Schier, Jenny and Paulsson, Katja},
 keyword   = {kulturarv,kommersialisering,hållbar turism,upplevelser,äkthet,agroturism,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att förtära ett kulturarv},
 year     = {2007},
}