Advanced

Service och biståndsorganisationer - en kvalitativ studie av ideella organisationers verksamhet och serviceperspektiv

Lamberth, Julika and Alm, Louise (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning
Utbildning och kurs: Magisterprogrammet i service management, kandidatkurs SMT302 Handledare: Magnus Jirström och Veronica Åberg Syfte och frågeställningar: Vår intention med denna uppsats är att analysera om de ideella organisationer som vi har undersökt överhuvudtaget reflekterar kring service gentemot medlemmar. Skulle så vara fallet ämnar vi kartlägga på vilket sätt detta görs. Slutligen är vår förhoppning att uppsatsen ska kunna resultera i några förslag på områden där ideella organisationer skulle kunna praktisera service management. Vårt syfte utmynnar således i följande frågeställningar: hur arbetar ideella organisationer med service och vårdandet av relationer i dagsläget?, på vilket sätt kan service management... (More)
Sammanfattning
Utbildning och kurs: Magisterprogrammet i service management, kandidatkurs SMT302 Handledare: Magnus Jirström och Veronica Åberg Syfte och frågeställningar: Vår intention med denna uppsats är att analysera om de ideella organisationer som vi har undersökt överhuvudtaget reflekterar kring service gentemot medlemmar. Skulle så vara fallet ämnar vi kartlägga på vilket sätt detta görs. Slutligen är vår förhoppning att uppsatsen ska kunna resultera i några förslag på områden där ideella organisationer skulle kunna praktisera service management. Vårt syfte utmynnar således i följande frågeställningar: hur arbetar ideella organisationer med service och vårdandet av relationer i dagsläget?, på vilket sätt kan service management tillämpas i ideella organisationer? och vilka styrkor och svagheter finns det i det allmänna arbetssätt inom ideella organisationer och vad beror de på? Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar har vi framförallt använt oss av en kvalitativ analys av litteratur inom relevanta ämnesområden, såsom NGO, bistånd, service management, Gemeinschaft och Gesellschaft. Vi har även utfört ett antal intervjuer, av kvalitativ karaktär, med personer på nyckelpositioner inom ideella organisationer. Detta för att få en inblick i intervjupersonernas tankar kring service och biståndsorganisationer. Våra primärdata består av studier av biståndsorganisationerna Erikshjälpen, Forum Syd, Individuell Människohjälp och SOS-Barnbyar Sverige. Slutsatser: Av vår undersökning framgår att ideella organisationer arbetar med service i nuläget, trots att de inte alltid är medvetna om det. Vårdandet av relationer med medlemmar och frivilliga är något som organisationerna arbetar aktivt med. Vi anser att en mer utarbetad strategi gällande service bör finnas i organisationerna. Vad gäller arbetssätt inom ideella organisationer har vi kunnat konstatera att det finns ett särskilt engagemang hos medarbetarna. Detta är en tillgång för organisationerna och något som privat sektor kan försöka implementera. I motsats kan ideella organisationer lära sig att bli mer strukturerade och professionella genom att studera den privata sektorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1352884,
 abstract   = {Sammanfattning
Utbildning och kurs: Magisterprogrammet i service management, kandidatkurs SMT302 Handledare: Magnus Jirström och Veronica Åberg Syfte och frågeställningar: Vår intention med denna uppsats är att analysera om de ideella organisationer som vi har undersökt överhuvudtaget reflekterar kring service gentemot medlemmar. Skulle så vara fallet ämnar vi kartlägga på vilket sätt detta görs. Slutligen är vår förhoppning att uppsatsen ska kunna resultera i några förslag på områden där ideella organisationer skulle kunna praktisera service management. Vårt syfte utmynnar således i följande frågeställningar: hur arbetar ideella organisationer med service och vårdandet av relationer i dagsläget?, på vilket sätt kan service management tillämpas i ideella organisationer? och vilka styrkor och svagheter finns det i det allmänna arbetssätt inom ideella organisationer och vad beror de på? Metod: För att kunna besvara våra frågeställningar har vi framförallt använt oss av en kvalitativ analys av litteratur inom relevanta ämnesområden, såsom NGO, bistånd, service management, Gemeinschaft och Gesellschaft. Vi har även utfört ett antal intervjuer, av kvalitativ karaktär, med personer på nyckelpositioner inom ideella organisationer. Detta för att få en inblick i intervjupersonernas tankar kring service och biståndsorganisationer. Våra primärdata består av studier av biståndsorganisationerna Erikshjälpen, Forum Syd, Individuell Människohjälp och SOS-Barnbyar Sverige. Slutsatser: Av vår undersökning framgår att ideella organisationer arbetar med service i nuläget, trots att de inte alltid är medvetna om det. Vårdandet av relationer med medlemmar och frivilliga är något som organisationerna arbetar aktivt med. Vi anser att en mer utarbetad strategi gällande service bör finnas i organisationerna. Vad gäller arbetssätt inom ideella organisationer har vi kunnat konstatera att det finns ett särskilt engagemang hos medarbetarna. Detta är en tillgång för organisationerna och något som privat sektor kan försöka implementera. I motsats kan ideella organisationer lära sig att bli mer strukturerade och professionella genom att studera den privata sektorn.},
 author    = {Lamberth, Julika and Alm, Louise},
 keyword   = {biståndsorganisationer,service management,ngo,det civila samhället,gemeinschaft,gesellschaft och nätverk,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Service och biståndsorganisationer - en kvalitativ studie av ideella organisationers verksamhet och serviceperspektiv},
 year     = {2006},
}