Advanced

Attraktiva kryssningsdestinationer - ur ett klusterperspektiv

Hasselholm, Ida; Khoury, Jennifer and Palm, Ann-Sofie (2005)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Kryssningsindustrin är en dyna-misk bransch som är under ständig förändring och utveckling. Branschens stora problematik är avsaknaden av en färdigproducerad produkt på kryssnings-destinationerna. Alla människor, platser, företag och organisationer som kryssnings-resenären kommer i kontakt med på destinationen är med och påverkar resenärens helhetsintryck. Detta innebär att samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig kryssningsdestination. Samverkan genom kluster handlar om att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål och visioner, samt att ta tillvara på de olika resurser, människor och relationer som interagerar på en kryssningsdestination. Vi har valt att studera kryssningsdestinationen... (More)
Kryssningsindustrin är en dyna-misk bransch som är under ständig förändring och utveckling. Branschens stora problematik är avsaknaden av en färdigproducerad produkt på kryssnings-destinationerna. Alla människor, platser, företag och organisationer som kryssnings-resenären kommer i kontakt med på destinationen är med och påverkar resenärens helhetsintryck. Detta innebär att samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig kryssningsdestination. Samverkan genom kluster handlar om att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål och visioner, samt att ta tillvara på de olika resurser, människor och relationer som interagerar på en kryssningsdestination. Vi har valt att studera kryssningsdestinationen Kalmar då de har lång erfarenhet från både kryssningsindustrin och av samverkan i ett kryssningsprojekt kallat Cruise Kalmar Network. Vi har använt oss av vetenskapliga teorier som vi genom en fallstudie av kryssnings-destinationen Kalmar applicerat och analyserat. Vi har arbetat med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka Kalmar som kryssningsdestination och de olika aktörernas synsätt på Cruise Kalmar Network och samverkan. I uppsatsen belyser vi de förutsättningar som krävs för att utveckla en attraktiv kryssningsdestination, de aspekter på destinationen som är avgörande för kryssnings-resenärens helhetsupplevelse samt faktorer som är viktiga att beakta vid samarbete inom en kryssningsdestination. Vår slutsats är att samverkan på en kryssningsdestination är en förutsättning för att kunna skapa en attraktiv och konkurrens-kraftig destinationsprodukt. Vi anser att med hjälp av klusterperspektivet kan kryssningsdestinationer uppnå ett mer strukturerat arbete vilket kan bidra till en bättre paketering och försäljning av destinationens upplevelser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hasselholm, Ida; Khoury, Jennifer and Palm, Ann-Sofie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kalmar, kryssningsdestination, konkurrenskraft, samverkan, kluster, Tourism, Turism
language
Swedish
id
1353074
date added to LUP
2005-02-01 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:56:24
@misc{1353074,
 abstract   = {Kryssningsindustrin är en dyna-misk bransch som är under ständig förändring och utveckling. Branschens stora problematik är avsaknaden av en färdigproducerad produkt på kryssnings-destinationerna. Alla människor, platser, företag och organisationer som kryssnings-resenären kommer i kontakt med på destinationen är med och påverkar resenärens helhetsintryck. Detta innebär att samverkan mellan olika aktörer är nödvändigt för att skapa en attraktiv och konkurrenskraftig kryssningsdestination. Samverkan genom kluster handlar om att tillsammans nå gemensamt uppsatta mål och visioner, samt att ta tillvara på de olika resurser, människor och relationer som interagerar på en kryssningsdestination. Vi har valt att studera kryssningsdestinationen Kalmar då de har lång erfarenhet från både kryssningsindustrin och av samverkan i ett kryssningsprojekt kallat Cruise Kalmar Network. Vi har använt oss av vetenskapliga teorier som vi genom en fallstudie av kryssnings-destinationen Kalmar applicerat och analyserat. Vi har arbetat med både kvalitativa och kvantitativa metoder för att undersöka Kalmar som kryssningsdestination och de olika aktörernas synsätt på Cruise Kalmar Network och samverkan. I uppsatsen belyser vi de förutsättningar som krävs för att utveckla en attraktiv kryssningsdestination, de aspekter på destinationen som är avgörande för kryssnings-resenärens helhetsupplevelse samt faktorer som är viktiga att beakta vid samarbete inom en kryssningsdestination. Vår slutsats är att samverkan på en kryssningsdestination är en förutsättning för att kunna skapa en attraktiv och konkurrens-kraftig destinationsprodukt. Vi anser att med hjälp av klusterperspektivet kan kryssningsdestinationer uppnå ett mer strukturerat arbete vilket kan bidra till en bättre paketering och försäljning av destinationens upplevelser.},
 author    = {Hasselholm, Ida and Khoury, Jennifer and Palm, Ann-Sofie},
 keyword   = {kalmar,kryssningsdestination,konkurrenskraft,samverkan,kluster,Tourism,Turism},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Attraktiva kryssningsdestinationer - ur ett klusterperspektiv},
 year     = {2005},
}