Advanced

Sportevenemang - Kollektivt problem eller fenomen?

Jensen, Ida and Nordlund, Ebba (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Titel: Sportevenemang – Kollektivt fenomen eller problem? Författare: Ida Jensen och Ebba Nordlund Syfte: Vår uppsats har som syfte är att skapa en inblick av vad som händer då en liten ort blir en uppmärksammad sportevenemangsdestination. Frågeställningar: Hur har platsen betydelse för sportevenemang och tvärtom?
Varför uppstår många olika konflikter kring sportevenemangen på små orter? Studieområde: Vår empiriska studie tar sin utgångspunkt i de konflikter som uppstått som en följd av de sandsportsevenemang som varje sommar arrangeras i Åhus. För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har vi valt att utgå från tre teoretiska teman; Sportevenemang som strategisk resurs, Platsen som utgångspunkt för evenemangen och... (More)
Titel: Sportevenemang – Kollektivt fenomen eller problem? Författare: Ida Jensen och Ebba Nordlund Syfte: Vår uppsats har som syfte är att skapa en inblick av vad som händer då en liten ort blir en uppmärksammad sportevenemangsdestination. Frågeställningar: Hur har platsen betydelse för sportevenemang och tvärtom?
Varför uppstår många olika konflikter kring sportevenemangen på små orter? Studieområde: Vår empiriska studie tar sin utgångspunkt i de konflikter som uppstått som en följd av de sandsportsevenemang som varje sommar arrangeras i Åhus. För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har vi valt att utgå från tre teoretiska teman; Sportevenemang som strategisk resurs, Platsen som utgångspunkt för evenemangen och Konflikter på platsen på grund av sportevenemang. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vårt empiriska material bygger på intervjuer och textanalyser. Vi utförde åtta stycken intervjuer med personer som har olika anknytning till sportevenemangen i Åhus. De texter som vi analyserat är mediala produkter som används för spegla olika sidor av sportevenemangen. Slutsats: Efter vår studie har vi kommit fram till uppkomsten av konflikter till stor del beror på att det är flera olika aktörer som anser sig ha rätt att utnyttja platsen enligt sina egna önskemål, konflikterna utbryter då önskemålen mellan olika parter inte går att kombinera. Avslutningsvis menar vi att förankring av ortens profil och närverksbyggande mellan olika aktörer skulle kunna eliminera många konflikter och gynna både evenemangen, platsen och regionens framtida utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353114,
 abstract   = {Titel: Sportevenemang – Kollektivt fenomen eller problem? Författare: Ida Jensen och Ebba Nordlund Syfte: Vår uppsats har som syfte är att skapa en inblick av vad som händer då en liten ort blir en uppmärksammad sportevenemangsdestination. Frågeställningar: Hur har platsen betydelse för sportevenemang och tvärtom?
Varför uppstår många olika konflikter kring sportevenemangen på små orter? Studieområde: Vår empiriska studie tar sin utgångspunkt i de konflikter som uppstått som en följd av de sandsportsevenemang som varje sommar arrangeras i Åhus. För att uppfylla uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna har vi valt att utgå från tre teoretiska teman; Sportevenemang som strategisk resurs, Platsen som utgångspunkt för evenemangen och Konflikter på platsen på grund av sportevenemang. Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ metod där vårt empiriska material bygger på intervjuer och textanalyser. Vi utförde åtta stycken intervjuer med personer som har olika anknytning till sportevenemangen i Åhus. De texter som vi analyserat är mediala produkter som används för spegla olika sidor av sportevenemangen. Slutsats: Efter vår studie har vi kommit fram till uppkomsten av konflikter till stor del beror på att det är flera olika aktörer som anser sig ha rätt att utnyttja platsen enligt sina egna önskemål, konflikterna utbryter då önskemålen mellan olika parter inte går att kombinera. Avslutningsvis menar vi att förankring av ortens profil och närverksbyggande mellan olika aktörer skulle kunna eliminera många konflikter och gynna både evenemangen, platsen och regionens framtida utveckling.},
 author    = {Jensen, Ida and Nordlund, Ebba},
 keyword   = {sportturism,sportevenemang,upplevelse,plats,place,space,identitet,lokalbefolkning,konflikter och åhus.,Town and country planning,Stads- och glesbygdsplanering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sportevenemang - Kollektivt problem eller fenomen?},
 year     = {2008},
}