Advanced

Köldbryggor och energiförluster. En studie om energiförluster genom balkonginfästningar och deras betydelse för byggnadens totala energibehov

Leyton Moreno, Andres (2009)
Division of Building Physics
Division of Building Materials
Civil Engineering - Architecture (BSc)
Abstract
In this report the balconies’ abutments for a property in Bo01-area in Malmö has been studied. The property which is called Vitruvius contains four build-ings where two of them have corbelling balconies with intermittent abutments. With intermittent abutment means that the 50 mm thermal bridge insulation that the balconies is equipped with, is broken regularly by a 300 mm concrete heel. The reinforcement bar that holds the balcony runs through this heel. The first step in this study was to prove the existence of thermal bridges in the balcony abutment. This was done through measuring the temperature of the balconies with a thermal camera. The thermographic picture showed that the average temperature in the balcony was 3.4ºC with an outdoor... (More)
In this report the balconies’ abutments for a property in Bo01-area in Malmö has been studied. The property which is called Vitruvius contains four build-ings where two of them have corbelling balconies with intermittent abutments. With intermittent abutment means that the 50 mm thermal bridge insulation that the balconies is equipped with, is broken regularly by a 300 mm concrete heel. The reinforcement bar that holds the balcony runs through this heel. The first step in this study was to prove the existence of thermal bridges in the balcony abutment. This was done through measuring the temperature of the balconies with a thermal camera. The thermographic picture showed that the average temperature in the balcony was 3.4ºC with an outdoor temperature of -1.2ºC. Then when the energy losses through the balcony abutments were calculated, with the heat calculation programme HEAT2, it was established that the en-ergy loss was 88.0 W/K, where the concrete heel caused more than half of the losses, about 56 W/K. In this report an alternative solution is also studied in order to decrease the en-ergy losses at the abutment of the balconies. This solution made by HALFEN-DEHA AB called balkonginfästning HIT achieves an unbroken thermal bridge insulation. According to the calculation implemented with the heat calculation programme HEAT2, it was established that the transmissions losses decreased with 84 % by use of such a construction solution. Further, it has been shown by the energy calculation programme VIP +, what impact these losses have on the total energy need of the buildings. Simulations showed that the energy need increased by 4 kWh¬/(m2?years), an increase of 2.6% , caused by energy losses in the balcony abutment. (Less)
Abstract (Swedish)
I denna rapport har balkonginfästningar för en fastighet på Bo01-området i Malmö studerats. Fastigheten som heter Vitruvius innehåller fyra byggnader där två av dem har utkragande balkonger med intermittent infästning. Intermittent infästning innebär att den 50 mm köldbryggebrytande isoleringen som balkongerna är utrustade med, bryts regelbundet av en 300 mm betongklack. Armeringsjärnet som spänner upp själva balkongen passerar igenom denna betongklack.
Första steget i denna studie var att påvisa existensen av köldbryggor i balkonginfästningen. Detta gjordes genom att mäta temperaturen för balkongplattorna med hjälp av en värmekamera. Termograferingen visade att genom-snittstemperaturen i balkongplattorna var 3,4ºC då uteluftstemperaturen... (More)
I denna rapport har balkonginfästningar för en fastighet på Bo01-området i Malmö studerats. Fastigheten som heter Vitruvius innehåller fyra byggnader där två av dem har utkragande balkonger med intermittent infästning. Intermittent infästning innebär att den 50 mm köldbryggebrytande isoleringen som balkongerna är utrustade med, bryts regelbundet av en 300 mm betongklack. Armeringsjärnet som spänner upp själva balkongen passerar igenom denna betongklack.
Första steget i denna studie var att påvisa existensen av köldbryggor i balkonginfästningen. Detta gjordes genom att mäta temperaturen för balkongplattorna med hjälp av en värmekamera. Termograferingen visade att genom-snittstemperaturen i balkongplattorna var 3,4ºC då uteluftstemperaturen var -1,2ºC.
Vid beräkningen av energiflödet genom balkongernas infästning, med värme-beräkningsprogrammet HEAT2, konstaterades att den specifika energiförlusten var 88,0 W/K, där betongklacken orsakade mer än hälften av förlusterna, närmare bestämt 56 W/K.
För att kunna minska energiförlusterna vid infästningen av balkongerna studeras en alternativ lösning, balkonginfästning HIT. Denna lösning är hämtad från HALFEN-DEHA AB och åstadkommer en obruten köldbryggebrytande isolering. Enligt beräkningarna genomförda med värmeberäkningsprogrammet HEAT2 konstaterades att transmissionsförlusterna vid balkonginfästningarna minskade med 84 % vid användning av en sådan konstruktionslösning.
Med hjälp av energiberäkningsprogrammet VIP+ studerades hur stor betydelse ovan nämnda energiförluster har för byggnadens totala energibehov. Simule-ringarna i programmet visade att fastighetens totala energianvändning ökade med 4 kWh/(m2⋅år), vilket innebär en ökning av energibehovet på 2,6 % på grund av energiförlusterna i balkonginfästningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Leyton Moreno, Andres
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
köldbryggor, energianvändning, energieffektivisering, energisimulering, energiförlust, balkonginfästning, värmeflöde, vip+, heat2, Building construction, Byggnadsteknik
language
Swedish
additional info
Detta examensarbete har utförts med stöd från Avd Byggnadsmaterial och Byggnadsfysik vid Lunds tekniska högskola.
id
1353226
date added to LUP
2009-03-12 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:57:00
@misc{1353226,
 abstract   = {In this report the balconies’ abutments for a property in Bo01-area in Malmö has been studied. The property which is called Vitruvius contains four build-ings where two of them have corbelling balconies with intermittent abutments. With intermittent abutment means that the 50 mm thermal bridge insulation that the balconies is equipped with, is broken regularly by a 300 mm concrete heel. The reinforcement bar that holds the balcony runs through this heel. The first step in this study was to prove the existence of thermal bridges in the balcony abutment. This was done through measuring the temperature of the balconies with a thermal camera. The thermographic picture showed that the average temperature in the balcony was 3.4ºC with an outdoor temperature of -1.2ºC. Then when the energy losses through the balcony abutments were calculated, with the heat calculation programme HEAT2, it was established that the en-ergy loss was 88.0 W/K, where the concrete heel caused more than half of the losses, about 56 W/K. In this report an alternative solution is also studied in order to decrease the en-ergy losses at the abutment of the balconies. This solution made by HALFEN-DEHA AB called balkonginfästning HIT achieves an unbroken thermal bridge insulation. According to the calculation implemented with the heat calculation programme HEAT2, it was established that the transmissions losses decreased with 84 % by use of such a construction solution. Further, it has been shown by the energy calculation programme VIP +, what impact these losses have on the total energy need of the buildings. Simulations showed that the energy need increased by 4 kWh¬/(m2?years), an increase of 2.6% , caused by energy losses in the balcony abutment.},
 author    = {Leyton Moreno, Andres},
 keyword   = {köldbryggor,energianvändning,energieffektivisering,energisimulering,energiförlust,balkonginfästning,värmeflöde,vip+,heat2,Building construction,Byggnadsteknik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köldbryggor och energiförluster. En studie om energiförluster genom balkonginfästningar och deras betydelse för byggnadens totala energibehov},
 year     = {2009},
}