Advanced

Mossagården - En studie i att skapa förtroende och relationer

Skyba, Olena; Svensson, Helena and Ohlén, Jennifer (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Människans miljö och hälsa blir allt viktigare för individen, vilket medför en medvetenhet i dagens konsumtion. Vi har i vår uppsats valt att studera, via intervjuer och en observation, hur ett litet ekologiskt e-handelsföretag, Mossagården, går tillväga för att sprida det ekologiska budskapet och marknadsföra sig hos kunderna. Utifrån teorier om identitetsskapande, kvalitet, servicemöte, och marknadsföring analyserar vi Mossagårdens agerande och vilka konsekvenserna blir för kunden. Då Mossagården säljer sina produkter via sin hemsida tar vi även upp företagets fördelar och nackdelar med e-handel. Analysen visar att hemsidan har stor betydelse för företaget, därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla sidan och dra nytta av de... (More)
Människans miljö och hälsa blir allt viktigare för individen, vilket medför en medvetenhet i dagens konsumtion. Vi har i vår uppsats valt att studera, via intervjuer och en observation, hur ett litet ekologiskt e-handelsföretag, Mossagården, går tillväga för att sprida det ekologiska budskapet och marknadsföra sig hos kunderna. Utifrån teorier om identitetsskapande, kvalitet, servicemöte, och marknadsföring analyserar vi Mossagårdens agerande och vilka konsekvenserna blir för kunden. Då Mossagården säljer sina produkter via sin hemsida tar vi även upp företagets fördelar och nackdelar med e-handel. Analysen visar att hemsidan har stor betydelse för företaget, därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla sidan och dra nytta av de fördelar Internet ger. Det är även viktigt att ta vara på de kunskaper kunderna kan bidra med för företagets utveckling. Avslutningsvis diskuterar vi våra slutsatser och ger tips till branschen för hur de på bästa sätt kan sprida det ekologiska budskapet och marknadsföra sig. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353316,
 abstract   = {Människans miljö och hälsa blir allt viktigare för individen, vilket medför en medvetenhet i dagens konsumtion. Vi har i vår uppsats valt att studera, via intervjuer och en observation, hur ett litet ekologiskt e-handelsföretag, Mossagården, går tillväga för att sprida det ekologiska budskapet och marknadsföra sig hos kunderna. Utifrån teorier om identitetsskapande, kvalitet, servicemöte, och marknadsföring analyserar vi Mossagårdens agerande och vilka konsekvenserna blir för kunden. Då Mossagården säljer sina produkter via sin hemsida tar vi även upp företagets fördelar och nackdelar med e-handel. Analysen visar att hemsidan har stor betydelse för företaget, därför är det viktigt att kontinuerligt utveckla sidan och dra nytta av de fördelar Internet ger. Det är även viktigt att ta vara på de kunskaper kunderna kan bidra med för företagets utveckling. Avslutningsvis diskuterar vi våra slutsatser och ger tips till branschen för hur de på bästa sätt kan sprida det ekologiska budskapet och marknadsföra sig.},
 author    = {Skyba, Olena and Svensson, Helena and Ohlén, Jennifer},
 keyword   = {ekologi,relationsmarknadsföring,e-handel,servicemötet,kundlivscykeln,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mossagården - En studie i att skapa förtroende och relationer},
 year     = {2008},
}