Advanced

Värdeskapande under en konferensvistelse

Keyser, Alexandra; Helgius, Emelie and Acar, Tiodora (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Litteraturen som idag behandlar värdebegreppet ger inte någon entydig bild av vad värdeskapande är och hur kundvärde skapas. Flera forskare har undersökt hur värde skapas i olika servicebranscher, men värdeskapande i en konferensmiljö har inte tidigare studerats i någon betydande omfattning. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur värde för gästen skapas under en konferensvistelse. Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med, samt observationer av, personal och gäster på Aspenäs. Vidare utgår vi från litteratur, artiklar och forskningsrapporter som behandlar ämnet för att undersöka värdeskapande på en konferensanläggning. Resultat: Värde skapas, under en konferensvistelse, huvudsakligen på två olika sätt; i relationen... (More)
Problem: Litteraturen som idag behandlar värdebegreppet ger inte någon entydig bild av vad värdeskapande är och hur kundvärde skapas. Flera forskare har undersökt hur värde skapas i olika servicebranscher, men värdeskapande i en konferensmiljö har inte tidigare studerats i någon betydande omfattning. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur värde för gästen skapas under en konferensvistelse. Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med, samt observationer av, personal och gäster på Aspenäs. Vidare utgår vi från litteratur, artiklar och forskningsrapporter som behandlar ämnet för att undersöka värdeskapande på en konferensanläggning. Resultat: Värde skapas, under en konferensvistelse, huvudsakligen på två olika sätt; i relationen mellan gäster och gäster samt i relationen mellan gästen och konferensanläggningen. En delaktighet från personalen är inte nödvändig för att värde ska uppstå. Detta innebär att gästerna själva är producenter av sitt eget värde och använder konferensanläggningen som stöd i sitt värdeskapande. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353337,
 abstract   = {Problem: Litteraturen som idag behandlar värdebegreppet ger inte någon entydig bild av vad värdeskapande är och hur kundvärde skapas. Flera forskare har undersökt hur värde skapas i olika servicebranscher, men värdeskapande i en konferensmiljö har inte tidigare studerats i någon betydande omfattning. Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur värde för gästen skapas under en konferensvistelse. Metod: Uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med, samt observationer av, personal och gäster på Aspenäs. Vidare utgår vi från litteratur, artiklar och forskningsrapporter som behandlar ämnet för att undersöka värdeskapande på en konferensanläggning. Resultat: Värde skapas, under en konferensvistelse, huvudsakligen på två olika sätt; i relationen mellan gäster och gäster samt i relationen mellan gästen och konferensanläggningen. En delaktighet från personalen är inte nödvändig för att värde ska uppstå. Detta innebär att gästerna själva är producenter av sitt eget värde och använder konferensanläggningen som stöd i sitt värdeskapande.},
 author    = {Keyser, Alexandra and Helgius, Emelie and Acar, Tiodora},
 keyword   = {värdeskapande,kundvärde,samspel konferensgäster,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Värdeskapande under en konferensvistelse},
 year     = {2006},
}