Advanced

Studenter som konsumenter

Friberg, Emma; Dahlström, Lina and Telg, Erik (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: I uppsatsen ska vi undersöka hur dagens studenters konsumtionsbeteende ochkonsumtionsbehov ser ut. Uppsatsen kommer även att klargöra hur studenternas ekonomiska situation påverkar detta beteende och behov, samt vilka faktorer som ligger bakom detta. Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats då vår utgångspunkt har varit teorin. Kvantitativ metod används i form utav enkätundersökning genomförd på 323 studenter i syd/sydöstra Sverige. Även en kvalitativ metod har i form av litteraturstudier av teorier samt artiklar hämtade från Internet har genomförts. Empiri: En beskrivning görs av huvudstudiens genomförande samt en genomgång av denna görs. Vidare redogör vi för resultatet av det statistiskt insamlade materialet. Teori: Maslows... (More)
Syfte: I uppsatsen ska vi undersöka hur dagens studenters konsumtionsbeteende ochkonsumtionsbehov ser ut. Uppsatsen kommer även att klargöra hur studenternas ekonomiska situation påverkar detta beteende och behov, samt vilka faktorer som ligger bakom detta. Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats då vår utgångspunkt har varit teorin. Kvantitativ metod används i form utav enkätundersökning genomförd på 323 studenter i syd/sydöstra Sverige. Även en kvalitativ metod har i form av litteraturstudier av teorier samt artiklar hämtade från Internet har genomförts. Empiri: En beskrivning görs av huvudstudiens genomförande samt en genomgång av denna görs. Vidare redogör vi för resultatet av det statistiskt insamlade materialet. Teori: Maslows behovshierarki, Trinity-modellen, Iögonfallande konsumtion, Bourdieus meningsbärande system, Campbells konsumtionsteori, Ambjörnssons inre grundläggande preferenser, Howard-Sheth modellen, Trickle-down principen. Slutsats:
Studenter har ett konsumtionsbeteende och konsumtionsbehov som har formats redan innan studietiden och som inte stämmer överens med deras nuvarande ekonomiska situation. Därför arbetar många vid sidan av heltidsstudierna och får ekonomiskt stöd hemifrån. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Friberg, Emma; Dahlström, Lina and Telg, Erik
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
studenter, konsumtionsbeteende, konsumtionsbehov, trinity-modellen, Trade, Handel
language
Swedish
id
1353471
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=471&type=doc
date added to LUP
2006-06-27
date last changed
2006-06-08
@misc{1353471,
 abstract   = {Syfte: I uppsatsen ska vi undersöka hur dagens studenters konsumtionsbeteende ochkonsumtionsbehov ser ut. Uppsatsen kommer även att klargöra hur studenternas ekonomiska situation påverkar detta beteende och behov, samt vilka faktorer som ligger bakom detta. Metod: Uppsatsen har en deduktiv ansats då vår utgångspunkt har varit teorin. Kvantitativ metod används i form utav enkätundersökning genomförd på 323 studenter i syd/sydöstra Sverige. Även en kvalitativ metod har i form av litteraturstudier av teorier samt artiklar hämtade från Internet har genomförts. Empiri: En beskrivning görs av huvudstudiens genomförande samt en genomgång av denna görs. Vidare redogör vi för resultatet av det statistiskt insamlade materialet. Teori: Maslows behovshierarki, Trinity-modellen, Iögonfallande konsumtion, Bourdieus meningsbärande system, Campbells konsumtionsteori, Ambjörnssons inre grundläggande preferenser, Howard-Sheth modellen, Trickle-down principen. Slutsats:
Studenter har ett konsumtionsbeteende och konsumtionsbehov som har formats redan innan studietiden och som inte stämmer överens med deras nuvarande ekonomiska situation. Därför arbetar många vid sidan av heltidsstudierna och får ekonomiskt stöd hemifrån.},
 author    = {Friberg, Emma and Dahlström, Lina and Telg, Erik},
 keyword   = {studenter,konsumtionsbeteende,konsumtionsbehov,trinity-modellen,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Studenter som konsumenter},
 year     = {2006},
}