Advanced

Hjälpa eller Stjälpa? Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapandet av ett beteende.

Engblom, Malin; Borsos, Olivia and Carlström, Stéphanie (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Hjälpa eller Stjälpa? - Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapande av ett beteende. Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. Ämne/Nivå: SMTX06, Kandidatuppsats 15 p Seminariedatum: 29 maj, 2008 Författare: Olivia Borsos, Stéphanie Carlström och Malin Engblom Handledare: Stefan Gössling och Pia Valentin Rehncrona Nyckelord: Ekologiska kläder, konsumtion, information och beteende Syfte: Syftet med denna undersökning var att studera hur konsumenter förhåller sig till ekologiska kläder inom konfektionsbranschen med utgångspunkt i konsumenternas attityd och beteende. Vidare ville vi även undersöka om och hur en attityd... (More)
Sammanfattning Uppsatsens titel: Hjälpa eller Stjälpa? - Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapande av ett beteende. Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. Ämne/Nivå: SMTX06, Kandidatuppsats 15 p Seminariedatum: 29 maj, 2008 Författare: Olivia Borsos, Stéphanie Carlström och Malin Engblom Handledare: Stefan Gössling och Pia Valentin Rehncrona Nyckelord: Ekologiska kläder, konsumtion, information och beteende Syfte: Syftet med denna undersökning var att studera hur konsumenter förhåller sig till ekologiska kläder inom konfektionsbranschen med utgångspunkt i konsumenternas attityd och beteende. Vidare ville vi även undersöka om och hur en attityd inverkar på konsumenters mottagande av information om ekologiska kläder. .
Frågeställningar: - Vad påverkar en konsuments förhållningssätt till ekologiska kläder och hur kan detta gestaltas genom ett beteende? - Krävs det information för att konsumera ekologiska kläder och hur kan detta påverka ett köpbeteende? Metod: För att besvara våra frågeställningar utförde vi en enkätundersökning vilken bestod av 235 respondenter, både män och kvinnor, i åldrarna 15 år och uppåt. Urvalet hade främst en slumpmässig karaktär då vi frågade förbipasserande. Enkäten bestod av både kvalitativa samt kvantitativa frågor. Slutsatser: Undersökningen visar att konsumenterna är relativt ointresserade av ekologiska kläder och de anser själva att de har dålig kunskap inom området. Informationen som kommuniceras genom massmedier till konsumenter är svårbegriplig och tvetydig. Informationen tillsammans med konsumenternas låga kunskapsnivå resulterade i att det inte finns någon utbredd konsumtion av ekologiska kläder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Engblom, Malin; Borsos, Olivia and Carlström, Stéphanie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ekologiska kläder, konsumtion, information och beteende, Trade, Handel, Market study, Marknadsanalys
language
Swedish
id
1353477
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:58:03
@misc{1353477,
 abstract   = {Sammanfattning Uppsatsens titel: Hjälpa eller Stjälpa? - Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapande av ett beteende. Universitet: Lunds Universitet, Service Management, Campus Helsingborg. Ämne/Nivå: SMTX06, Kandidatuppsats 15 p Seminariedatum: 29 maj, 2008 Författare: Olivia Borsos, Stéphanie Carlström och Malin Engblom Handledare: Stefan Gössling och Pia Valentin Rehncrona Nyckelord: Ekologiska kläder, konsumtion, information och beteende Syfte: Syftet med denna undersökning var att studera hur konsumenter förhåller sig till ekologiska kläder inom konfektionsbranschen med utgångspunkt i konsumenternas attityd och beteende. Vidare ville vi även undersöka om och hur en attityd inverkar på konsumenters mottagande av information om ekologiska kläder. .
Frågeställningar: - Vad påverkar en konsuments förhållningssätt till ekologiska kläder och hur kan detta gestaltas genom ett beteende? -	Krävs det information för att konsumera ekologiska kläder och hur kan detta påverka ett köpbeteende? Metod: För att besvara våra frågeställningar utförde vi en enkätundersökning vilken bestod av 235 respondenter, både män och kvinnor, i åldrarna 15 år och uppåt. Urvalet hade främst en slumpmässig karaktär då vi frågade förbipasserande. Enkäten bestod av både kvalitativa samt kvantitativa frågor. Slutsatser: Undersökningen visar att konsumenterna är relativt ointresserade av ekologiska kläder och de anser själva att de har dålig kunskap inom området. Informationen som kommuniceras genom massmedier till konsumenter är svårbegriplig och tvetydig. Informationen tillsammans med konsumenternas låga kunskapsnivå resulterade i att det inte finns någon utbredd konsumtion av ekologiska kläder.},
 author    = {Engblom, Malin and Borsos, Olivia and Carlström, Stéphanie},
 keyword   = {ekologiska kläder,konsumtion,information och beteende,Trade,Handel,Market study,Marknadsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hjälpa eller Stjälpa? Konsumentens förhållningssätt gentemot ekologiska kläder och informationens betydelse för skapandet av ett beteende.},
 year     = {2009},
}