Advanced

Att skapa konkurrensfördelar – En studie som granskar begreppet med fokus på icke unika produkter

Lindström, Katarina; Nilsson, Malin and Larsson, Maria (2007)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur livsmedelsföretag som saluför råvaror skapar varaktiga konkurrensfördelar. Frågeställning: Hur skapar ett företag varaktiga konkurrensfördelar när deras produkt inte längre kan ses som en unik resurs? Metod: När urvalet av teori och empiri gjorts har vi utgått från de fyra källkritiska områdena. Uppsatsen har en deduktiv ansats då vi utgår från teorierna och tillämpar sedan dessa på det valda empiriska fältet Vi har undersökt tre fallföretag, dessa är; Salico AB, Sundstorgets Kött & Delikatesser och Ålgrändens Fisk & Delikatesser AB. Tre intervjuer har genomförts, en för varje företag. Vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamlandet av material till vår uppsats. Även två icke... (More)
Syfte: Uppsatsen syftar till att undersöka hur livsmedelsföretag som saluför råvaror skapar varaktiga konkurrensfördelar. Frågeställning: Hur skapar ett företag varaktiga konkurrensfördelar när deras produkt inte längre kan ses som en unik resurs? Metod: När urvalet av teori och empiri gjorts har vi utgått från de fyra källkritiska områdena. Uppsatsen har en deduktiv ansats då vi utgår från teorierna och tillämpar sedan dessa på det valda empiriska fältet Vi har undersökt tre fallföretag, dessa är; Salico AB, Sundstorgets Kött & Delikatesser och Ålgrändens Fisk & Delikatesser AB. Tre intervjuer har genomförts, en för varje företag. Vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamlandet av material till vår uppsats. Även två icke deltagande observationer har genomförts i de två butikerna tillhörande Sundstorgets Kött & Delikatesser respektive Ålgrändens Fisk & Delikatesser. Slutsatser: Efter att ha analyserat våra tre valda företag kan vi konstatera att samtliga lyckats differentiera sig inom respektive bransch och marknad. Således har vi visat att teorierna om positioneringens vikt stämmer i praktiken. Fallföretagen som använts i analysen har uppmärksammat oss på vikten av kunskap. Unika omständigheter kan bidra till att även om produkten inte ses som unik kan företag genom olika strategiska beslut göra produkten svårimiterbar. Vi menar vidare att varumärket kan fungera som ett redskap och utgör den kommunikativa länken mellan företag och konsument. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindström, Katarina; Nilsson, Malin and Larsson, Maria
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
konkurrensfördelar, resurser, branschekonomiskt och resursbaserat synsätt, brand management, barriärer, strategier., Trade, Handel
language
Swedish
id
1353696
date added to LUP
2007-09-18 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:59:07
@misc{1353696,
 abstract   = {Syfte:	Uppsatsen syftar till att undersöka hur livsmedelsföretag som saluför råvaror skapar varaktiga konkurrensfördelar. Frågeställning:	Hur skapar ett företag varaktiga konkurrensfördelar när deras produkt inte längre kan ses som en unik resurs? Metod:	När urvalet av teori och empiri gjorts har vi utgått från de fyra källkritiska områdena. Uppsatsen har en deduktiv ansats då vi utgår från teorierna och tillämpar sedan dessa på det valda empiriska fältet Vi har undersökt tre fallföretag, dessa är; Salico AB, Sundstorgets Kött & Delikatesser och Ålgrändens Fisk & Delikatesser AB. Tre intervjuer har genomförts, en för varje företag. Vi har valt ett kvalitativt tillvägagångssätt för insamlandet av material till vår uppsats. Även två icke deltagande observationer har genomförts i de två butikerna tillhörande Sundstorgets Kött & Delikatesser respektive Ålgrändens Fisk & Delikatesser. Slutsatser: Efter att ha analyserat våra tre valda företag kan vi konstatera att samtliga lyckats differentiera sig inom respektive bransch och marknad. Således har vi visat att teorierna om positioneringens vikt stämmer i praktiken. Fallföretagen som använts i analysen har uppmärksammat oss på vikten av kunskap. Unika omständigheter kan bidra till att även om produkten inte ses som unik kan företag genom olika strategiska beslut göra produkten svårimiterbar. Vi menar vidare att varumärket kan fungera som ett redskap och utgör den kommunikativa länken mellan företag och konsument.},
 author    = {Lindström, Katarina and Nilsson, Malin and Larsson, Maria},
 keyword   = {konkurrensfördelar,resurser,branschekonomiskt och resursbaserat synsätt,brand management,barriärer,strategier.,Trade,Handel},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att skapa konkurrensfördelar – En studie som granskar begreppet med fokus på icke unika produkter},
 year     = {2007},
}