Advanced

Järnvägsstationen – en studie om hur mobilitet och konsumtion samverkar i ett föränderligt servicelandskap

Samsioe, Emma and Friberg, Frida (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet är att belysa hur mobilitet och konsumtion samverkar på 2000-talets järnvägsstation som servicelandskap. Teoretisk referensram: Studien fokuserar teori kring servicelandskapet och platsbegreppet. Metod: För att besvara syftet har vi använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket har inspirerats av grundad teori, dikotomier och berättelseforskningens narrativa analys. Det empiriska materialet, berättelsen om järnvägsstationen, har samlats in genom öppna intervjuer, icke-deltagande observationer och broschyrer från konceptutvecklare på tre större centralstationer i Tyskland. Slutsatser: Slutsatserna i studien är att bilden av den traditionella järnvägsstationen är både positiv och negativ. Bilden av 2000-talets... (More)
Syfte: Syftet är att belysa hur mobilitet och konsumtion samverkar på 2000-talets järnvägsstation som servicelandskap. Teoretisk referensram: Studien fokuserar teori kring servicelandskapet och platsbegreppet. Metod: För att besvara syftet har vi använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket har inspirerats av grundad teori, dikotomier och berättelseforskningens narrativa analys. Det empiriska materialet, berättelsen om järnvägsstationen, har samlats in genom öppna intervjuer, icke-deltagande observationer och broschyrer från konceptutvecklare på tre större centralstationer i Tyskland. Slutsatser: Slutsatserna i studien är att bilden av den traditionella järnvägsstationen är både positiv och negativ. Bilden av 2000-talets järnvägsstation är att den är både föränderlig och beständig. Bilden av den traditionella järnvägstationen hanteras genom att konceptutvecklarna gör ett avståndstagande från den traditionella järnvägsstationen samt förkroppsligar denna i 2000-talets järnvägsstation. En konsekvens som rörligheten har för det kommersiella utbudet på 2000-talets järnvägsstation är att konceptutvecklarna utformat servicelandskapet på ett sätt som gör att besökarna både ska kunna ta sig fram snabbt och även få besökaren att sakta ner för att ta sig tid att konsumera. En annan konsekvens är att konceptutvecklarna använder internationella varumärken för att skapa ett servicelandskap som besökarna är bekanta med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Samsioe, Emma and Friberg, Frida
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
järnvägsstationen, servicelandskap, plats, rörlighet, trygghet, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1353810
date added to LUP
2009-02-17 00:00:00
date last changed
2018-10-18 09:59:33
@misc{1353810,
 abstract   = {Syfte: Syftet är att belysa hur mobilitet och konsumtion samverkar på 2000-talets järnvägsstation som servicelandskap. Teoretisk referensram: Studien fokuserar teori kring servicelandskapet och platsbegreppet. Metod: För att besvara syftet har vi använt oss av ett induktivt tillvägagångssätt, vilket har inspirerats av grundad teori, dikotomier och berättelseforskningens narrativa analys. Det empiriska materialet, berättelsen om järnvägsstationen, har samlats in genom öppna intervjuer, icke-deltagande observationer och broschyrer från konceptutvecklare på tre större centralstationer i Tyskland. Slutsatser: Slutsatserna i studien är att bilden av den traditionella järnvägsstationen är både positiv och negativ. Bilden av 2000-talets järnvägsstation är att den är både föränderlig och beständig. Bilden av den traditionella järnvägstationen hanteras genom att konceptutvecklarna gör ett avståndstagande från den traditionella järnvägsstationen samt förkroppsligar denna i 2000-talets järnvägsstation. En konsekvens som rörligheten har för det kommersiella utbudet på 2000-talets järnvägsstation är att konceptutvecklarna utformat servicelandskapet på ett sätt som gör att besökarna både ska kunna ta sig fram snabbt och även få besökaren att sakta ner för att ta sig tid att konsumera. En annan konsekvens är att konceptutvecklarna använder internationella varumärken för att skapa ett servicelandskap som besökarna är bekanta med.},
 author    = {Samsioe, Emma and Friberg, Frida},
 keyword   = {järnvägsstationen,servicelandskap,plats,rörlighet,trygghet,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Järnvägsstationen – en studie om hur mobilitet och konsumtion samverkar i ett föränderligt servicelandskap},
 year     = {2009},
}