Advanced

- Jasså, det var här du hamnade till slut

Palmlund, Oskar; Pålsson, Tobias and Örner, Joel (2006)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Detaljhandelsarbete har målats upp som ett lågstatusyrke i såväl media, litteratur, som av branschen själv under alla de tre år som vi har studerat Retail Management vid Lunds Universitet. Med hjälp av teorier kring status och angränsande begrepp, samt intervjuer med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer försöker vi i denna studie finna svar på vad som förklarar varför arbete inom detaljhandeln har den status det har. Vi söker också svar på varför branschen vill höja statusen samt vilka åtgärder som vidtas, och kan vidtas, för att lyckas med detta.
I uppsatsen förklaras detaljhandelsarbetets låga status med att det är en bransch som kännetecknas av obekväma arbetstider, många deltidsanställningar, kvinnodominans,... (More)
Detaljhandelsarbete har målats upp som ett lågstatusyrke i såväl media, litteratur, som av branschen själv under alla de tre år som vi har studerat Retail Management vid Lunds Universitet. Med hjälp av teorier kring status och angränsande begrepp, samt intervjuer med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer försöker vi i denna studie finna svar på vad som förklarar varför arbete inom detaljhandeln har den status det har. Vi söker också svar på varför branschen vill höja statusen samt vilka åtgärder som vidtas, och kan vidtas, för att lyckas med detta.
I uppsatsen förklaras detaljhandelsarbetets låga status med att det är en bransch som kännetecknas av obekväma arbetstider, många deltidsanställningar, kvinnodominans, en stor andel okvalificerade arbetsuppgifter samt en låg lönenivå.
Denna studie visar också att de olika branschaktörerna har delvis olika motiv till att vilja höja statusen. Arbetsgivarsidan ser en höjd status som en möjlighet till att attrahera fler sökande med högre kompetens till branschen vilket förbättrar företagens konkurrenskraft, medan arbetstagarsidan, representerade av fackförbunden, ser en möjlighet till förbättrade arbetsvillkor. För att uppnå statusmålet vill arbetsgivarsidan tydliggöra karriärvägarna inom detaljhandeln samt öka den formella kompetensnivån. De åtgärder som arbetstagarorganisationerna förespråkar för att höja statusen är inriktade på att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Även om båda parter vid en första anblick har en gemensam syn, och arbetar mot att förbättra detaljhandelsarbetets status, upplever vi att de är alltför låsta i sina positioner och att den statushöjning man säger sig eftersträva därför riskerar gå om intet. För att faktiskt lyckas förbättra statusen menar vi att det krävs att båda parter försöker enas kring vad man vill åstadkomma med en höjd status, samt hur man med gemensamma medel ska uppnå detta mål (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Palmlund, Oskar; Pålsson, Tobias and Örner, Joel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1353853
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=484&type=doc
date added to LUP
2006-07-01
date last changed
2006-06-13
@misc{1353853,
 abstract   = {Detaljhandelsarbete har målats upp som ett lågstatusyrke i såväl media, litteratur, som av branschen själv under alla de tre år som vi har studerat Retail Management vid Lunds Universitet. Med hjälp av teorier kring status och angränsande begrepp, samt intervjuer med företrädare för både arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer försöker vi i denna studie finna svar på vad som förklarar varför arbete inom detaljhandeln har den status det har. Vi söker också svar på varför branschen vill höja statusen samt vilka åtgärder som vidtas, och kan vidtas, för att lyckas med detta.
I uppsatsen förklaras detaljhandelsarbetets låga status med att det är en bransch som kännetecknas av obekväma arbetstider, många deltidsanställningar, kvinnodominans, en stor andel okvalificerade arbetsuppgifter samt en låg lönenivå.
Denna studie visar också att de olika branschaktörerna har delvis olika motiv till att vilja höja statusen. Arbetsgivarsidan ser en höjd status som en möjlighet till att attrahera fler sökande med högre kompetens till branschen vilket förbättrar företagens konkurrenskraft, medan arbetstagarsidan, representerade av fackförbunden, ser en möjlighet till förbättrade arbetsvillkor. För att uppnå statusmålet vill arbetsgivarsidan tydliggöra karriärvägarna inom detaljhandeln samt öka den formella kompetensnivån. De åtgärder som arbetstagarorganisationerna förespråkar för att höja statusen är inriktade på att förbättra arbetsvillkoren för de anställda. Även om båda parter vid en första anblick har en gemensam syn, och arbetar mot att förbättra detaljhandelsarbetets status, upplever vi att de är alltför låsta i sina positioner och att den statushöjning man säger sig eftersträva därför riskerar gå om intet. För att faktiskt lyckas förbättra statusen menar vi att det krävs att båda parter försöker enas kring vad man vill åstadkomma med en höjd status, samt hur man med gemensamma medel ska uppnå detta mål},
 author    = {Palmlund, Oskar and Pålsson, Tobias and Örner, Joel},
 keyword   = {Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {- Jasså, det var här du hamnade till slut},
 year     = {2006},
}