Advanced

Kunskapsspridning mellan lärare, nyckeln till framgång? - En kvalitativ undersökning av den svenska grundskolan

Andersson, Hanna; Lindqvist, Johanna and Danling, Eva (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Vi följer den pågående mediala skoldebatt som förs i Sverige och ställer oss frågande till vad som sker inom svenska grundskolan idag. Skolan verkar ses allt mer som en verksamhet som fastnat i en negativ spiral där fokus på kunskap kommit i skymundan. Den rådande skolsituationen får oss att undra vad kunskapsspridning mellan lärare har för betydelse i arbetet mot att återinta fokus på kunskap och kvalitet i svenska grundskolan. Uppsatsen genomsyras av tre grundläggande resonemang; Nonakas (1994) unika tolkning av kunskapsspridning, organisatoriskt lärande samt Knowledge Management som alla behandlar spridning av kunskap samt hur tyst kunskap kan transformeras till artikulerad. Professionella verksamheters komplexitet beaktas och sätts i... (More)
Vi följer den pågående mediala skoldebatt som förs i Sverige och ställer oss frågande till vad som sker inom svenska grundskolan idag. Skolan verkar ses allt mer som en verksamhet som fastnat i en negativ spiral där fokus på kunskap kommit i skymundan. Den rådande skolsituationen får oss att undra vad kunskapsspridning mellan lärare har för betydelse i arbetet mot att återinta fokus på kunskap och kvalitet i svenska grundskolan. Uppsatsen genomsyras av tre grundläggande resonemang; Nonakas (1994) unika tolkning av kunskapsspridning, organisatoriskt lärande samt Knowledge Management som alla behandlar spridning av kunskap samt hur tyst kunskap kan transformeras till artikulerad. Professionella verksamheters komplexitet beaktas och sätts i relation till kunskapsspridningsprocessen. Vi har fått en förståelse att kunskapsspridning mellan lärare är en viktig process för att möjliggöra skolans måluppfyllelse att sätta eleven i centrum. Dock sker detta relativt oreflekterat i form av workshops, nätverksträffar, seminarium och studiebesök varav vi konstaterar att utvecklingsarbete kan och bör ske. Vår uppsats har utmynnat i följande slutats. Vi ser att organisatoriskt lärande främjar kunskapsspridning och urskiljer flertalet påverkansfaktorer. Genom att frambringa stimuli, utrymme, resurser och samarbete via ett än mer decentraliserat styrsätt, ett främjande ledarskap samt klargörande av centrala mål i form av kunskapsspridning i svenska skolans läroplan och skolans vision, kan arbetet med att sprida kunskap utvecklas. Utvecklingsarbetet bör ske i Knowledge Managementandan för att skapa ett helhetsperspektiv. Ingenting förändras över en natt och det krävs långsiktighet, målmedvetenhet och uthållighet vid arbete för att utveckla kunskapsspridning mellan lärare i skolan som professionell verksamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1353974,
 abstract   = {Vi följer den pågående mediala skoldebatt som förs i Sverige och ställer oss frågande till vad som sker inom svenska grundskolan idag. Skolan verkar ses allt mer som en verksamhet som fastnat i en negativ spiral där fokus på kunskap kommit i skymundan. Den rådande skolsituationen får oss att undra vad kunskapsspridning mellan lärare har för betydelse i arbetet mot att återinta fokus på kunskap och kvalitet i svenska grundskolan. Uppsatsen genomsyras av tre grundläggande resonemang; Nonakas (1994) unika tolkning av kunskapsspridning, organisatoriskt lärande samt Knowledge Management som alla behandlar spridning av kunskap samt hur tyst kunskap kan transformeras till artikulerad. Professionella verksamheters komplexitet beaktas och sätts i relation till kunskapsspridningsprocessen. Vi har fått en förståelse att kunskapsspridning mellan lärare är en viktig process för att möjliggöra skolans måluppfyllelse att sätta eleven i centrum. Dock sker detta relativt oreflekterat i form av workshops, nätverksträffar, seminarium och studiebesök varav vi konstaterar att utvecklingsarbete kan och bör ske. Vår uppsats har utmynnat i följande slutats. Vi ser att organisatoriskt lärande främjar kunskapsspridning och urskiljer flertalet påverkansfaktorer. Genom att frambringa stimuli, utrymme, resurser och samarbete via ett än mer decentraliserat styrsätt, ett främjande ledarskap samt klargörande av centrala mål i form av kunskapsspridning i svenska skolans läroplan och skolans vision, kan arbetet med att sprida kunskap utvecklas. Utvecklingsarbetet bör ske i Knowledge Managementandan för att skapa ett helhetsperspektiv. Ingenting förändras över en natt och det krävs långsiktighet, målmedvetenhet och uthållighet vid arbete för att utveckla kunskapsspridning mellan lärare i skolan som professionell verksamhet.},
 author    = {Andersson, Hanna and Lindqvist, Johanna and Danling, Eva},
 keyword   = {kunskap,kunskapsspridning,professionella verksamheter,svenska grundskolan,organisatoriskt lärande,knowledge management.,Organizational science,Organisationsteori},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kunskapsspridning mellan lärare, nyckeln till framgång? - En kvalitativ undersökning av den svenska grundskolan},
 year     = {2008},
}