Advanced

TVÄTTÄKTA ANSVAR? - En studie av Global Compacts svenska medlemsföretag.

Pedersen, Robert; Hankell, Amanda and Svensson, Mikael (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över ämnet Corporate Social Responsibility (CSR). Inom detta ämne kommer fokus att ligga på det initiativ som heter Global Compact (GC), och som blivit föremål för såväl beundran som skepticism. Målet är att utröna om GC i Sverige blivit, eller är i riskzonen för att bli, en front för det som i uppsatsen kallas kulörtvätt, eller om det tvärtom är en välfungerande sammanslutning som hjälper till att sprida CSR. Frågeställning: ”Hur och vart åberopar de svenska företagen sitt medlemskap i Global Compact?”, ”Av vilka anledningar ansluter sig företag till Global Compact?”, ”Vilka effekter kan företagens frivilliga val av Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringssystem ha på de åtaganden av... (More)
Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över ämnet Corporate Social Responsibility (CSR). Inom detta ämne kommer fokus att ligga på det initiativ som heter Global Compact (GC), och som blivit föremål för såväl beundran som skepticism. Målet är att utröna om GC i Sverige blivit, eller är i riskzonen för att bli, en front för det som i uppsatsen kallas kulörtvätt, eller om det tvärtom är en välfungerande sammanslutning som hjälper till att sprida CSR. Frågeställning: ”Hur och vart åberopar de svenska företagen sitt medlemskap i Global Compact?”, ”Av vilka anledningar ansluter sig företag till Global Compact?”, ”Vilka effekter kan företagens frivilliga val av Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringssystem ha på de åtaganden av transparens och kommunikation som Global Compact medlemskapet för med sig?” Metod: För att uppfylla syftet och frågeställningarna används en kvantitativ och en kvalitativ metodel. Intervjuer har genomförts med Global Compacts svenska medlemsföretag och dessutom har hemsidor, årsredovisningar, artiklar samt litteratur inom området använts. I uppsatsen behandlas teoriavsnittet och analysdelen separat, för att få en bättre överblick och göra rapporten mer överskådlig. Resultat: I en sammanställning har de svenska medlemsföretagen bedömts utifrån hur och var de sköter de kommunikativa förväntningarna och förpliktelserna, men inga självklara samband mellan företagen har uppdagats gällande hur och var de åberopar sitt medlemskap. Däremot kan Global Compacts svenska medlemsföretag delas in i fyra olika grupper beroende på företagens ändamål med medlemskapet. Dessa grupper med varierande grad av engagemang benämns i uppsatsen ”de tvättäkta”, ”de färglösa”, ”de urtvättade” och ”de som glömde tvättiden”. De företag som valt att rapportera utifrån systemet Global Reporting Initiative tenderar att ha starkare engagemang än övriga. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pedersen, Robert; Hankell, Amanda and Svensson, Mikael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
etik, csr, global compact, gri, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1354008
alternative location
http://portal.ch.lu.se/Campus.NET/Services/Publication/Export.aspx?id=476&type=doc
date added to LUP
2008-06-10
date last changed
2007-06-07
@misc{1354008,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att kasta ljus över ämnet Corporate Social Responsibility (CSR). Inom detta ämne kommer fokus att ligga på det initiativ som heter Global Compact (GC), och som blivit föremål för såväl beundran som skepticism. Målet är att utröna om GC i Sverige blivit, eller är i riskzonen för att bli, en front för det som i uppsatsen kallas kulörtvätt, eller om det tvärtom är en välfungerande sammanslutning som hjälper till att sprida CSR. Frågeställning: ”Hur och vart åberopar de svenska företagen sitt medlemskap i Global Compact?”, ”Av vilka anledningar ansluter sig företag till Global Compact?”, ”Vilka effekter kan företagens frivilliga val av Global Reporting Initiative (GRI) som rapporteringssystem ha på de åtaganden av transparens och kommunikation som Global Compact medlemskapet för med sig?” Metod: För att uppfylla syftet och frågeställningarna används en kvantitativ och en kvalitativ metodel. Intervjuer har genomförts med Global Compacts svenska medlemsföretag och dessutom har hemsidor, årsredovisningar, artiklar samt litteratur inom området använts. I uppsatsen behandlas teoriavsnittet och analysdelen separat, för att få en bättre överblick och göra rapporten mer överskådlig. Resultat: I en sammanställning har de svenska medlemsföretagen bedömts utifrån hur och var de sköter de kommunikativa förväntningarna och förpliktelserna, men inga självklara samband mellan företagen har uppdagats gällande hur och var de åberopar sitt medlemskap. Däremot kan Global Compacts svenska medlemsföretag delas in i fyra olika grupper beroende på företagens ändamål med medlemskapet. Dessa grupper med varierande grad av engagemang benämns i uppsatsen ”de tvättäkta”, ”de färglösa”, ”de urtvättade” och ”de som glömde tvättiden”. De företag som valt att rapportera utifrån systemet Global Reporting Initiative tenderar att ha starkare engagemang än övriga.},
 author    = {Pedersen, Robert and Hankell, Amanda and Svensson, Mikael},
 keyword   = {etik,csr,global compact,gri,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {TVÄTTÄKTA ANSVAR? - En studie av Global Compacts svenska medlemsföretag.},
 year     = {2008},
}