Advanced

Är etik ett måste? - – En studie för att undersöka vad är etik för ICA Sverige

Törnert, Tamar and Soodla, Piret (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Författare: Piret Soodla, Tamar Törnert
Handledare:Hervé Corvellec, Filippa Säwe
Titel: Är etik ett måste? – En studie för att undersöka vad etik innebär för ICA Sverige.
Bakgrund och problem: Att arbeta med etik inom hållbarhetsarbete är en viktig aspekt att ta hänsyn till, fast arbetet är kostsamt och komplext. Det finn's företag som har tagit till sig idéerna bakom hållbarhetstänkande på ett särskilt demonstrativt och entusiastiskt sätt. Företag som inte agerar på detta sätt, inte har hållbarhetstänkande som affärsidé, har däremot en annan ambitionsnivå med sitt etiska arbete. Hur utformar dessa företag sina leverantörskedjor med tanke på etiska aspekter? Vad är ett lönsamhetsstyrt livsmedelsföretag's driftkrafter bakom etiskt tänkande,... (More)
Författare: Piret Soodla, Tamar Törnert
Handledare:Hervé Corvellec, Filippa Säwe
Titel: Är etik ett måste? – En studie för att undersöka vad etik innebär för ICA Sverige.
Bakgrund och problem: Att arbeta med etik inom hållbarhetsarbete är en viktig aspekt att ta hänsyn till, fast arbetet är kostsamt och komplext. Det finn's företag som har tagit till sig idéerna bakom hållbarhetstänkande på ett särskilt demonstrativt och entusiastiskt sätt. Företag som inte agerar på detta sätt, inte har hållbarhetstänkande som affärsidé, har däremot en annan ambitionsnivå med sitt etiska arbete. Hur utformar dessa företag sina leverantörskedjor med tanke på etiska aspekter? Vad är ett lönsamhetsstyrt livsmedelsföretag's driftkrafter bakom etiskt tänkande, och vilka konsekvenser har detta för företaget's sätt att agera inom sitt inköp. Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka vad etik innebär för ICA Sverige. För att få svar på syftet kommer två frågor besvara's:
Varför arbetar ICA Sverige med etiska frågor inom sin inköpsstrategi? Vilka konsekvenser får detta för dera's sätt att utforma sitt etiska arbete? Metod: Studien bygger på intervjuer med individer från företag och leverantörer inom livsmedelsbranschen, samt experter inom inköpsstrategi. Detta empiriska material har använt's tillsamman's med teorier inom ämnet för att kunna förstå företagen's agerande.
Slutsat's: ICA Sverige har lönsamhetstänkande i sin affärsidé och ser till att hålla sitt etiska arbete inom lagen's riktmärken. Med lönsamheten som grund bedriv's dera's etiska arbete på en basnivå, ett måste som ska uppfylla's. Detta har konsekvenser i att det inte gör's mera än vad som efterfråga's av konsumenterna och fastställ's i lagar av statliga och icke statliga organisationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnert, Tamar and Soodla, Piret
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
intressenterna, 3bl, inköpsstrategi, etisk inköp, etiska produkter, Management of enterprises, Företagsledning, management
language
Swedish
id
1354398
date added to LUP
2009-02-20 00:00:00
date last changed
2018-10-18 10:02:05
@misc{1354398,
 abstract   = {Författare: Piret Soodla, Tamar Törnert
Handledare:Hervé Corvellec, Filippa Säwe
Titel: Är etik ett måste? – En studie för att undersöka vad etik innebär för ICA Sverige.
Bakgrund och problem: Att arbeta med etik inom hållbarhetsarbete är en viktig aspekt att ta hänsyn till, fast arbetet är kostsamt och komplext. Det finn's företag som har tagit till sig idéerna bakom hållbarhetstänkande på ett särskilt demonstrativt och entusiastiskt sätt. Företag som inte agerar på detta sätt, inte har hållbarhetstänkande som affärsidé, har däremot en annan ambitionsnivå med sitt etiska arbete. Hur utformar dessa företag sina leverantörskedjor med tanke på etiska aspekter? Vad är ett lönsamhetsstyrt livsmedelsföretag's driftkrafter bakom etiskt tänkande, och vilka konsekvenser har detta för företaget's sätt att agera inom sitt inköp. Syfte:Syftet med uppsatsen är att undersöka vad etik innebär för ICA Sverige. För att få svar på syftet kommer två frågor besvara's:
Varför arbetar ICA Sverige med etiska frågor inom sin inköpsstrategi? Vilka konsekvenser får detta för dera's sätt att utforma sitt etiska arbete? Metod: Studien bygger på intervjuer med individer från företag och leverantörer inom livsmedelsbranschen, samt experter inom inköpsstrategi. Detta empiriska material har använt's tillsamman's med teorier inom ämnet för att kunna förstå företagen's agerande.
Slutsat's: ICA Sverige har lönsamhetstänkande i sin affärsidé och ser till att hålla sitt etiska arbete inom lagen's riktmärken. Med lönsamheten som grund bedriv's dera's etiska arbete på en basnivå, ett måste som ska uppfylla's. Detta har konsekvenser i att det inte gör's mera än vad som efterfråga's av konsumenterna och fastställ's i lagar av statliga och icke statliga organisationer.},
 author    = {Törnert, Tamar and Soodla, Piret},
 keyword   = {intressenterna,3bl,inköpsstrategi,etisk inköp,etiska produkter,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Är etik ett måste? - – En studie för att undersöka vad är etik för ICA Sverige},
 year     = {2009},
}