Advanced

Resandets miljöpåverkan - ett etiskt dilemma

Holm, Linda; Maschmann, Ulrika and Gabrielson, Malin (2008)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Problem: Klimatdebatten skapar frågeställningar kring hur resenärer ställer sig till turismresandets negativa miljöpåverkan. Vi undersöker hur resenärer reagerar på klimatförändringens problematik, deras agerande vid konsumtion av resor samt ansvarskänsla inför turismresandets konsekvenser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om resenärers attityder till hur transporter inom turismnäringen påverkar miljön samt att belysa resenärers inställning till individuellt respektive kollektivt ansvar kring resandets miljöpåverkan. Metod: För insamling av det empiriska materialet har vi använt en kvalitativ metod. Vi har använt oss av fokusgrupper då metoden söker förståelse för människors sätt att resonera och reagera i gruppsammanhang.... (More)
Problem: Klimatdebatten skapar frågeställningar kring hur resenärer ställer sig till turismresandets negativa miljöpåverkan. Vi undersöker hur resenärer reagerar på klimatförändringens problematik, deras agerande vid konsumtion av resor samt ansvarskänsla inför turismresandets konsekvenser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om resenärers attityder till hur transporter inom turismnäringen påverkar miljön samt att belysa resenärers inställning till individuellt respektive kollektivt ansvar kring resandets miljöpåverkan. Metod: För insamling av det empiriska materialet har vi använt en kvalitativ metod. Vi har använt oss av fokusgrupper då metoden söker förståelse för människors sätt att resonera och reagera i gruppsammanhang. Vår fokusgrupp är universitetsstudenter. Det teoretiska underlaget utgår ifrån fälten klimatförändring, turismkonsumtion samt ansvar och etik. Vi sammanför de skilda teoretiska områdena och tillämpar dessa på konsumtion av turismtransporter. Slutsatser: Tydliga tendenser visar på att studenter inte är villiga att sluta resa på grund av miljödebatten och inte heller göra stora förändringar i sina nutida rese- och handlingsmönster. Den begränsade villigheten till miljövänliga handlingar motiveras genom att de anser sig resa så pass sällan samt att de agerar miljövänligt i sitt vardagsliv. Studenterna har ännu inte arbetat in vanan att agera miljöanpassat i sitt resande och de distanserar sig till problemet med klimatförändringen liksom sitt eget ansvar inför detta. Den enskilda individens miljöpåverkan ses som mycket liten och jämförs med hur andra länder och större industrier utnyttjar miljöns resurser. Den egna uppoffringen för att vara miljövänlig i sitt resande får inte vara alltför stor. Priset på resan samt tidsåtgång var avgörande faktorer vid val av turismtransport. Studenterna är positiva till att ändra sitt resebeteende i det fall det finns likvärdiga transportmedel till flyget. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354534,
 abstract   = {Problem: Klimatdebatten skapar frågeställningar kring hur resenärer ställer sig till turismresandets negativa miljöpåverkan. Vi undersöker hur resenärer reagerar på klimatförändringens problematik, deras agerande vid konsumtion av resor samt ansvarskänsla inför turismresandets konsekvenser. Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om resenärers attityder till hur transporter inom turismnäringen påverkar miljön samt att belysa resenärers inställning till individuellt respektive kollektivt ansvar kring resandets miljöpåverkan. Metod: För insamling av det empiriska materialet har vi använt en kvalitativ metod. Vi har använt oss av fokusgrupper då metoden söker förståelse för människors sätt att resonera och reagera i gruppsammanhang. Vår fokusgrupp är universitetsstudenter. Det teoretiska underlaget utgår ifrån fälten klimatförändring, turismkonsumtion samt ansvar och etik. Vi sammanför de skilda teoretiska områdena och tillämpar dessa på konsumtion av turismtransporter. Slutsatser: Tydliga tendenser visar på att studenter inte är villiga att sluta resa på grund av miljödebatten och inte heller göra stora förändringar i sina nutida rese- och handlingsmönster. Den begränsade villigheten till miljövänliga handlingar motiveras genom att de anser sig resa så pass sällan samt att de agerar miljövänligt i sitt vardagsliv. Studenterna har ännu inte arbetat in vanan att agera miljöanpassat i sitt resande och de distanserar sig till problemet med klimatförändringen liksom sitt eget ansvar inför detta. Den enskilda individens miljöpåverkan ses som mycket liten och jämförs med hur andra länder och större industrier utnyttjar miljöns resurser. Den egna uppoffringen för att vara miljövänlig i sitt resande får inte vara alltför stor. Priset på resan samt tidsåtgång var avgörande faktorer vid val av turismtransport. Studenterna är positiva till att ändra sitt resebeteende i det fall det finns likvärdiga transportmedel till flyget.},
 author    = {Holm, Linda and Maschmann, Ulrika and Gabrielson, Malin},
 keyword   = {klimatförändring,turismtransport,turismkonsumtion,attityder,ansvar,etik,handlingsmönster,fokusgrupp,studenter,Market study,Marknadsanalys,Cultural anthropology, ethnology,Kulturantropologi, etnologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Resandets miljöpåverkan - ett etiskt dilemma},
 year     = {2008},
}