Advanced

Spindeln i nätet - en studie av relationerna inom ett projektnätverk

Andersson, Tina; Forss, Petra and Wredler Wennström, Tove (2009)
Department of Service Management and Service Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att belysa de relationer som samexisterar i ett projektnätverk. Vi vill visa på hur faktorer inom projektnätverket och i dess omgivning påverkar relationerna samt vilken effekt detta har på projektets arbetsprocess. Genom kvalitativa intervjuer med aktörer bakom arrangerandet av Drakfestivalen i Sundsvall, vår fallstudie, har vi inhämtat relevant information om ett projektnätverk och relationerna som präglar det. Det empiriska materialet har sedan i en teoretisk förankrad analys hjälpt oss att uppnå syftet med vår studie. Projektnätverket innehåller relationer av många olika slag då vissa aktörer är återkommande medan andra byts ut. Även deras position i nätverket, central eller i periferin, påverkar relationerna... (More)
Syftet med denna studie är att belysa de relationer som samexisterar i ett projektnätverk. Vi vill visa på hur faktorer inom projektnätverket och i dess omgivning påverkar relationerna samt vilken effekt detta har på projektets arbetsprocess. Genom kvalitativa intervjuer med aktörer bakom arrangerandet av Drakfestivalen i Sundsvall, vår fallstudie, har vi inhämtat relevant information om ett projektnätverk och relationerna som präglar det. Det empiriska materialet har sedan i en teoretisk förankrad analys hjälpt oss att uppnå syftet med vår studie. Projektnätverket innehåller relationer av många olika slag då vissa aktörer är återkommande medan andra byts ut. Även deras position i nätverket, central eller i periferin, påverkar relationerna till andra aktörer. I det undersökta projektnätverket fann vi exempel på det som teorier beskriver som strukturella hål och grindvaktspositioner. Vissa personer har positioner som utgör en viktig brygga mellan olika aktörer i projektnätverket. Det har visat sig att dessa positioner till viss del beror på de resurser som aktörerna besitter, ofta i form av socialt kapital. Analysen har även visat på betydelsen av att organisationer består av människor, varför till synes rationella beslut inte alltid tas och att det finns en komplexitet gällande projektnätverk och dess relationer. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{1354943,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att belysa de relationer som samexisterar i ett projektnätverk. Vi vill visa på hur faktorer inom projektnätverket och i dess omgivning påverkar relationerna samt vilken effekt detta har på projektets arbetsprocess. Genom kvalitativa intervjuer med aktörer bakom arrangerandet av Drakfestivalen i Sundsvall, vår fallstudie, har vi inhämtat relevant information om ett projektnätverk och relationerna som präglar det. Det empiriska materialet har sedan i en teoretisk förankrad analys hjälpt oss att uppnå syftet med vår studie. Projektnätverket innehåller relationer av många olika slag då vissa aktörer är återkommande medan andra byts ut. Även deras position i nätverket, central eller i periferin, påverkar relationerna till andra aktörer. I det undersökta projektnätverket fann vi exempel på det som teorier beskriver som strukturella hål och grindvaktspositioner. Vissa personer har positioner som utgör en viktig brygga mellan olika aktörer i projektnätverket. Det har visat sig att dessa positioner till viss del beror på de resurser som aktörerna besitter, ofta i form av socialt kapital. Analysen har även visat på betydelsen av att organisationer består av människor, varför till synes rationella beslut inte alltid tas och att det finns en komplexitet gällande projektnätverk och dess relationer.},
 author    = {Andersson, Tina and Forss, Petra and Wredler Wennström, Tove},
 keyword   = {nätverk,projektnätverk,evenemang,svaga och starka band,strukturella hål,politiskt torg,maktbalans,beroendeförhållanden,Organizational science,Organisationsteori,Management of enterprises,Företagsledning, management},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spindeln i nätet - en studie av relationerna inom ett projektnätverk},
 year     = {2009},
}