Advanced

Arbetsterapeuten i en human serviceorganisation - Individ- och organisationsfaktorers påverkan på känsla av sammanhang och mening i arbetet.

Björkman, Maja (2004)
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
I detta arbete undersöks empiriskt faktorers påverkan på känsla av sammanhang och mening i arbetet hos arbetsterapeuter, samt kvalitativt vilka fall som uppfattades som svåra i arbetet, och hur dessa kunde hanteras och bli meningsfulla. En enkät skickades ut till 225 slumpvis utvalda arbetsterapeuter, och besvarades av 139 personer. I enkäten ingick testen Stress, Feedbackskalan, Riktlinjer och värderingar, Davis's Interpersonal Reactivity Index, och ledarstilarna Relationsorientering, Strukturorientering, Förändringsorientering, samt en öppen fråga. I en multipel regressionsanalys framkom att för positiv feedback, riktlinjer och värderingar i professionen samt relationsorienterad ledarstil fanns ett positivt samband, och för stress ett... (More)
I detta arbete undersöks empiriskt faktorers påverkan på känsla av sammanhang och mening i arbetet hos arbetsterapeuter, samt kvalitativt vilka fall som uppfattades som svåra i arbetet, och hur dessa kunde hanteras och bli meningsfulla. En enkät skickades ut till 225 slumpvis utvalda arbetsterapeuter, och besvarades av 139 personer. I enkäten ingick testen Stress, Feedbackskalan, Riktlinjer och värderingar, Davis's Interpersonal Reactivity Index, och ledarstilarna Relationsorientering, Strukturorientering, Förändringsorientering, samt en öppen fråga. I en multipel regressionsanalys framkom att för positiv feedback, riktlinjer och värderingar i professionen samt relationsorienterad ledarstil fanns ett positivt samband, och för stress ett negativt samband, gentemot känsla av sammanhang och mening i arbetet. Den öppna frågans svåra fall handlade om såväl patienten, patientrelationen, svårbedömdhet, samarbetsproblem, som om ledning och arbetsmål. Svårigheterna hanterades genom tydlighet i arbetet, arbete med relationer, tyngdpunkt på växande och bekräftelse, genom att hitta förhållningssätt samt samarbete. Nyckelord: Arbetsterapeut, human serviceorganisation, yrkesetik, känsla av sammanhang och mening, stress, empati, feedback, ledarstil, värdering. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkman, Maja
supervisor
organization
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Psychology, Psykologi
language
Swedish
id
1356332
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2009-11-17 13:06:56
@misc{1356332,
 abstract   = {I detta arbete undersöks empiriskt faktorers påverkan på känsla av sammanhang och mening i arbetet hos arbetsterapeuter, samt kvalitativt vilka fall som uppfattades som svåra i arbetet, och hur dessa kunde hanteras och bli meningsfulla. En enkät skickades ut till 225 slumpvis utvalda arbetsterapeuter, och besvarades av 139 personer. I enkäten ingick testen Stress, Feedbackskalan, Riktlinjer och värderingar, Davis's Interpersonal Reactivity Index, och ledarstilarna Relationsorientering, Strukturorientering, Förändringsorientering, samt en öppen fråga. I en multipel regressionsanalys framkom att för positiv feedback, riktlinjer och värderingar i professionen samt relationsorienterad ledarstil fanns ett positivt samband, och för stress ett negativt samband, gentemot känsla av sammanhang och mening i arbetet. Den öppna frågans svåra fall handlade om såväl patienten, patientrelationen, svårbedömdhet, samarbetsproblem, som om ledning och arbetsmål. Svårigheterna hanterades genom tydlighet i arbetet, arbete med relationer, tyngdpunkt på växande och bekräftelse, genom att hitta förhållningssätt samt samarbete. Nyckelord: Arbetsterapeut, human serviceorganisation, yrkesetik, känsla av sammanhang och mening, stress, empati, feedback, ledarstil, värdering.},
 author    = {Björkman, Maja},
 keyword   = {Psychology,Psykologi},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Arbetsterapeuten i en human serviceorganisation - Individ- och organisationsfaktorers påverkan på känsla av sammanhang och mening i arbetet.},
 year     = {2004},
}