Advanced

Till en annan värld - Motståndskraftiga barn och sagan som pedagogiskt verktyg

Persson, Veronica (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sagor bidragit till att de personer som jag intervjuat kunnat bearbeta de svåra trauman som de alla upplevt under barndomen och lyckats vända utvecklingen så att de idag härigenom lever liv som de själva upplever som meningsfulla. För att uppnå detta syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt angreppssätt och genomföra intervjuer. Utifrån intervjusvaren fann jag att de intervjuade i stor utsträckning knöt an sagans budskap till sina egna erfarenheter vilket i sin tur knyter an till barnets identifikation med sagans hjältefigur. Genom sagan kan barnet både fly sin verklighet och förstå såväl sig själv och den verklighet som han eller hon lever i. Barnet kan bland annat med hjälp av sagan... (More)
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sagor bidragit till att de personer som jag intervjuat kunnat bearbeta de svåra trauman som de alla upplevt under barndomen och lyckats vända utvecklingen så att de idag härigenom lever liv som de själva upplever som meningsfulla. För att uppnå detta syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt angreppssätt och genomföra intervjuer. Utifrån intervjusvaren fann jag att de intervjuade i stor utsträckning knöt an sagans budskap till sina egna erfarenheter vilket i sin tur knyter an till barnets identifikation med sagans hjältefigur. Genom sagan kan barnet både fly sin verklighet och förstå såväl sig själv och den verklighet som han eller hon lever i. Barnet kan bland annat med hjälp av sagan utveckla och förstå sina erfarenheter som i sin tur utvecklar hans eller hennes fantasi men även förståelse över sin egen verkliga situation. De motståndskraftiga barnen flyr in i en fantasivärld men lyckas ändå balansera fantasin med verkligheten. Då barnet identifierar sig själv med en eller flera hjältefigur kan sagans kamp mellan ont och gott och den interaktion som sker mellan hjälten och de symboler eller aktörer som står för det goda och onda kopplas till det verkliga livet och de individer som omger barnet i dess vardag. Barnets verklighet förstås på så sätt utifrån termer av gott och ont. Sagans budskap, dess lyckliga slut, fick de flesta av intervjupersonerna att fantisera om en framtida kärleksfull familj. Flera av intervjupersonerna har dessutom kommit att använda sina traumatiska barndomar till en resurs för att hjälpa dagens barn som befinner sig i trauman. Nyckelord: Motståndskraftiga barn, socialrealistiska sagor, folksagor, Astrid Lindgren (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, Veronica
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356495
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356495,
 abstract   = {Syftet med uppsatsen är att undersöka hur sagor bidragit till att de personer som jag intervjuat kunnat bearbeta de svåra trauman som de alla upplevt under barndomen och lyckats vända utvecklingen så att de idag härigenom lever liv som de själva upplever som meningsfulla. För att uppnå detta syfte har jag valt att utgå från ett kvalitativt angreppssätt och genomföra intervjuer. Utifrån intervjusvaren fann jag att de intervjuade i stor utsträckning knöt an sagans budskap till sina egna erfarenheter vilket i sin tur knyter an till barnets identifikation med sagans hjältefigur. Genom sagan kan barnet både fly sin verklighet och förstå såväl sig själv och den verklighet som han eller hon lever i. Barnet kan bland annat med hjälp av sagan utveckla och förstå sina erfarenheter som i sin tur utvecklar hans eller hennes fantasi men även förståelse över sin egen verkliga situation. De motståndskraftiga barnen flyr in i en fantasivärld men lyckas ändå balansera fantasin med verkligheten. Då barnet identifierar sig själv med en eller flera hjältefigur kan sagans kamp mellan ont och gott och den interaktion som sker mellan hjälten och de symboler eller aktörer som står för det goda och onda kopplas till det verkliga livet och de individer som omger barnet i dess vardag. Barnets verklighet förstås på så sätt utifrån termer av gott och ont. Sagans budskap, dess lyckliga slut, fick de flesta av intervjupersonerna att fantisera om en framtida kärleksfull familj. Flera av intervjupersonerna har dessutom kommit att använda sina traumatiska barndomar till en resurs för att hjälpa dagens barn som befinner sig i trauman. Nyckelord: Motståndskraftiga barn, socialrealistiska sagor, folksagor, Astrid Lindgren},
 author    = {Persson, Veronica},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Till en annan värld - Motståndskraftiga barn och sagan som pedagogiskt verktyg},
 year     = {2004},
}