Advanced

Sociala konstruktioner och organisatoriskt lärande - En kvalitativ intervjustudie av Supply Managers i samarbetsutveckling inom IKEA of Sweden AB

Dahlborg, Tomas (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Sammanfattning och Syfte: Uppsatsen tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på organisationsförändring och betonar vikten av individens förståelse av verkligheten som socialt konstruerad och att denna konstruktion måste medvetandegöras för att uppnå organisatorisk förändring. Avsikten är att ge en djupare dimension av det organisatoriska lärandet som kollektiv verksamhet. Mot bakgrund av en pågående organisationsförändring inom IKEA intervjuades Supply Managers med syfte att analysera deras uppfattning av förutsättningar för mellanorganisatoriskt samarbete. Metod: Kvalitativ metod och ostrukturerade intervjuer med sex Supply Managers och deras ledare. Slutsatser: Strukturer och former för kommunikation och kollektiv... (More)
Sammanfattning och Syfte: Uppsatsen tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på organisationsförändring och betonar vikten av individens förståelse av verkligheten som socialt konstruerad och att denna konstruktion måste medvetandegöras för att uppnå organisatorisk förändring. Avsikten är att ge en djupare dimension av det organisatoriska lärandet som kollektiv verksamhet. Mot bakgrund av en pågående organisationsförändring inom IKEA intervjuades Supply Managers med syfte att analysera deras uppfattning av förutsättningar för mellanorganisatoriskt samarbete. Metod: Kvalitativ metod och ostrukturerade intervjuer med sex Supply Managers och deras ledare. Slutsatser: Strukturer och former för kommunikation och kollektiv reflektion är bidragande förutsättningar för hur organisatoriskt lärande sker. Vad som lärs är avhängigt dels av hur och i vilken form kommunikation och reflektion sker, dels av innehållet i denna kommunikation och vår förmåga att reflektera över och synliggöra våra invanda föreställningar och dess eventuella hinder för vidare utveckling. Nyckelord: Social konstruktionism, perspektiv, Supply Management organisationsförändring, organisatoriskt lärande, lärprocess, förståelse, kommunikation, dialog (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlborg, Tomas
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356526
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356526,
 abstract   = {Sammanfattning och Syfte: Uppsatsen tar utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv på organisationsförändring och betonar vikten av individens förståelse av verkligheten som socialt konstruerad och att denna konstruktion måste medvetandegöras för att uppnå organisatorisk förändring. Avsikten är att ge en djupare dimension av det organisatoriska lärandet som kollektiv verksamhet. Mot bakgrund av en pågående organisationsförändring inom IKEA intervjuades Supply Managers med syfte att analysera deras uppfattning av förutsättningar för mellanorganisatoriskt samarbete. Metod: Kvalitativ metod och ostrukturerade intervjuer med sex Supply Managers och deras ledare. Slutsatser: Strukturer och former för kommunikation och kollektiv reflektion är bidragande förutsättningar för hur organisatoriskt lärande sker. Vad som lärs är avhängigt dels av hur och i vilken form kommunikation och reflektion sker, dels av innehållet i denna kommunikation och vår förmåga att reflektera över och synliggöra våra invanda föreställningar och dess eventuella hinder för vidare utveckling. Nyckelord: Social konstruktionism, perspektiv, Supply Management organisationsförändring, organisatoriskt lärande, lärprocess, förståelse, kommunikation, dialog},
 author    = {Dahlborg, Tomas},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sociala konstruktioner och organisatoriskt lärande - En kvalitativ intervjustudie av Supply Managers i samarbetsutveckling inom IKEA of Sweden AB},
 year     = {2004},
}