Advanced

En undersøgelse af hvordan flygtninge og invandrere introduceres till normer, værdier og kulturformer i Danmark på et kursus i samfundsförståelse

Magnusson Mee-Ra, Dorte: (2001)
Education
Abstract (Danish)
Baggrund: Bekendtgørelsen og undervisningsvejledningen mht. kursus i samfundsfor-ståelse er meget uklar og løst defineret. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan normer, værdier, omgangsformer og kulturbegreb bliver defineret og italesat i praksis i en undervisningssituation, da måden hvorpå dette sker, har betydning for forståelsen af kultur, og de oplevelser og erfaringer den enkelte kursist får mht. mødet med de etniske danskere. Problemformulering, (syfte): Jeg ønsker dermed at undersøge, hvordan flygtninge og indvandrere introduceres til normer, værdier, og kulturformer i Danmark på et kursus i samfundsforståelse. Nærmere betegnet hvordan det statiske eller det dynamiske kulturbegreb bliver italesat mht. omgangsformer,... (More)
Baggrund: Bekendtgørelsen og undervisningsvejledningen mht. kursus i samfundsfor-ståelse er meget uklar og løst defineret. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan normer, værdier, omgangsformer og kulturbegreb bliver defineret og italesat i praksis i en undervisningssituation, da måden hvorpå dette sker, har betydning for forståelsen af kultur, og de oplevelser og erfaringer den enkelte kursist får mht. mødet med de etniske danskere. Problemformulering, (syfte): Jeg ønsker dermed at undersøge, hvordan flygtninge og indvandrere introduceres til normer, værdier, og kulturformer i Danmark på et kursus i samfundsforståelse. Nærmere betegnet hvordan det statiske eller det dynamiske kulturbegreb bliver italesat mht. omgangsformer, traditioner, skik og brug. Hvordan løses paradokset med at noget udefinerbart på en eller andet måde skal defineres for at kunne videreformidles? Og hvordan bliver det udefinerlige defineret og italesat? Hvordan videreformidler, definerer, forstår og italesætter den enkelte underviser kulturbegrebet i praksis i forbindelse med introduktionen til det danske samfund? Herunder: - Hvilke temaer og emner lægges der vægt på? - Hvorfor udvælges netop disse temaer og emner? - Hvilke konsekvenser har det for italesættelsen af kulturbegrebet og forståelsen for det danske samfund? Metode: For at undersøge ovenstående problemstilling har jeg observeret et kursus i samfundsforståelse og interviewet læreren af undervisningsforløbet. Jeg har desuden forsøgt at se det ud fra en dynamisk opfattelse af kultur og en diskursanalytisk vinkel. Hovedresultat: Kulturbegrebet blev ikke direkte italesat på kurset, og læreren undgik at tale om normer, værdier og omgangsformer. Dette skyldes dels, at hun mener det er et meget flydende og udefinerbart område, og dels at hun prioriterede andre emner. Nøgleord: Kursus i samfundsforståelse, normer, værdier, kulturbegreb, diskurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson Mee-Ra, Dorte:
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Danish
id
1356539
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356539,
 abstract   = {Baggrund: Bekendtgørelsen og undervisningsvejledningen mht. kursus i samfundsfor-ståelse er meget uklar og løst defineret. Det er derfor interessant at undersøge, hvordan normer, værdier, omgangsformer og kulturbegreb bliver defineret og italesat i praksis i en undervisningssituation, da måden hvorpå dette sker, har betydning for forståelsen af kultur, og de oplevelser og erfaringer den enkelte kursist får mht. mødet med de etniske danskere. Problemformulering, (syfte): Jeg ønsker dermed at undersøge, hvordan flygtninge og indvandrere introduceres til normer, værdier, og kulturformer i Danmark på et kursus i samfundsforståelse. Nærmere betegnet hvordan det statiske eller det dynamiske kulturbegreb bliver italesat mht. omgangsformer, traditioner, skik og brug. Hvordan løses paradokset med at noget udefinerbart på en eller andet måde skal defineres for at kunne videreformidles? Og hvordan bliver det udefinerlige defineret og italesat? Hvordan videreformidler, definerer, forstår og italesætter den enkelte underviser kulturbegrebet i praksis i forbindelse med introduktionen til det danske samfund? Herunder: - Hvilke temaer og emner lægges der vægt på? - Hvorfor udvælges netop disse temaer og emner? - Hvilke konsekvenser har det for italesættelsen af kulturbegrebet og forståelsen for det danske samfund? Metode: For at undersøge ovenstående problemstilling har jeg observeret et kursus i samfundsforståelse og interviewet læreren af undervisningsforløbet. Jeg har desuden forsøgt at se det ud fra en dynamisk opfattelse af kultur og en diskursanalytisk vinkel. Hovedresultat: Kulturbegrebet blev ikke direkte italesat på kurset, og læreren undgik at tale om normer, værdier og omgangsformer. Dette skyldes dels, at hun mener det er et meget flydende og udefinerbart område, og dels at hun prioriterede andre emner. Nøgleord: Kursus i samfundsforståelse, normer, værdier, kulturbegreb, diskurs.},
 author    = {Magnusson Mee-Ra, Dorte:},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {dan},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En undersøgelse af hvordan flygtninge og invandrere introduceres till normer, værdier og kulturformer i Danmark på et kursus i samfundsförståelse},
 year     = {2001},
}