Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Handlingsutrymme i samband med organisationsförändring : ur den enskilde individens perspektiv

Edman, Michael (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrunden till uppsatsen har varit den bristande hänsyn till de enskilda individernas åsikter värderingar, kunskaper och behov av egenkontroll (handlingsutrymme), som organisationerna ofta visar prov på i samband med förändringar. Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur medarbetarna på Rosengårds stadsdelsförvaltning (barn och ungdomsenheten) upplevt sitt handlingsutrymme och sina möjligheter att utvidga detta. Analysen har även innefattat medarbetarnas uppfattning om organisationens förändringsprocess, i vilken grad den har kunnat påverkas, samt vilken inverkan den har haft på handlingsutrymmet. Metoden som användes var av kvalitativ karaktär och bestod av intervjuer med både lärare och rektorer inom Rosengårdsskolorna.... (More)
Bakgrunden till uppsatsen har varit den bristande hänsyn till de enskilda individernas åsikter värderingar, kunskaper och behov av egenkontroll (handlingsutrymme), som organisationerna ofta visar prov på i samband med förändringar. Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur medarbetarna på Rosengårds stadsdelsförvaltning (barn och ungdomsenheten) upplevt sitt handlingsutrymme och sina möjligheter att utvidga detta. Analysen har även innefattat medarbetarnas uppfattning om organisationens förändringsprocess, i vilken grad den har kunnat påverkas, samt vilken inverkan den har haft på handlingsutrymmet. Metoden som användes var av kvalitativ karaktär och bestod av intervjuer med både lärare och rektorer inom Rosengårdsskolorna. Resultatet visade att såväl de anställdas handlingsutrymme som möjligheten till påverkan av detta har upplevts som begränsat i vissa sammanhang men relativt stort i andra. De anställda uppfattade sina möjligheter att påverka förändringsprocessen genom medbestämmande som begränsade. Konsekvenserna av de begränsningar som framgått upplevdes emellertid inte som alarmerande för undersökningspersonerna. De stressymptom som i vissa fall kan ha uppstått i samband med den tunga arbetsbördan, upplevdes inte som kopplade till egenkontrollen (handlingsutrymmet). Kommunikationen framstod som en viktig faktor i samband med organisationsförändringen. Ledningen och undersökningspersonerna hade till synes olika uppfattning om innebörden i begreppen topdown och bottom-up. Detta medförde viss kritik från de senare mot framförallt medbestämmandet i förändringen. Undersökningen visade att det, utöver denna analys, finns ett behov av fortsatt forskning i form av komparativa undersökningar, med såväl arbetspsykologisk som socialpsykologisk prägel. För Rosengårdsskolorna betyder detta ett behov av en omfattande utvärdering av förändringen. I samband med detta bör särskild hänsyn tas till medarbetarnas perspektiv. Nyckelord: organisation, förändring, handlingsutrymme, kontroll, behov, medbestämmande, delaktighet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edman, Michael
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356548
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356548,
 abstract   = {Bakgrunden till uppsatsen har varit den bristande hänsyn till de enskilda individernas åsikter värderingar, kunskaper och behov av egenkontroll (handlingsutrymme), som organisationerna ofta visar prov på i samband med förändringar. Syftet med uppsatsen har varit att analysera hur medarbetarna på Rosengårds stadsdelsförvaltning (barn och ungdomsenheten) upplevt sitt handlingsutrymme och sina möjligheter att utvidga detta. Analysen har även innefattat medarbetarnas uppfattning om organisationens förändringsprocess, i vilken grad den har kunnat påverkas, samt vilken inverkan den har haft på handlingsutrymmet. Metoden som användes var av kvalitativ karaktär och bestod av intervjuer med både lärare och rektorer inom Rosengårdsskolorna. Resultatet visade att såväl de anställdas handlingsutrymme som möjligheten till påverkan av detta har upplevts som begränsat i vissa sammanhang men relativt stort i andra. De anställda uppfattade sina möjligheter att påverka förändringsprocessen genom medbestämmande som begränsade. Konsekvenserna av de begränsningar som framgått upplevdes emellertid inte som alarmerande för undersökningspersonerna. De stressymptom som i vissa fall kan ha uppstått i samband med den tunga arbetsbördan, upplevdes inte som kopplade till egenkontrollen (handlingsutrymmet). Kommunikationen framstod som en viktig faktor i samband med organisationsförändringen. Ledningen och undersökningspersonerna hade till synes olika uppfattning om innebörden i begreppen topdown och bottom-up. Detta medförde viss kritik från de senare mot framförallt medbestämmandet i förändringen. Undersökningen visade att det, utöver denna analys, finns ett behov av fortsatt forskning i form av komparativa undersökningar, med såväl arbetspsykologisk som socialpsykologisk prägel. För Rosengårdsskolorna betyder detta ett behov av en omfattande utvärdering av förändringen. I samband med detta bör särskild hänsyn tas till medarbetarnas perspektiv. Nyckelord: organisation, förändring, handlingsutrymme, kontroll, behov, medbestämmande, delaktighet},
 author    = {Edman, Michael},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Handlingsutrymme i samband med organisationsförändring : ur den enskilde individens perspektiv},
 year     = {2003},
}