Advanced

Att växa upp med två olika kulturer, "den iranska och den svenska" - en studie om iranska ungdomars identitetskonstruktion i Sverige

Saberi Rad, Masoumeh (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Denna uppsats handlar om hur iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer samtidigt, "den iranska och den svenska", "den traditionella och den moderna", konstruerar sin identitet i det svenska samhället. Uppsatsen beskriver hur iranska barn och ungdomar får två olika livserfarenheter och hur de upplever två skilda slags fostran, en auktoritär fostran i hemmet och en modern fostran i den svenska skolan. Uppsatsen beskriver också hur kulturen påverkar fostran vilket innebär att iranska föräldrar bedriver en auktoritär fostran i hemmet. Dessutom ges läsaren en uppfattning om hur interaktionen mellan iranierna och svenskarna kan förändra perspektivet på fostran hos iranska föräldrar vilken kan leda till att de bedriver en mildare... (More)
Denna uppsats handlar om hur iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer samtidigt, "den iranska och den svenska", "den traditionella och den moderna", konstruerar sin identitet i det svenska samhället. Uppsatsen beskriver hur iranska barn och ungdomar får två olika livserfarenheter och hur de upplever två skilda slags fostran, en auktoritär fostran i hemmet och en modern fostran i den svenska skolan. Uppsatsen beskriver också hur kulturen påverkar fostran vilket innebär att iranska föräldrar bedriver en auktoritär fostran i hemmet. Dessutom ges läsaren en uppfattning om hur interaktionen mellan iranierna och svenskarna kan förändra perspektivet på fostran hos iranska föräldrar vilken kan leda till att de bedriver en mildare fostran. Uppsatsen beskriver hur iranska ungdomar kan få svårigheter i sitt liv när det gäller att utveckla sitt jag och bygga upp sin identitet. Genom att bli fostrad i två olika kulturer reflekterar ungdomarna över de traditionella och moderna kulturerna och dess normer för fostran. Studien bygger på fyra kvalitativa intervjuer med fyra iranska ungdomar. Studien visar hur iranska ungdomarna i enlighet med den fostran som de får i hemmet och i den svenska skolan konstruerar olika former av identiteter: dubbel identitet, "en iransk och en svensk", assimilerad identitet och integrerad identitet med förståelse. Socialisationen inom de två olika kulturerna är berikande och leder till större förståelse hos de iranska ungdomarna även om situationen skapar svårigheter för dem i början av deras liv. Studien visar också att en del iranska ungdomar som fått en auktoritär fostran kan komma att segregeras från svenska ungdomar under gymnasieperioden. Nyckelord: Interaktion, dialog, kommunikation, kultur, tradition, modernitet, auktoritär fostran, modern fostran, livserfarenhet, reflektion, förståelse, identitetskonstruktion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Saberi Rad, Masoumeh
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356584
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356584,
 abstract   = {Denna uppsats handlar om hur iranska ungdomar som växer upp med två olika kulturer samtidigt, "den iranska och den svenska", "den traditionella och den moderna", konstruerar sin identitet i det svenska samhället. Uppsatsen beskriver hur iranska barn och ungdomar får två olika livserfarenheter och hur de upplever två skilda slags fostran, en auktoritär fostran i hemmet och en modern fostran i den svenska skolan. Uppsatsen beskriver också hur kulturen påverkar fostran vilket innebär att iranska föräldrar bedriver en auktoritär fostran i hemmet. Dessutom ges läsaren en uppfattning om hur interaktionen mellan iranierna och svenskarna kan förändra perspektivet på fostran hos iranska föräldrar vilken kan leda till att de bedriver en mildare fostran. Uppsatsen beskriver hur iranska ungdomar kan få svårigheter i sitt liv när det gäller att utveckla sitt jag och bygga upp sin identitet. Genom att bli fostrad i två olika kulturer reflekterar ungdomarna över de traditionella och moderna kulturerna och dess normer för fostran. Studien bygger på fyra kvalitativa intervjuer med fyra iranska ungdomar. Studien visar hur iranska ungdomarna i enlighet med den fostran som de får i hemmet och i den svenska skolan konstruerar olika former av identiteter: dubbel identitet, "en iransk och en svensk", assimilerad identitet och integrerad identitet med förståelse. Socialisationen inom de två olika kulturerna är berikande och leder till större förståelse hos de iranska ungdomarna även om situationen skapar svårigheter för dem i början av deras liv. Studien visar också att en del iranska ungdomar som fått en auktoritär fostran kan komma att segregeras från svenska ungdomar under gymnasieperioden. Nyckelord: Interaktion, dialog, kommunikation, kultur, tradition, modernitet, auktoritär fostran, modern fostran, livserfarenhet, reflektion, förståelse, identitetskonstruktion.},
 author    = {Saberi Rad, Masoumeh},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att växa upp med två olika kulturer, "den iranska och den svenska" - en studie om iranska ungdomars identitetskonstruktion i Sverige},
 year     = {2004},
}