Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Coaching - pedagogik eller pep-talk? En analys av coachingens förutsättningar att uppnå vissa samhällsaktörers mål för utbrända sjukskrivna

Polhage, Maria and Svärd, Lina (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Coaching tycks bli ett allt vanligare fenomen i vårt samhälle, inte bara inom idrotten. Vårt intresse för coaching har gjort att vi funnit det intressant att undersöka huruvida det finns någon pedagogisk substans i metoden. Vi har i denna uppsats valt att ställa coaching i relation till en aktuell samhällsfråga: problemet med den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet och de mål som vissa aktörer i samhället har när det gäller denna. Syftet med uppsatsen är således: Att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål som vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för utbrända sjukskrivna. I vår strävan att uppfylla syftet har vi utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. För genererande av... (More)
Coaching tycks bli ett allt vanligare fenomen i vårt samhälle, inte bara inom idrotten. Vårt intresse för coaching har gjort att vi funnit det intressant att undersöka huruvida det finns någon pedagogisk substans i metoden. Vi har i denna uppsats valt att ställa coaching i relation till en aktuell samhällsfråga: problemet med den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet och de mål som vissa aktörer i samhället har när det gäller denna. Syftet med uppsatsen är således: Att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål som vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för utbrända sjukskrivna. I vår strävan att uppfylla syftet har vi utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. För genererande av empiriska data har vi genomfört intervjuer med coacher och samhällsaktörer samt analyserat dokument publicerade av vissa av aktörerna. Empirin har sedan tolkats och analyserats i ljuset av pedagogisk teori för att göra det möjligt att bedöma coachingens substans och användbarhet i förhållande till utbrända sjukskrivna. Studiens resultat visar att coaching bygger på pedagogiska grundprinciper och under vissa förutsättningar kan utgöra ett verktyg för lärande. Detta lärande utgår ifrån individen och bygger på erfarenhet och reflektion som leder till praktisk handling. Coaching av utbrända klienter syftar i stor utsträckning till att utvidga det subjektiva handlingsutrymmet och hjälpa individen att själv sätta framtidsmål som rör helheten i livet. I de fall samhällsaktörernas mål är övergripande inriktade på att minska ohälsan kan coaching sägas bidra till att uppfylla dessa mål. Däremot lämpar sig coaching inte i de fall där konkreta mål för klienten är satta på förhand. Nyckelord: Coaching, erfarenhetsbaserat lärande, reflektion, självstyrning, theory-in-use, handlingsteori, handlingsutrymme, utbrändhet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Polhage, Maria and Svärd, Lina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356597
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:59
@misc{1356597,
 abstract   = {Coaching tycks bli ett allt vanligare fenomen i vårt samhälle, inte bara inom idrotten. Vårt intresse för coaching har gjort att vi funnit det intressant att undersöka huruvida det finns någon pedagogisk substans i metoden. Vi har i denna uppsats valt att ställa coaching i relation till en aktuell samhällsfråga: problemet med den stressrelaterade ohälsan i arbetslivet och de mål som vissa aktörer i samhället har när det gäller denna. Syftet med uppsatsen är således: Att analysera coachingens förutsättningar att uppnå de mål som vissa samhällsaktörer betraktar som framgångsrika när det gäller insatser för utbrända sjukskrivna. I vår strävan att uppfylla syftet har vi utgått ifrån en kvalitativ forskningsstrategi. För genererande av empiriska data har vi genomfört intervjuer med coacher och samhällsaktörer samt analyserat dokument publicerade av vissa av aktörerna. Empirin har sedan tolkats och analyserats i ljuset av pedagogisk teori för att göra det möjligt att bedöma coachingens substans och användbarhet i förhållande till utbrända sjukskrivna. Studiens resultat visar att coaching bygger på pedagogiska grundprinciper och under vissa förutsättningar kan utgöra ett verktyg för lärande. Detta lärande utgår ifrån individen och bygger på erfarenhet och reflektion som leder till praktisk handling. Coaching av utbrända klienter syftar i stor utsträckning till att utvidga det subjektiva handlingsutrymmet och hjälpa individen att själv sätta framtidsmål som rör helheten i livet. I de fall samhällsaktörernas mål är övergripande inriktade på att minska ohälsan kan coaching sägas bidra till att uppfylla dessa mål. Däremot lämpar sig coaching inte i de fall där konkreta mål för klienten är satta på förhand. Nyckelord: Coaching, erfarenhetsbaserat lärande, reflektion, självstyrning, theory-in-use, handlingsteori, handlingsutrymme, utbrändhet},
 author    = {Polhage, Maria and Svärd, Lina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Coaching - pedagogik eller pep-talk? En analys av coachingens förutsättningar att uppnå vissa samhällsaktörers mål för utbrända sjukskrivna},
 year     = {2004},
}