Advanced

Skolans lokala arbetsplan - Hur den kom till på en skola och vilken funktion den fyller för medarbetarna i det praktiska arbetet

Stipic, Sandra (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Skolan är en institution som påverkas av samhället och i bästa fall påverkar samhället. I teoridelen beskrivs skolan som en institution som samvarierar med samhället. I takt med kraven på decentralisering och platta organisationer har skolans lokala arbetsplan blivit ett uttryck för den lokala handlingsfriheten i skolans värld. Detta medför att skolornas arbetsplaner ser olika ut innehållsmässigt. Undersökningen som görs med intervjuer belyser medarbetarnas syn på hur arbetsplanen reflekteras i det praktiska arbetet och vilket inflytande personalen på en skola har kring innehållet i planen. I studien framkommer att delaktighet och medbestämmande inte finns på skolan beträffande den lokala arbetsplanen, vilket medför att det blir svårt för... (More)
Skolan är en institution som påverkas av samhället och i bästa fall påverkar samhället. I teoridelen beskrivs skolan som en institution som samvarierar med samhället. I takt med kraven på decentralisering och platta organisationer har skolans lokala arbetsplan blivit ett uttryck för den lokala handlingsfriheten i skolans värld. Detta medför att skolornas arbetsplaner ser olika ut innehållsmässigt. Undersökningen som görs med intervjuer belyser medarbetarnas syn på hur arbetsplanen reflekteras i det praktiska arbetet och vilket inflytande personalen på en skola har kring innehållet i planen. I studien framkommer att delaktighet och medbestämmande inte finns på skolan beträffande den lokala arbetsplanen, vilket medför att det blir svårt för personalen att binda samman visioner med praktiskt handlande så att den kan fungera som ett levande dokument i verksamheten. Dessutom framställs lärandesynen och betydelsen av att ha en samsyn på mångfalden i lärandet så att lärarna kan hitta en gemensam pedagogisk syn som ligger till grund för arbetsplanen. Nyckelord: lärande, lokal arbetsplan, delaktighet, skolans praktiska arbete (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stipic, Sandra
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356602
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356602,
 abstract   = {Skolan är en institution som påverkas av samhället och i bästa fall påverkar samhället. I teoridelen beskrivs skolan som en institution som samvarierar med samhället. I takt med kraven på decentralisering och platta organisationer har skolans lokala arbetsplan blivit ett uttryck för den lokala handlingsfriheten i skolans värld. Detta medför att skolornas arbetsplaner ser olika ut innehållsmässigt. Undersökningen som görs med intervjuer belyser medarbetarnas syn på hur arbetsplanen reflekteras i det praktiska arbetet och vilket inflytande personalen på en skola har kring innehållet i planen. I studien framkommer att delaktighet och medbestämmande inte finns på skolan beträffande den lokala arbetsplanen, vilket medför att det blir svårt för personalen att binda samman visioner med praktiskt handlande så att den kan fungera som ett levande dokument i verksamheten. Dessutom framställs lärandesynen och betydelsen av att ha en samsyn på mångfalden i lärandet så att lärarna kan hitta en gemensam pedagogisk syn som ligger till grund för arbetsplanen. Nyckelord: lärande, lokal arbetsplan, delaktighet, skolans praktiska arbete},
 author    = {Stipic, Sandra},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolans lokala arbetsplan - Hur den kom till på en skola och vilken funktion den fyller för medarbetarna i det praktiska arbetet},
 year     = {2004},
}