Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Fritiden som en arena för lärande bland vuxna människor med psykiskt funktionshinder : intervjuundersökning av en varakultur

Sjögren, Marie (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Fritidens betydelse för oss människor har blivit uppenbar för mig, dels genom min praktiska erfarenhet dels genom programmet Fritidsarbete och fritidskultur. Syftet är att beskriva, tolka och analysera hur människor med psykiskt funktionshinder själva upplever sin fritid. Upplever de att fritiden är en källa till kraft för dem? Jag har valt den kvalitativa metoden och har genomfört åtta djupintervjuer. Min slutliga kontakt med respondenterna kom till stånd genom den så kallade snöbollseffekten. Under intervjuerna har jag använt bandspelare och intervjuguide som rekvisita. Jag har poängterat att intervjun inte är tidsbegränsad, varför tidsrymden varierat från intervju till intervju. Respondenterna har fritt fått beskriva sina upplevelser av... (More)
Fritidens betydelse för oss människor har blivit uppenbar för mig, dels genom min praktiska erfarenhet dels genom programmet Fritidsarbete och fritidskultur. Syftet är att beskriva, tolka och analysera hur människor med psykiskt funktionshinder själva upplever sin fritid. Upplever de att fritiden är en källa till kraft för dem? Jag har valt den kvalitativa metoden och har genomfört åtta djupintervjuer. Min slutliga kontakt med respondenterna kom till stånd genom den så kallade snöbollseffekten. Under intervjuerna har jag använt bandspelare och intervjuguide som rekvisita. Jag har poängterat att intervjun inte är tidsbegränsad, varför tidsrymden varierat från intervju till intervju. Respondenterna har fritt fått beskriva sina upplevelser av sin respektive fritid. Människor med psykiskt funktionshinder upplever själva att de har en fritid. Här har de hittat källor till kraft och skapat sin identitet. De upplever fördomar i samhället och ett utanförskap. Den egna kulturen i RSMH ger dem en upplevelse av delaktighet. De anser att om de själva blivit tillfrågade hade såväl lagstiftning som reformer, adresserade till dem, sett helt annorlunda ut. Psykiatrireformen, som genomfördes 1995, har enligt samtliga respondenter inte haft någon positiv betydelse för deras fritid. Den faktiska fritiden är långt ifrån den önskade. Nyckelord: Fritid, psykiskt funktionshinder, livsvärld, källa till kraft, flow, lots, identitet, RSMH, varakulturen, samhällssyn, fördomar och hinder. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjögren, Marie
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356627
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356627,
 abstract   = {Fritidens betydelse för oss människor har blivit uppenbar för mig, dels genom min praktiska erfarenhet dels genom programmet Fritidsarbete och fritidskultur. Syftet är att beskriva, tolka och analysera hur människor med psykiskt funktionshinder själva upplever sin fritid. Upplever de att fritiden är en källa till kraft för dem? Jag har valt den kvalitativa metoden och har genomfört åtta djupintervjuer. Min slutliga kontakt med respondenterna kom till stånd genom den så kallade snöbollseffekten. Under intervjuerna har jag använt bandspelare och intervjuguide som rekvisita. Jag har poängterat att intervjun inte är tidsbegränsad, varför tidsrymden varierat från intervju till intervju. Respondenterna har fritt fått beskriva sina upplevelser av sin respektive fritid. Människor med psykiskt funktionshinder upplever själva att de har en fritid. Här har de hittat källor till kraft och skapat sin identitet. De upplever fördomar i samhället och ett utanförskap. Den egna kulturen i RSMH ger dem en upplevelse av delaktighet. De anser att om de själva blivit tillfrågade hade såväl lagstiftning som reformer, adresserade till dem, sett helt annorlunda ut. Psykiatrireformen, som genomfördes 1995, har enligt samtliga respondenter inte haft någon positiv betydelse för deras fritid. Den faktiska fritiden är långt ifrån den önskade. Nyckelord: Fritid, psykiskt funktionshinder, livsvärld, källa till kraft, flow, lots, identitet, RSMH, varakulturen, samhällssyn, fördomar och hinder.},
 author    = {Sjögren, Marie},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fritiden som en arena för lärande bland vuxna människor med psykiskt funktionshinder : intervjuundersökning av en varakultur},
 year     = {2003},
}