Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Mentorskap : dialogen mellan mentor och adept som forum för lärande

Johansen, Christina and Murphy, Gunbritt (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Det talas ofta om mentorprogram som en framgångsrik metod för att utveckla chefer. Däremot nämns inte lika ofta det ömsesidiga utbytet i relationen mentor - adept. Vi fann det därför intressant att undersöka hur båda parterna i ett mentorskap kan använda dialogen som ett forum för lärande. Uppsatsen syftar således till att analysera hur dialogen mellan mentor och adept fungerar som forum för lärande. Vi valde att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en teoretisk och en empirisk del. Den empiriska delen genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med såväl mentorer som adepter inom statlig, kommunal och privat sektor inom olika branscher. I vår undersökning framkom att mentorskap fungerar som forum för lärande och kan... (More)
Det talas ofta om mentorprogram som en framgångsrik metod för att utveckla chefer. Däremot nämns inte lika ofta det ömsesidiga utbytet i relationen mentor - adept. Vi fann det därför intressant att undersöka hur båda parterna i ett mentorskap kan använda dialogen som ett forum för lärande. Uppsatsen syftar således till att analysera hur dialogen mellan mentor och adept fungerar som forum för lärande. Vi valde att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en teoretisk och en empirisk del. Den empiriska delen genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med såväl mentorer som adepter inom statlig, kommunal och privat sektor inom olika branscher. I vår undersökning framkom att mentorskap fungerar som forum för lärande och kan resultera i såväl personlig som professionell utveckling. Utvecklingen sker genom dialog där mentor och adept samtalar, lyssnar, reflekterar och byter erfarenheter. Utbytet mellan mentor och adept är en ständig växelverkan mellan givande och tagande av erfarenheter som kan utnyttjas och beprövas i den egna konkreta arbetssituationen. Centralt för mentorskapet som källa till lärande och utveckling är reflektion och stöd. Nyckelord: Mentorskap, vägledning, handledning, coaching, lärande, utveckling (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansen, Christina and Murphy, Gunbritt
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356688
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356688,
 abstract   = {Det talas ofta om mentorprogram som en framgångsrik metod för att utveckla chefer. Däremot nämns inte lika ofta det ömsesidiga utbytet i relationen mentor - adept. Vi fann det därför intressant att undersöka hur båda parterna i ett mentorskap kan använda dialogen som ett forum för lärande. Uppsatsen syftar således till att analysera hur dialogen mellan mentor och adept fungerar som forum för lärande. Vi valde att använda oss av ett kvalitativt angreppssätt med en teoretisk och en empirisk del. Den empiriska delen genomfördes i form av halvstrukturerade intervjuer med såväl mentorer som adepter inom statlig, kommunal och privat sektor inom olika branscher. I vår undersökning framkom att mentorskap fungerar som forum för lärande och kan resultera i såväl personlig som professionell utveckling. Utvecklingen sker genom dialog där mentor och adept samtalar, lyssnar, reflekterar och byter erfarenheter. Utbytet mellan mentor och adept är en ständig växelverkan mellan givande och tagande av erfarenheter som kan utnyttjas och beprövas i den egna konkreta arbetssituationen. Centralt för mentorskapet som källa till lärande och utveckling är reflektion och stöd. Nyckelord: Mentorskap, vägledning, handledning, coaching, lärande, utveckling},
 author    = {Johansen, Christina and Murphy, Gunbritt},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentorskap : dialogen mellan mentor och adept som forum för lärande},
 year     = {2003},
}