Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kompetensutveckling och hälsa : en studie av socialsekreterareserfarenheter av det arbetsrelaterade lärandets betydelse för godhälsa

Ingvarsson, Linn and Warnstam, Sofia (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Eftersom långtidssjukskrivningarna de senaste åren har ökat avsevärt, valde vi att belysa möjligheten att med kompetensutveckling påverka individers hälsa i positiv riktning. Frågeställningarna som vi utgick ifrån var vilka former av lärande bidrar till god psykisk hälsa och på vilka sätt bidrar de till god psykisk hälsa. Eftersom det fanns brister i tillgänglig kunskap var vår ansats att betrakta som explorativ och metoden var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex socialsekreterare, en hemterapeut och chefen på enheten om deras erfarenheter av lärande i relation till god psykisk hälsa. Denna yrkesgrupp valdes då vi hade en förförståelse om att socialsekreterare mer än många andra yrkesgrupper drabbas av... (More)
Eftersom långtidssjukskrivningarna de senaste åren har ökat avsevärt, valde vi att belysa möjligheten att med kompetensutveckling påverka individers hälsa i positiv riktning. Frågeställningarna som vi utgick ifrån var vilka former av lärande bidrar till god psykisk hälsa och på vilka sätt bidrar de till god psykisk hälsa. Eftersom det fanns brister i tillgänglig kunskap var vår ansats att betrakta som explorativ och metoden var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex socialsekreterare, en hemterapeut och chefen på enheten om deras erfarenheter av lärande i relation till god psykisk hälsa. Denna yrkesgrupp valdes då vi hade en förförståelse om att socialsekreterare mer än många andra yrkesgrupper drabbas av utbrändhet och ohälsa på arbetet. Resultatet av vår undersökning visade att lärande betyder mycket för den psykiska hälsan på arbetet. De former av lärande som påverkade hälsan var många och de bidrog med välbefinnande på olika sätt. De främsta kunskapskällorna som vi fann hos socialsekreterarna och som även bidrog mest till välmående var kollegorna och klienterna. Det formella lärandet var också viktigt genom att det låg till grund för andra lärandeformer. Handlingsutrymme, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och påverkansmöjligheter var andra viktiga faktorer som indirekt bidrog till lärande och hälsa. Handledningen var ett av de viktigaste verktygen för att tillgodogöra sig kunskap och även att orka med tunga ärenden. Nyckelord: Kompetensutveckling, Hälsa, Socialsekreterare, Lärande, Handledning, Kollegor, Klienter, Arbetslivskvalitet, Handlingsutrymme, Arbetsuppgifter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsson, Linn and Warnstam, Sofia
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356705
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356705,
 abstract   = {Eftersom långtidssjukskrivningarna de senaste åren har ökat avsevärt, valde vi att belysa möjligheten att med kompetensutveckling påverka individers hälsa i positiv riktning. Frågeställningarna som vi utgick ifrån var vilka former av lärande bidrar till god psykisk hälsa och på vilka sätt bidrar de till god psykisk hälsa. Eftersom det fanns brister i tillgänglig kunskap var vår ansats att betrakta som explorativ och metoden var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade sex socialsekreterare, en hemterapeut och chefen på enheten om deras erfarenheter av lärande i relation till god psykisk hälsa. Denna yrkesgrupp valdes då vi hade en förförståelse om att socialsekreterare mer än många andra yrkesgrupper drabbas av utbrändhet och ohälsa på arbetet. Resultatet av vår undersökning visade att lärande betyder mycket för den psykiska hälsan på arbetet. De former av lärande som påverkade hälsan var många och de bidrog med välbefinnande på olika sätt. De främsta kunskapskällorna som vi fann hos socialsekreterarna och som även bidrog mest till välmående var kollegorna och klienterna. Det formella lärandet var också viktigt genom att det låg till grund för andra lärandeformer. Handlingsutrymme, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och påverkansmöjligheter var andra viktiga faktorer som indirekt bidrog till lärande och hälsa. Handledningen var ett av de viktigaste verktygen för att tillgodogöra sig kunskap och även att orka med tunga ärenden. Nyckelord: Kompetensutveckling, Hälsa, Socialsekreterare, Lärande, Handledning, Kollegor, Klienter, Arbetslivskvalitet, Handlingsutrymme, Arbetsuppgifter.},
 author    = {Ingvarsson, Linn and Warnstam, Sofia},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kompetensutveckling och hälsa : en studie av socialsekreterareserfarenheter av det arbetsrelaterade lärandets betydelse för godhälsa},
 year     = {2003},
}