Advanced

Organisationsutveckling inom området arbetsklimat - en empirisk studie på ett stort företag

Lyngå, Ylva and Wilde, Joel (2004)
Education
Abstract (Swedish)
De anställdas trivsel på arbetsplatsen är oerhört viktig för att de skall fungera optimalt och bidra till organisationens lönsamhet. Då många individer är stressade och sjukskrivningarna ökar i dagens arbetsklimat anser vi det vara relevant att undersöka om positiv påverkan kan ske med pedagogiska hjälpmedel. Syftet med uppsatsen var att analysera en medarbetarundersökning som ett medel för organisationsutveckling inom området arbetsklimat på ett stort företag. För att detta syfte skulle kunna uppnås valdes en studie av kvalitativ empirisk art med dokumentstudier, en icke-deltagande observation och semistrukturerade intervjuer. Studien visade att medarbetarundersökningen bestod av att de anställda först skulle besvara en enkät och utifrån... (More)
De anställdas trivsel på arbetsplatsen är oerhört viktig för att de skall fungera optimalt och bidra till organisationens lönsamhet. Då många individer är stressade och sjukskrivningarna ökar i dagens arbetsklimat anser vi det vara relevant att undersöka om positiv påverkan kan ske med pedagogiska hjälpmedel. Syftet med uppsatsen var att analysera en medarbetarundersökning som ett medel för organisationsutveckling inom området arbetsklimat på ett stort företag. För att detta syfte skulle kunna uppnås valdes en studie av kvalitativ empirisk art med dokumentstudier, en icke-deltagande observation och semistrukturerade intervjuer. Studien visade att medarbetarundersökningen bestod av att de anställda först skulle besvara en enkät och utifrån enkätens resultat diskutera fram lämpliga handlingsplaner. Detta arbete har i stort fungerat tillfredsställande. Dock har undersökningen varit behäftad med några brister. Eftersom de anställda är olika med skilda tankebanor har undersökningen upplevts som mer eller mindre påfrestande. Vidare visade studien att medarbetarundersökningen fick olika innebörd beroende på vilket organisationsteoretiskt synsätt som applicerades på den aktuella företaget. Det var av stor betydelse att hela den aktuella situationen blev klarlagd mellan det aktuella företaget och den konsult som anlitats innan förändringsarbetet sattes igång. Studien åskådliggjorde även att goda organisatoriska insatser såväl som ekonomiska medel var förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Då det råder ohälsa på många arbetsplatser anser vi dessa verktyg vara effektiva och intressanta för vidare studier och kan på så vis ligga till grund för fortsatt forskning. Nyckelord: Organisationsutveckling, surveyundersökningar, enkäter, handlingsplaner, arbetsgrupper, klimatundersökningar, arbetsklimat, hälsa och motivation. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lyngå, Ylva and Wilde, Joel
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356750
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356750,
 abstract   = {De anställdas trivsel på arbetsplatsen är oerhört viktig för att de skall fungera optimalt och bidra till organisationens lönsamhet. Då många individer är stressade och sjukskrivningarna ökar i dagens arbetsklimat anser vi det vara relevant att undersöka om positiv påverkan kan ske med pedagogiska hjälpmedel. Syftet med uppsatsen var att analysera en medarbetarundersökning som ett medel för organisationsutveckling inom området arbetsklimat på ett stort företag. För att detta syfte skulle kunna uppnås valdes en studie av kvalitativ empirisk art med dokumentstudier, en icke-deltagande observation och semistrukturerade intervjuer. Studien visade att medarbetarundersökningen bestod av att de anställda först skulle besvara en enkät och utifrån enkätens resultat diskutera fram lämpliga handlingsplaner. Detta arbete har i stort fungerat tillfredsställande. Dock har undersökningen varit behäftad med några brister. Eftersom de anställda är olika med skilda tankebanor har undersökningen upplevts som mer eller mindre påfrestande. Vidare visade studien att medarbetarundersökningen fick olika innebörd beroende på vilket organisationsteoretiskt synsätt som applicerades på den aktuella företaget. Det var av stor betydelse att hela den aktuella situationen blev klarlagd mellan det aktuella företaget och den konsult som anlitats innan förändringsarbetet sattes igång. Studien åskådliggjorde även att goda organisatoriska insatser såväl som ekonomiska medel var förutsättningar för ett lyckat förändringsarbete. Då det råder ohälsa på många arbetsplatser anser vi dessa verktyg vara effektiva och intressanta för vidare studier och kan på så vis ligga till grund för fortsatt forskning. Nyckelord: Organisationsutveckling, surveyundersökningar, enkäter, handlingsplaner, arbetsgrupper, klimatundersökningar, arbetsklimat, hälsa och motivation.},
 author    = {Lyngå, Ylva and Wilde, Joel},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisationsutveckling inom området arbetsklimat - en empirisk studie på ett stort företag},
 year     = {2004},
}