Advanced

Individ, organisation och utveckling: en teoretisk referensram för empiriska studier av samverkan mellan individ och organisation för utvecklandet av långsiktigt organisationslärande

Bergström, Mikael and Fredriksson, Johanna (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Utgångspunkten för studien var ett behov av en teoretisk referensram som stöd för empiriska studier av samverkan för långsiktigt organisationslärande. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genomföra en explorativ studie över de faktorer som påverkar hur organisation och individ kan samverka för utvecklandet av ett långsiktigt organisationslärande. Vår teoretiska utgångspunkt grundades på human resource perspektivet. Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie av explorativ karaktär. De källor som användes var litteratur angående organisationsteori, organisationsutveckling, kommunikation, lärande och kompetensutveckling. Tolkningen byggde på analytisk induktiv metod. Resultat: Vi kom fram till att de faktorer som var mest relevanta... (More)
Bakgrund: Utgångspunkten för studien var ett behov av en teoretisk referensram som stöd för empiriska studier av samverkan för långsiktigt organisationslärande. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genomföra en explorativ studie över de faktorer som påverkar hur organisation och individ kan samverka för utvecklandet av ett långsiktigt organisationslärande. Vår teoretiska utgångspunkt grundades på human resource perspektivet. Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie av explorativ karaktär. De källor som användes var litteratur angående organisationsteori, organisationsutveckling, kommunikation, lärande och kompetensutveckling. Tolkningen byggde på analytisk induktiv metod. Resultat: Vi kom fram till att de faktorer som var mest relevanta utifrån vårt syfte är: samverkan mellan individ och organisation med avseende på: A) Organisationens kapacitet att tillvarata kompetens. B) Organisationens kapacitet att stödja kompetensutveckling. C) Individuellt lärande. D) Individens förmåga att delge sin kompetens till organisationen. Utöver dessa faktorer är samverkan mellan organisationslärande och kompetensutveckling av stor vikt för långsiktigt organisationslärande. Nyckelord: Organisationslärande, kompetensutveckling, organisationsutveckling och personalutveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bergström, Mikael and Fredriksson, Johanna
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356817
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356817,
 abstract   = {Bakgrund: Utgångspunkten för studien var ett behov av en teoretisk referensram som stöd för empiriska studier av samverkan för långsiktigt organisationslärande. Syfte: Syftet med uppsatsen var att genomföra en explorativ studie över de faktorer som påverkar hur organisation och individ kan samverka för utvecklandet av ett långsiktigt organisationslärande. Vår teoretiska utgångspunkt grundades på human resource perspektivet. Metod: Uppsatsen är en litteraturstudie av explorativ karaktär. De källor som användes var litteratur angående organisationsteori, organisationsutveckling, kommunikation, lärande och kompetensutveckling. Tolkningen byggde på analytisk induktiv metod. Resultat: Vi kom fram till att de faktorer som var mest relevanta utifrån vårt syfte är: samverkan mellan individ och organisation med avseende på: A) Organisationens kapacitet att tillvarata kompetens. B) Organisationens kapacitet att stödja kompetensutveckling. C) Individuellt lärande. D) Individens förmåga att delge sin kompetens till organisationen. Utöver dessa faktorer är samverkan mellan organisationslärande och kompetensutveckling av stor vikt för långsiktigt organisationslärande. Nyckelord: Organisationslärande, kompetensutveckling, organisationsutveckling och personalutveckling.},
 author    = {Bergström, Mikael and Fredriksson, Johanna},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Individ, organisation och utveckling: en teoretisk referensram för empiriska studier av samverkan mellan individ och organisation för utvecklandet av långsiktigt organisationslärande},
 year     = {2001},
}