Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Relation mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling

Pupini, Per and Svantesson, Morgan (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Samhällets snabba utveckling leder till att ökade krav ställs på individers och organisationers förmåga att utveckla kompetens. Vi var intresserade av att studera relationen mellan dessa två former av kompetensutveckling. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen inom WM-data Syd AB samt vilken betydelse denna relation har för företagets kompetensutveckling. Metod: Vi genomförde en kvalitativ studie med en intervju-undersökning som datainsamlingsmetod. Empirin bearbetades sedan genom att vi kombinerade metoderna clustering och making contrasts/comparisons. Resultat: Resultaten visade ett flertal utmärkande karaktärer i relationen som ekonomins och... (More)
Bakgrund: Samhällets snabba utveckling leder till att ökade krav ställs på individers och organisationers förmåga att utveckla kompetens. Vi var intresserade av att studera relationen mellan dessa två former av kompetensutveckling. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen inom WM-data Syd AB samt vilken betydelse denna relation har för företagets kompetensutveckling. Metod: Vi genomförde en kvalitativ studie med en intervju-undersökning som datainsamlingsmetod. Empirin bearbetades sedan genom att vi kombinerade metoderna clustering och making contrasts/comparisons. Resultat: Resultaten visade ett flertal utmärkande karaktärer i relationen som ekonomins och marknadens inflytande, organisationens tydlighet och i synnerhet vikten av kommunikation. Relationen påverkar kompetens-utvecklingens kort- respektive långsiktighet och vi ser ett behov av en strategi och bra kommunikation inom företaget för att uppnå en samverkan i relationen. Nyckelord: Kompetensutveckling, individuell kompetensutveckling, organisatorisk kompetensutveckling, lärande, strategi, kunskapsorganisation/kunskapsföretag, relation och betydelse. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Pupini, Per and Svantesson, Morgan
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356831
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356831,
 abstract   = {Bakgrund: Samhällets snabba utveckling leder till att ökade krav ställs på individers och organisationers förmåga att utveckla kompetens. Vi var intresserade av att studera relationen mellan dessa två former av kompetensutveckling. Syfte: Syftet med denna studie var att undersöka relationen mellan den individuella och organisatoriska kompetensutvecklingen inom WM-data Syd AB samt vilken betydelse denna relation har för företagets kompetensutveckling. Metod: Vi genomförde en kvalitativ studie med en intervju-undersökning som datainsamlingsmetod. Empirin bearbetades sedan genom att vi kombinerade metoderna clustering och making contrasts/comparisons. Resultat: Resultaten visade ett flertal utmärkande karaktärer i relationen som ekonomins och marknadens inflytande, organisationens tydlighet och i synnerhet vikten av kommunikation. Relationen påverkar kompetens-utvecklingens kort- respektive långsiktighet och vi ser ett behov av en strategi och bra kommunikation inom företaget för att uppnå en samverkan i relationen. Nyckelord: Kompetensutveckling, individuell kompetensutveckling, organisatorisk kompetensutveckling, lärande, strategi, kunskapsorganisation/kunskapsföretag, relation och betydelse.},
 author    = {Pupini, Per and Svantesson, Morgan},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relation mellan individuell och organisatorisk kompetensutveckling},
 year     = {2001},
}