Advanced

Kommunaliseringens effekter på lärares möjligheter till lärande i arbetslivet: en "fallstudie" på en låg- och mellanstadieskola

Lundh, Tove (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Den 1 januari 1991 genomfördes kommunalisering av den svenska skolan och detta innebar att kommunerna fick ta över en stor del ansvar som tidigare staten haft. Beslutet innebar formellt att verksamheten gick från regel- och resursstyrning till mål- och resultatstyrning. Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka konsekvenser kommunaliseringen av skolan har fått för lärares möjlighet till lärande i arbetslivet på en låg- och mellanstadieskola. Metod: Den här uppsatsen var upplagd som en kvalitativ litteraturgenomgång kombinerad med en empirisk intervjuundersökning av fem lärare och rektorn på en låg- och mellanstadieskola i en liten sydsvensk kommun. Intervjumetoden var mindre formell och jag följde riktlinjerna... (More)
Bakgrund: Den 1 januari 1991 genomfördes kommunalisering av den svenska skolan och detta innebar att kommunerna fick ta över en stor del ansvar som tidigare staten haft. Beslutet innebar formellt att verksamheten gick från regel- och resursstyrning till mål- och resultatstyrning. Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka konsekvenser kommunaliseringen av skolan har fått för lärares möjlighet till lärande i arbetslivet på en låg- och mellanstadieskola. Metod: Den här uppsatsen var upplagd som en kvalitativ litteraturgenomgång kombinerad med en empirisk intervjuundersökning av fem lärare och rektorn på en låg- och mellanstadieskola i en liten sydsvensk kommun. Intervjumetoden var mindre formell och jag följde riktlinjerna som Bell (1995) anger för en fallstudie. För att säkra vetenskaplighet i undersökningen har jag använt Patel & Tebelius fyra begrepp; tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet. Resultat: Kommunaliseringen har skapat en ökad frihet för personalen på "Kommunskolan" att själv ta ansvar för skol- och verksamhetsutveckling. Detta har skapat möjligheten till andra samarbetsformer, nya diskussioner vilket bidrar till att öka lärandet. Det förekommer olika strategier för att hantera lärande, handledning, samarbete, erfarenhetsutbyte med kolleger i arbetslagen och inte minst att få chansen att delta i någon annan lärares eller lärarkandidats undervisning utan att själv stå i centrum. Men det krävs ett eget initiativ hos personalen både för vardagslärande och för fortbildning, något som jag tyckte fanns hos personalen på "Kommunskolan". Nyckelord: Lärande, Fortbildning, Vardagslärande, Kommunalisering (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundh, Tove
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356857
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356857,
 abstract   = {Bakgrund: Den 1 januari 1991 genomfördes kommunalisering av den svenska skolan och detta innebar att kommunerna fick ta över en stor del ansvar som tidigare staten haft. Beslutet innebar formellt att verksamheten gick från regel- och resursstyrning till mål- och resultatstyrning. Syfte: Syftet med den här uppsatsen var att undersöka vilka konsekvenser kommunaliseringen av skolan har fått för lärares möjlighet till lärande i arbetslivet på en låg- och mellanstadieskola. Metod: Den här uppsatsen var upplagd som en kvalitativ litteraturgenomgång kombinerad med en empirisk intervjuundersökning av fem lärare och rektorn på en låg- och mellanstadieskola i en liten sydsvensk kommun. Intervjumetoden var mindre formell och jag följde riktlinjerna som Bell (1995) anger för en fallstudie. För att säkra vetenskaplighet i undersökningen har jag använt Patel & Tebelius fyra begrepp; tillämplighet, rimlighet, trovärdighet och samvetsgrannhet. Resultat: Kommunaliseringen har skapat en ökad frihet för personalen på "Kommunskolan" att själv ta ansvar för skol- och verksamhetsutveckling. Detta har skapat möjligheten till andra samarbetsformer, nya diskussioner vilket bidrar till att öka lärandet. Det förekommer olika strategier för att hantera lärande, handledning, samarbete, erfarenhetsutbyte med kolleger i arbetslagen och inte minst att få chansen att delta i någon annan lärares eller lärarkandidats undervisning utan att själv stå i centrum. Men det krävs ett eget initiativ hos personalen både för vardagslärande och för fortbildning, något som jag tyckte fanns hos personalen på "Kommunskolan". Nyckelord: Lärande, Fortbildning, Vardagslärande, Kommunalisering},
 author    = {Lundh, Tove},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kommunaliseringens effekter på lärares möjligheter till lärande i arbetslivet: en "fallstudie" på en låg- och mellanstadieskola},
 year     = {2001},
}