Advanced

Organisatorisk interkulturalitet inom den svenska HR-sektorn En analys av hur ämnet behandlats i facktidskriften Personal & Ledarskap under 2003

Edenbrink, EmmaLi and Milesson, Sara (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Från att ha varit ett av Europas mest etniskt homogena länder har Sverige under de senaste fyra decennierna övergått till det multikulturella samhälle det idag är. Människor med invandrarbakgrund utgör en betydlig demografisk och social, men också politisk och ekonomisk, faktor i svenskt samhällsliv och samhällsutveckling. Samtidigt visar statistik att det råder skillnad mellan svenskar och invandrare när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. Vad är det som ligger till grund för att invandrare, trots hög kompetens, inte får tillträde till den svenska arbetsmarknaden? Vilka är de värderingar som styr organisationsrepresentanter och hur påverkas de av den massmediala debatten på området? Med denna bakgrund formulerades följande syfte:... (More)
Från att ha varit ett av Europas mest etniskt homogena länder har Sverige under de senaste fyra decennierna övergått till det multikulturella samhälle det idag är. Människor med invandrarbakgrund utgör en betydlig demografisk och social, men också politisk och ekonomisk, faktor i svenskt samhällsliv och samhällsutveckling. Samtidigt visar statistik att det råder skillnad mellan svenskar och invandrare när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. Vad är det som ligger till grund för att invandrare, trots hög kompetens, inte får tillträde till den svenska arbetsmarknaden? Vilka är de värderingar som styr organisationsrepresentanter och hur påverkas de av den massmediala debatten på området? Med denna bakgrund formulerades följande syfte: Att utifrån hur den interkulturella problematiken manifesteras i en yrkesledande tidskrift belysa innehållet i den påverkan som kan uppstå mellan artikelförfattaren och läsaren. Vi har använt oss av artiklar rörande den interkulturella problematiken publicerade i facktidskriften Personal & Ledarskap under 2003 för att utifrån dessa göra en hermeneutisk textanalys och tolkning av de budskap som framkommer. Vi anser att porträtteringen av den interkulturella problematiken i Personal & Ledarskap är benägen att koncentrera sig på de eventuella problem som finns i stället för det positiva med en mångfacetterad arbetskraft. Då vi menar att den vikt massmedia spelar vid befästandet av allmänna opinioner är stor är det vår övertygelse att Personal & Ledarskap skulle kunna påverka utvecklingen snarare än att vara enbart ett rapporterande media. Vi vill också mena att våra resultat uppmärksammar behovet av ett mer kritiskt förhållningssätt till media i stort, men i synnerhet vid läsandet av facktidskrifter. Nyckelord: Interkulturalitet, Kultur, Kommunikation, Etnocentrism, Etnorelativism, Mångfald, Hermeneutik. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Edenbrink, EmmaLi and Milesson, Sara
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1356948
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1356948,
 abstract   = {Från att ha varit ett av Europas mest etniskt homogena länder har Sverige under de senaste fyra decennierna övergått till det multikulturella samhälle det idag är. Människor med invandrarbakgrund utgör en betydlig demografisk och social, men också politisk och ekonomisk, faktor i svenskt samhällsliv och samhällsutveckling. Samtidigt visar statistik att det råder skillnad mellan svenskar och invandrare när det gäller arbetslöshet och sysselsättning. Vad är det som ligger till grund för att invandrare, trots hög kompetens, inte får tillträde till den svenska arbetsmarknaden? Vilka är de värderingar som styr organisationsrepresentanter och hur påverkas de av den massmediala debatten på området? Med denna bakgrund formulerades följande syfte: Att utifrån hur den interkulturella problematiken manifesteras i en yrkesledande tidskrift belysa innehållet i den påverkan som kan uppstå mellan artikelförfattaren och läsaren. Vi har använt oss av artiklar rörande den interkulturella problematiken publicerade i facktidskriften Personal & Ledarskap under 2003 för att utifrån dessa göra en hermeneutisk textanalys och tolkning av de budskap som framkommer. Vi anser att porträtteringen av den interkulturella problematiken i Personal & Ledarskap är benägen att koncentrera sig på de eventuella problem som finns i stället för det positiva med en mångfacetterad arbetskraft. Då vi menar att den vikt massmedia spelar vid befästandet av allmänna opinioner är stor är det vår övertygelse att Personal & Ledarskap skulle kunna påverka utvecklingen snarare än att vara enbart ett rapporterande media. Vi vill också mena att våra resultat uppmärksammar behovet av ett mer kritiskt förhållningssätt till media i stort, men i synnerhet vid läsandet av facktidskrifter. Nyckelord: Interkulturalitet, Kultur, Kommunikation, Etnocentrism, Etnorelativism, Mångfald, Hermeneutik.},
 author    = {Edenbrink, EmmaLi and Milesson, Sara},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Organisatorisk interkulturalitet inom den svenska HR-sektorn En analys av hur ämnet behandlats i facktidskriften Personal & Ledarskap under 2003},
 year     = {2004},
}