Advanced

Mentorprogram för ömsesidig utveckling - En studie av dubbelriktatlärande inom Stockholms stadsbibliotek

Thermænius, Johanna (2004)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Ständig utveckling och nytänkande blir allt viktigare för alla organisationer bland annat till följd av den snabba teknikutvecklingen i världen, ökad konkurrens och en större medvetenhet och högre krav hos konsumenter. Samtidigt står många verksamheter inför stora pensionsavgångar de närmaste åren vilket gör att de äldre medarbetarnas kunskap riskerar att gå förlorad. Mentorprogram har traditionellt ofta använts för att lotsa en tilltänkt chefskandidat in i ett företag. Min tanke var att användningsområdet skulle kunna få större djup och bredd och gynna en organisation även på andra plan. Stockholms stadsbibliotek (SSB) har också funderat i de banorna och infört ett dubbelriktat mentorprogram som bland annat ska leda till ett... (More)
Bakgrund: Ständig utveckling och nytänkande blir allt viktigare för alla organisationer bland annat till följd av den snabba teknikutvecklingen i världen, ökad konkurrens och en större medvetenhet och högre krav hos konsumenter. Samtidigt står många verksamheter inför stora pensionsavgångar de närmaste åren vilket gör att de äldre medarbetarnas kunskap riskerar att gå förlorad. Mentorprogram har traditionellt ofta använts för att lotsa en tilltänkt chefskandidat in i ett företag. Min tanke var att användningsområdet skulle kunna få större djup och bredd och gynna en organisation även på andra plan. Stockholms stadsbibliotek (SSB) har också funderat i de banorna och infört ett dubbelriktat mentorprogram som bland annat ska leda till ett ömsesidigt lärande i organisationen. Eftersom en av mina utgångspunkter i uppsatsarbetet var just dubbelriktat mentorskap fann jag det intressant att studera hur det har fungerat inom SSB. Syfte: Att inom ramen för SSBs mentorprogram studera mentorers och adepters lärande. Metod: En kvalitativ empirisk studie genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex deltagare i SSBs mentorprogram. Resultat: Intervjupersonerna i min studie upplever, om än i olika utsträckning att en ömsesidig utveckling har skett till följd av mentorprogrammet. Jag tror att ett mentorprogram som fokuserar på en ömsesidigt utveckling är aktuellt för i stort sett alla organisationer för att locka, behålla och motivera personal, förmedla företagskulturen, minska riskerna för stagnation samt öka delaktigheten, utbytet och kommunikationen mellan medarbetarna och bidra till ett livslångt lärande. Fortsatt forskning om mentorskap för ömsesidigt utbyte skulle kunna följa hur det organisatoriska lärandet och organisationskulturen påverkas på längre sikt av att man inför ett dubbelriktat mentorprogram. Nyckelord: Mentorskap, ömsesidigt lärande, kompetensutveckling, organisatoriskt lärande (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thermænius, Johanna
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357014
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357014,
 abstract   = {Bakgrund: Ständig utveckling och nytänkande blir allt viktigare för alla organisationer bland annat till följd av den snabba teknikutvecklingen i världen, ökad konkurrens och en större medvetenhet och högre krav hos konsumenter. Samtidigt står många verksamheter inför stora pensionsavgångar de närmaste åren vilket gör att de äldre medarbetarnas kunskap riskerar att gå förlorad. Mentorprogram har traditionellt ofta använts för att lotsa en tilltänkt chefskandidat in i ett företag. Min tanke var att användningsområdet skulle kunna få större djup och bredd och gynna en organisation även på andra plan. Stockholms stadsbibliotek (SSB) har också funderat i de banorna och infört ett dubbelriktat mentorprogram som bland annat ska leda till ett ömsesidigt lärande i organisationen. Eftersom en av mina utgångspunkter i uppsatsarbetet var just dubbelriktat mentorskap fann jag det intressant att studera hur det har fungerat inom SSB. Syfte: Att inom ramen för SSBs mentorprogram studera mentorers och adepters lärande. Metod: En kvalitativ empirisk studie genomförd med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex deltagare i SSBs mentorprogram. Resultat: Intervjupersonerna i min studie upplever, om än i olika utsträckning att en ömsesidig utveckling har skett till följd av mentorprogrammet. Jag tror att ett mentorprogram som fokuserar på en ömsesidigt utveckling är aktuellt för i stort sett alla organisationer för att locka, behålla och motivera personal, förmedla företagskulturen, minska riskerna för stagnation samt öka delaktigheten, utbytet och kommunikationen mellan medarbetarna och bidra till ett livslångt lärande. Fortsatt forskning om mentorskap för ömsesidigt utbyte skulle kunna följa hur det organisatoriska lärandet och organisationskulturen påverkas på längre sikt av att man inför ett dubbelriktat mentorprogram. Nyckelord: Mentorskap, ömsesidigt lärande, kompetensutveckling, organisatoriskt lärande},
 author    = {Thermænius, Johanna},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mentorprogram för ömsesidig utveckling - En studie av dubbelriktatlärande inom Stockholms stadsbibliotek},
 year     = {2004},
}