Advanced

P-programmets relevans i arbetslivet: en kvalitativ undersökning

Bjärstorp, Johan and Holmgren, Markus (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: P-programmet syftar till viss del att förbereda studenter för arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer. Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur väl denna utbildning lyckas med sina intentioner. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur personer i större företag med examen från P-programmet från Lunds Universitet, uppfattar utbildningens relevans i arbetslivet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie genom ett dels induktivt och dels deduktivt tillvägagångssätt. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Det fanns en grundläggande kritik mot P-programmet som främst handlade om den bristfälliga... (More)
Bakgrund: P-programmet syftar till viss del att förbereda studenter för arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer. Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur väl denna utbildning lyckas med sina intentioner. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur personer i större företag med examen från P-programmet från Lunds Universitet, uppfattar utbildningens relevans i arbetslivet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie genom ett dels induktivt och dels deduktivt tillvägagångssätt. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Det fanns en grundläggande kritik mot P-programmet som främst handlade om den bristfälliga kommunikationen inom utbildningen. Intervjupersonerna menade att det var svårt att förstå innebörden av vissa moment i utbildningen, vilket ledde till att helheten och relevansen var svår att se. De efterfrågade en bättre och mer konstruktiv dialog mellan samtliga berörda parter. Intervjupersonerna upplevde P-programmet som ganska abstrakt och därför ansåg de att dess avsikter måste bli tydligare gällande genomförande och innehåll. Det visade sig dock att intervjupersonerna hade givit oss dubbla budskap eftersom deras åsikter i många fall var motsägelsefulla. Nyckelord: Utbildningsplanering, tyst kunskap, informellt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, metalärande och överförbara kunskaper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bjärstorp, Johan and Holmgren, Markus
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357119
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357119,
 abstract   = {Bakgrund: P-programmet syftar till viss del att förbereda studenter för arbete med personal- och arbetslivsfrågor inom företag, förvaltningar och organisationer. Vi ansåg att det skulle vara intressant att undersöka hur väl denna utbildning lyckas med sina intentioner. Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur personer i större företag med examen från P-programmet från Lunds Universitet, uppfattar utbildningens relevans i arbetslivet. Metod: Undersökningen genomfördes som en kvalitativ studie genom ett dels induktivt och dels deduktivt tillvägagångssätt. För den empiriska datainsamlingen användes intervjuer. Resultat: Det fanns en grundläggande kritik mot P-programmet som främst handlade om den bristfälliga kommunikationen inom utbildningen. Intervjupersonerna menade att det var svårt att förstå innebörden av vissa moment i utbildningen, vilket ledde till att helheten och relevansen var svår att se. De efterfrågade en bättre och mer konstruktiv dialog mellan samtliga berörda parter. Intervjupersonerna upplevde P-programmet som ganska abstrakt och därför ansåg de att dess avsikter måste bli tydligare gällande genomförande och innehåll. Det visade sig dock att intervjupersonerna hade givit oss dubbla budskap eftersom deras åsikter i många fall var motsägelsefulla. Nyckelord: Utbildningsplanering, tyst kunskap, informellt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, metalärande och överförbara kunskaper.},
 author    = {Bjärstorp, Johan and Holmgren, Markus},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {P-programmets relevans i arbetslivet: en kvalitativ undersökning},
 year     = {2001},
}