Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Dubbelhet eller kluvenhet?: ett kontextuellt perspektiv på individuellt lärande inom personaluthyrningsbranschen

Lindblom, Cecilia and Theodoridou, Konstantina (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Undersökningen betraktade lärandet och hur det kan påverkas av det sociala samspelet. Studieobjekt var de anställda i personaluthyrningsbranschen som har en speciell dubbel arbetssituation; de är anställda i bemanningsföretaget men arbetar i olika kundföretag. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur konsulternas arbetssituation påverkar deras lärande. Vi är särskilt intresserade av att studera hur den dubbla kopplingen till å ena sidan bemanningsföretaget och å andra sidan kundföretagen ser ut och vad den innebär för deras möjligheter till utveckling inom arbetet. Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. En intervjuguide strukturerad efter tre övergripande teman användes, inom vilka... (More)
Bakgrund: Undersökningen betraktade lärandet och hur det kan påverkas av det sociala samspelet. Studieobjekt var de anställda i personaluthyrningsbranschen som har en speciell dubbel arbetssituation; de är anställda i bemanningsföretaget men arbetar i olika kundföretag. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur konsulternas arbetssituation påverkar deras lärande. Vi är särskilt intresserade av att studera hur den dubbla kopplingen till å ena sidan bemanningsföretaget och å andra sidan kundföretagen ser ut och vad den innebär för deras möjligheter till utveckling inom arbetet. Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. En intervjuguide strukturerad efter tre övergripande teman användes, inom vilka intervjupersonerna inbjöds att utveckla sitt personliga perspektiv på lärande med ledning av våra följdfrågor. Resultat: De anställda gav en motsägelsefull bild av sin arbetssituation. Å ena sidan verkade den ge ovanliga möjligheter till lärande, där vardagslärandet visade sig ha en viktig roll. Å andra sidan framkom att det återkommande bytet av arbetsplats även kunde utgöra hinder för ett långsiktigt lärande. Graden av anknytning till något av företagen visade sig ha stor betydelse för de anställdas lärande. Nyckelord: Lärande, vardagslärande, erfarenhetslärande, social kontext, socialt samspel, bemanningsbranschen, personaluthyrningsbranschen, community of practice. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindblom, Cecilia and Theodoridou, Konstantina
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357133
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:00
@misc{1357133,
 abstract   = {Bakgrund: Undersökningen betraktade lärandet och hur det kan påverkas av det sociala samspelet. Studieobjekt var de anställda i personaluthyrningsbranschen som har en speciell dubbel arbetssituation; de är anställda i bemanningsföretaget men arbetar i olika kundföretag. Syfte: Undersökningens syfte är att undersöka hur konsulternas arbetssituation påverkar deras lärande. Vi är särskilt intresserade av att studera hur den dubbla kopplingen till å ena sidan bemanningsföretaget och å andra sidan kundföretagen ser ut och vad den innebär för deras möjligheter till utveckling inom arbetet. Metod: Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer. En intervjuguide strukturerad efter tre övergripande teman användes, inom vilka intervjupersonerna inbjöds att utveckla sitt personliga perspektiv på lärande med ledning av våra följdfrågor. Resultat: De anställda gav en motsägelsefull bild av sin arbetssituation. Å ena sidan verkade den ge ovanliga möjligheter till lärande, där vardagslärandet visade sig ha en viktig roll. Å andra sidan framkom att det återkommande bytet av arbetsplats även kunde utgöra hinder för ett långsiktigt lärande. Graden av anknytning till något av företagen visade sig ha stor betydelse för de anställdas lärande. Nyckelord: Lärande, vardagslärande, erfarenhetslärande, social kontext, socialt samspel, bemanningsbranschen, personaluthyrningsbranschen, community of practice.},
 author    = {Lindblom, Cecilia and Theodoridou, Konstantina},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Dubbelhet eller kluvenhet?: ett kontextuellt perspektiv på individuellt lärande inom personaluthyrningsbranschen},
 year     = {2001},
}