Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Reformimplementering och skolkultur: en studie av ett studieförberedande och yrkesförberedande program inom gymnasieskolan med avseende på elevinflytande

Jedemark, Marie (2001)
Education
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Under 1990-talet har staten försökt förnya skolan genom att förändra skolans styrsystem. Ett centralistiskt regelsystem har ersatts med ett mål- och resultatorienterat styrsystem. Syftet: Att på en gymnasieskola studera reformimplementeringen av skolpolitiskt fattade beslut utifrån exemplet elevinflytande och i vilken utsträckning det föreligger någon skillnad mellan ett yrkesförberedande och ett studieförberedande program. Studien genomförs i tre steg: dels utifrån ett elevperspektiv, dels genom en dokumentanalys av skolans styrdokument, dels genom en kulturanalys utifrån ett lärarperspektiv. Syftet är att utifrån den gjorda studien och litteraturöversikten ge möjliga förklaringar till problem i samband med... (More)
Bakgrund: Under 1990-talet har staten försökt förnya skolan genom att förändra skolans styrsystem. Ett centralistiskt regelsystem har ersatts med ett mål- och resultatorienterat styrsystem. Syftet: Att på en gymnasieskola studera reformimplementeringen av skolpolitiskt fattade beslut utifrån exemplet elevinflytande och i vilken utsträckning det föreligger någon skillnad mellan ett yrkesförberedande och ett studieförberedande program. Studien genomförs i tre steg: dels utifrån ett elevperspektiv, dels genom en dokumentanalys av skolans styrdokument, dels genom en kulturanalys utifrån ett lärarperspektiv. Syftet är att utifrån den gjorda studien och litteraturöversikten ge möjliga förklaringar till problem i samband med reformimplementeringen och därmed öka förståelsen av implementeringsprocessen. Metod: Studien omfattar en litteraturstudie och en empirisk studie på ett studieförberedande och ett yrkesförberedande program på en gymnasieskola omfattande 35 elevbrev och 7 lärarintervjuer. Resultat: Studien visar att reformimplementering inte har ägt rum med avseende på elevinflytande. Elever saknar det inflytande som läroplanen påbjuder. Den lokala arbetsplanen har en lös koppling till övriga styrdokument i fråga om elevinflytande. Först när det finns en aktörsberedskap på det lokala planet kan man anta att det också finns förutsättningar att implementera reformen enligt de intentioner som reformen ger uttryck för. Denna aktörsberedskap är avhängig den kultur som råder på skolan. Skolkulturen utgör en lika viktig styrkälla vid sidan av skolans styrdokument. I ett decentraliserat styrsystem bör en utvidgning av lärarprofessionen vara en väg att förändra aktörsberedskapen i riktning mot en mål- och resultatstyrd skola. Nyckelord: implementering, lärarkultur, professionalitet, skolkultur, skolutveckling, styrsystem, (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jedemark, Marie
supervisor
organization
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357178
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357178,
 abstract   = {Bakgrund: Under 1990-talet har staten försökt förnya skolan genom att förändra skolans styrsystem. Ett centralistiskt regelsystem har ersatts med ett mål- och resultatorienterat styrsystem. Syftet: Att på en gymnasieskola studera reformimplementeringen av skolpolitiskt fattade beslut utifrån exemplet elevinflytande och i vilken utsträckning det föreligger någon skillnad mellan ett yrkesförberedande och ett studieförberedande program. Studien genomförs i tre steg: dels utifrån ett elevperspektiv, dels genom en dokumentanalys av skolans styrdokument, dels genom en kulturanalys utifrån ett lärarperspektiv. Syftet är att utifrån den gjorda studien och litteraturöversikten ge möjliga förklaringar till problem i samband med reformimplementeringen och därmed öka förståelsen av implementeringsprocessen. Metod: Studien omfattar en litteraturstudie och en empirisk studie på ett studieförberedande och ett yrkesförberedande program på en gymnasieskola omfattande 35 elevbrev och 7 lärarintervjuer. Resultat: Studien visar att reformimplementering inte har ägt rum med avseende på elevinflytande. Elever saknar det inflytande som läroplanen påbjuder. Den lokala arbetsplanen har en lös koppling till övriga styrdokument i fråga om elevinflytande. Först när det finns en aktörsberedskap på det lokala planet kan man anta att det också finns förutsättningar att implementera reformen enligt de intentioner som reformen ger uttryck för. Denna aktörsberedskap är avhängig den kultur som råder på skolan. Skolkulturen utgör en lika viktig styrkälla vid sidan av skolans styrdokument. I ett decentraliserat styrsystem bör en utvidgning av lärarprofessionen vara en väg att förändra aktörsberedskapen i riktning mot en mål- och resultatstyrd skola. Nyckelord: implementering, lärarkultur, professionalitet, skolkultur, skolutveckling, styrsystem,},
 author    = {Jedemark, Marie},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Reformimplementering och skolkultur: en studie av ett studieförberedande och yrkesförberedande program inom gymnasieskolan med avseende på elevinflytande},
 year     = {2001},
}