Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap : en studie utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv

Larsen, Jenny (2003)
Education
Abstract (Swedish)
Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. Denna studie utgår från ett annat kunskapsperspektiv, som inkluderar både tanke och handling, för att ge en mer nyanserad bild av relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv belysa förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. För att uppfylla mitt syfte har jag studerat studioglasdesignerns verksamhet. Den metodiska ansatsen är färgad av det pragmatiska fenomenologiska... (More)
Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. Denna studie utgår från ett annat kunskapsperspektiv, som inkluderar både tanke och handling, för att ge en mer nyanserad bild av relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv belysa förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. För att uppfylla mitt syfte har jag studerat studioglasdesignerns verksamhet. Den metodiska ansatsen är färgad av det pragmatiska fenomenologiska perspektivet. Via intervjuer insamlas det empiriska materialet som analyseras utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Olika förslag på att lösa åtskillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap, använder ofta den dualism den kritiserar, vilket leder till att nya polära motsatser utvecklas. Studioglasdesigners verksamhet uppvisar i stället att båda kunskapsformer är otillräckliga om de isoleras från varandra. Tanke och handling skapar tillsammans en dynamisk kunskap, som tillåter nya erfarenheter förändra tidigare kunskap. Kunskapens "sanning" ligger i att möta varje situation som ny. För att lösa problematiken krävs således ett vidare kunskapsbegrepp, där kunskap inte enbart ses som förbundet med antingen tanke eller handling. Kunskap innefattar i stället människans samlade förmågor, inklusive de kroppsliga. En framtida forskning baserad på ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv kan utplåna det polariserade tänkandet kring kunskap. Konsekvensen blir ett utvidgat kunskapsbegrepp som kan appliceras på och skapa nya aspekter kring pedagogiska fenomen. Nyckelord: Teoretisk kunskap, praktisk kunskap, fenomenologi, pragmatism, kunskapsteori (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsen, Jenny
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik
language
Swedish
id
1357229
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:37:01
@misc{1357229,
 abstract   = {Dagens kunskapssyn är fortfarande präglad av Platons och Descartes tänkande och definition av kunskap - dualismen mellan teoretisk och praktisk kunskap. En kunskapsdefinition som i sin tur påverkar samhällets människosyn, genom en indelning av dem som tänker och de som handlar. Denna studie utgår från ett annat kunskapsperspektiv, som inkluderar både tanke och handling, för att ge en mer nyanserad bild av relationen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Syftet med studien är att utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv belysa förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap. För att uppfylla mitt syfte har jag studerat studioglasdesignerns verksamhet. Den metodiska ansatsen är färgad av det pragmatiska fenomenologiska perspektivet. Via intervjuer insamlas det empiriska materialet som analyseras utifrån ett abduktivt förhållningssätt. Olika förslag på att lösa åtskillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap, använder ofta den dualism den kritiserar, vilket leder till att nya polära motsatser utvecklas. Studioglasdesigners verksamhet uppvisar i stället att båda kunskapsformer är otillräckliga om de isoleras från varandra. Tanke och handling skapar tillsammans en dynamisk kunskap, som tillåter nya erfarenheter förändra tidigare kunskap. Kunskapens "sanning" ligger i att möta varje situation som ny. För att lösa problematiken krävs således ett vidare kunskapsbegrepp, där kunskap inte enbart ses som förbundet med antingen tanke eller handling. Kunskap innefattar i stället människans samlade förmågor, inklusive de kroppsliga. En framtida forskning baserad på ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv kan utplåna det polariserade tänkandet kring kunskap. Konsekvensen blir ett utvidgat kunskapsbegrepp som kan appliceras på och skapa nya aspekter kring pedagogiska fenomen. Nyckelord: Teoretisk kunskap, praktisk kunskap, fenomenologi, pragmatism, kunskapsteori},
 author    = {Larsen, Jenny},
 keyword   = {Pedagogy and didactics,Pedagogik, didaktik},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förhållandet mellan teoretisk och praktisk kunskap : en studie utifrån ett pragmatiskt fenomenologiskt perspektiv},
 year     = {2003},
}