Advanced

Kvinnor fräscha som violer: en kvalitativ studie av hälsotidningen Tara

Nettervik, Kerstin (2001)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Medier bidrar till att konstruera verklighet. De kan bidra till en förändring av kontexten i vilken människor gör sina hälsoval. Syftet med uppsatsen är att låta olika förståelsepoler mötas och förenas för att mening skall kunna förmedlas angående hur hälsosynen uttrycks i ett nummer av tidskriften Tara, och för att jag skall kunna bilda mig en uppfattning om olika texternas kvaliteter. Jag har gjort en textanalys som fokuserar på det meningsinnehåll som texterna kan ge, d.v.s. texten som arteakt, för att på så sätt ta reda på om Taras textinnehåll är kongruent med deras profil, hälsa. Frågeställningarna är: 1) Hur använder Tara språket för att föra fram sin syn på hälsa? Vilka öppna och dolda hälsobudskap finns representerade? Hur... (More)
Medier bidrar till att konstruera verklighet. De kan bidra till en förändring av kontexten i vilken människor gör sina hälsoval. Syftet med uppsatsen är att låta olika förståelsepoler mötas och förenas för att mening skall kunna förmedlas angående hur hälsosynen uttrycks i ett nummer av tidskriften Tara, och för att jag skall kunna bilda mig en uppfattning om olika texternas kvaliteter. Jag har gjort en textanalys som fokuserar på det meningsinnehåll som texterna kan ge, d.v.s. texten som arteakt, för att på så sätt ta reda på om Taras textinnehåll är kongruent med deras profil, hälsa. Frågeställningarna är: 1) Hur använder Tara språket för att föra fram sin syn på hälsa? Vilka öppna och dolda hälsobudskap finns representerade? Hur förmedlas dessa? 2) Vilka aspekter av hälsa belyses? Har de artiklar som analyseras ett holistiskt hälsoperspektiv? 3) Finns det några tydligt märkbara ideologier, i så fall vilka? Vad uttrycker texterna och vilka olika innebörder kan analysen av texterna ge? De teoretiska utgångspunkterna har inspirerats av semiotik, retorik och Dahlgrens tolkningskretslopp vilka består av: mediala sammanhang, textens intentioner, den avsedda /tänkbara publiken, produktionsomständigheter, textens uppbyggnad och samhällssammanhang. Metodologiskt utgår uppsatsen från hermeneutikens grundprinciper. Uppsatsen är explorativ med deskriptiva inslag. Analysen visar att en rad olika hälsoperspektiv belyses i Tara, men de belyses ytligt och det finns för lite koppling till kvinnors egentliga behov av hälsoinformation. De hälsoteman som finns representerade i tidningen kan delas in i två kategorier. Den första kategorien handlar mera om hälsoupplysning,. Dessa texter möjliggör "skötsel" av hälsan i ett mera långsiktigt perspektiv. Den andra kategorin är i huvudsak underhållande till sin karaktär och upplyser läsaren om hälsa på ett mer implicit sätt. Den här kategorins texter är mera subtila, eftersom symboliken har flera bottnar precis som de värderingar som uttrycks. Texternas innehåll är inte alltid kongruent med Taras profil, hälsa. Analysen av texterna visar bl.a. följande: hälsa är en exklusivitet, hälsa är synonymt med lycka och välgång. Vilket får mig att undra över vilken effekt Taras hälsovärderingar kan få på läsarens identitetsutveckling och syn på vad hälsa egentligen är? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nettervik, Kerstin
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357253
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:09
@misc{1357253,
 abstract   = {Medier bidrar till att konstruera verklighet. De kan bidra till en förändring av kontexten i vilken människor gör sina hälsoval. Syftet med uppsatsen är att låta olika förståelsepoler mötas och förenas för att mening skall kunna förmedlas angående hur hälsosynen uttrycks i ett nummer av tidskriften Tara, och för att jag skall kunna bilda mig en uppfattning om olika texternas kvaliteter. Jag har gjort en textanalys som fokuserar på det meningsinnehåll som texterna kan ge, d.v.s. texten som arteakt, för att på så sätt ta reda på om Taras textinnehåll är kongruent med deras profil, hälsa. Frågeställningarna är: 1) Hur använder Tara språket för att föra fram sin syn på hälsa? Vilka öppna och dolda hälsobudskap finns representerade? Hur förmedlas dessa? 2) Vilka aspekter av hälsa belyses? Har de artiklar som analyseras ett holistiskt hälsoperspektiv? 3) Finns det några tydligt märkbara ideologier, i så fall vilka? Vad uttrycker texterna och vilka olika innebörder kan analysen av texterna ge? De teoretiska utgångspunkterna har inspirerats av semiotik, retorik och Dahlgrens tolkningskretslopp vilka består av: mediala sammanhang, textens intentioner, den avsedda /tänkbara publiken, produktionsomständigheter, textens uppbyggnad och samhällssammanhang. Metodologiskt utgår uppsatsen från hermeneutikens grundprinciper. Uppsatsen är explorativ med deskriptiva inslag. Analysen visar att en rad olika hälsoperspektiv belyses i Tara, men de belyses ytligt och det finns för lite koppling till kvinnors egentliga behov av hälsoinformation. De hälsoteman som finns representerade i tidningen kan delas in i två kategorier. Den första kategorien handlar mera om hälsoupplysning,. Dessa texter möjliggör "skötsel" av hälsan i ett mera långsiktigt perspektiv. Den andra kategorin är i huvudsak underhållande till sin karaktär och upplyser läsaren om hälsa på ett mer implicit sätt. Den här kategorins texter är mera subtila, eftersom symboliken har flera bottnar precis som de värderingar som uttrycks. Texternas innehåll är inte alltid kongruent med Taras profil, hälsa. Analysen av texterna visar bl.a. följande: hälsa är en exklusivitet, hälsa är synonymt med lycka och välgång. Vilket får mig att undra över vilken effekt Taras hälsovärderingar kan få på läsarens identitetsutveckling och syn på vad hälsa egentligen är?},
 author    = {Nettervik, Kerstin},
 keyword   = {Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnor fräscha som violer: en kvalitativ studie av hälsotidningen Tara},
 year     = {2001},
}