Advanced

Var är förlorarna? En kritisk-retorisk studie av AB Svenska Spels public relations

Sjöberg, Måns and Waldö, Taro (2004)
Media and Communication Studies
Abstract (Swedish)
Problem: I public relations finns inga tydliga gränser mellan god och dålig etik. Vårt fallföretag, det statliga Svenska Spel, agerar på en reglerad marknad och har därför en ställning som de behöver försvara. Vidare kritiseras de stundom för att vålla spelberoende och bryta mot lagar och egna etiska regler. Trots det har bolaget inte skandaliserats i medierna i samma skala som t.ex. Skandia.<br />
Syfte: Med detta arbete avser vi att lämna ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan etik och pr, genom att studera hur fallföretaget Svenska Spel använder public relations. Frågeställningar är hur argument används och struktureras, vilka retoriska strategier dessa ingår i och vilken bild uttalandena ger tillsammans. Dessutom... (More)
Problem: I public relations finns inga tydliga gränser mellan god och dålig etik. Vårt fallföretag, det statliga Svenska Spel, agerar på en reglerad marknad och har därför en ställning som de behöver försvara. Vidare kritiseras de stundom för att vålla spelberoende och bryta mot lagar och egna etiska regler. Trots det har bolaget inte skandaliserats i medierna i samma skala som t.ex. Skandia.<br />
Syfte: Med detta arbete avser vi att lämna ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan etik och pr, genom att studera hur fallföretaget Svenska Spel använder public relations. Frågeställningar är hur argument används och struktureras, vilka retoriska strategier dessa ingår i och vilken bild uttalandena ger tillsammans. Dessutom diskuteras framgången i Svenska Spels pr. <br />
Undersökning: Vi har använt det kritisk-retoriska perspektivet på ett urval av Svenska Spels pressmeddelanden och tidningsartiklar producerade mellan den 18 mars 2003 och den 3 april 2004, och tagit ytterligare ett antal sådana i beaktande. Först analyserades vart dokument för sig. Därefter jämfördes de analyserade dokumenten med varandra och med de övriga som ingår i materialet, för att tendenser i strukturerna skulle kunna uppdagas och bilda grund för vår uppfattning om strategierna. Slutligen bad vi ett antal experter på praktisk pr att kommentera etiken i enskilda fall där Svenska Spel har agerat retoriskt. <br />
Slutsatser: Svenska Spel bygger en bild av sig själv och sin verksamhet som alla svenskars angelägenhet, där spel hör intimt samman med idrott och konkurrerande utländska spelbolag är hot mot folkhälsan. Detta kan vara ett försvar för den särställning på marknaden som bolaget åtnjuter idag. Vinnare och vinster framhävs i uppspelta ordalag, medan förlorare och spelberoende knappt syns alls, vilket kan syfta till att öka spelandet och backa upp folkhälsoargumentet. I tvistefrågor värjer sig organisationen ibland utan genomtänkt strategi och delvis oetiskt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sjöberg, Måns and Waldö, Taro
supervisor
organization
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kritisk-retoriskt perspektiv, public relations, AB Svenska Spel, Press and communication sciences, Journalistik, media, kommunikation
language
Swedish
id
1357311
date added to LUP
2004-11-08 00:00:00
date last changed
2014-09-04 08:36:10
@misc{1357311,
 abstract   = {Problem: I public relations finns inga tydliga gränser mellan god och dålig etik. Vårt fallföretag, det statliga Svenska Spel, agerar på en reglerad marknad och har därför en ställning som de behöver försvara. Vidare kritiseras de stundom för att vålla spelberoende och bryta mot lagar och egna etiska regler. Trots det har bolaget inte skandaliserats i medierna i samma skala som t.ex. Skandia.<br />
Syfte: Med detta arbete avser vi att lämna ett bidrag till diskussionen om förhållandet mellan etik och pr, genom att studera hur fallföretaget Svenska Spel använder public relations. Frågeställningar är hur argument används och struktureras, vilka retoriska strategier dessa ingår i och vilken bild uttalandena ger tillsammans. Dessutom diskuteras framgången i Svenska Spels pr. <br />
Undersökning: Vi har använt det kritisk-retoriska perspektivet på ett urval av Svenska Spels pressmeddelanden och tidningsartiklar producerade mellan den 18 mars 2003 och den 3 april 2004, och tagit ytterligare ett antal sådana i beaktande. Först analyserades vart dokument för sig. Därefter jämfördes de analyserade dokumenten med varandra och med de övriga som ingår i materialet, för att tendenser i strukturerna skulle kunna uppdagas och bilda grund för vår uppfattning om strategierna. Slutligen bad vi ett antal experter på praktisk pr att kommentera etiken i enskilda fall där Svenska Spel har agerat retoriskt. <br />
Slutsatser: Svenska Spel bygger en bild av sig själv och sin verksamhet som alla svenskars angelägenhet, där spel hör intimt samman med idrott och konkurrerande utländska spelbolag är hot mot folkhälsan. Detta kan vara ett försvar för den särställning på marknaden som bolaget åtnjuter idag. Vinnare och vinster framhävs i uppspelta ordalag, medan förlorare och spelberoende knappt syns alls, vilket kan syfta till att öka spelandet och backa upp folkhälsoargumentet. I tvistefrågor värjer sig organisationen ibland utan genomtänkt strategi och delvis oetiskt.},
 author    = {Sjöberg, Måns and Waldö, Taro},
 keyword   = {kritisk-retoriskt perspektiv,public relations,AB Svenska Spel,Press and communication sciences,Journalistik, media, kommunikation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Var är förlorarna? En kritisk-retorisk studie av AB Svenska Spels public relations},
 year     = {2004},
}